Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 20.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.07.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. juli 2022 og 31. juli 2023. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 23.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.06.2022

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Introduksjon til språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 25.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.08.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  I dette webinaret vil du lære om hva utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er, og få eksempler på hvordan det kan se ut. Du vil også få vite om de vanligste tegnene på DLD, hvordan det kan påvirke barns fungering og se eksempler på hvordan du kan tilrettelegge.

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 2

  Dato: 30.08.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.08.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt på vår og høst 2022.   

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Happy apping - bruk av iPad for elever med matematikkvansker

  Dato: 30.08.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.08.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Webinaret starter med en fagsamtale om bruk av iPad for elever med matematikkvansker med Marianne Akselsdatter Aaslund og Bente Moen Kristiansen (begge seniorrådgivere i Statped). Hva er viktig å tenke på?

  Vi vil gi noen eksempler på aktuelle apper og ressurser som kan bidra i spesialpedagogisk og inkluderende matematikkundervisning. Vi viser blant annet appene Book Creator, Kidspiration/Inspiration og Math Learning Center.

 • Lær å lage taktile symboler og taktile planer

  Dato: 30.08.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.08.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner.

  På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

 • Lær å lage taktile bøker

  Dato: 31.08.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.08.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Taktile bøker utfordrer motorikken og finmotorikken til personer med nedsatt syn/ kombinerte sansetap.

  På denne workshopen vil du få mulighet til å lage en taktil bok.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 31.08.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.08.2022

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Kartlegging av språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 01.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) er en vanlig, men relativt lite kjent vanske. I dette webinaret vil vi snakke om hvordan man kan kartlegge ulike deler av et barns språk, og ellers hva man skal se etter om man er bekymret for et barns språk. Til slutt vil vi vise hvordan en språkforstyrrelse assosiert med en biomedisinsk tilstand kan se ut.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 06.09.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.08.2022

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for en elev som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for noen av behovene og forutsetningene for selvstendighet og likeverdig deltakelse. 

  Dette kurset bygger på Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1. For å få godt utbytte av del 2 av kurset, anbefaler vi at du har gjennomført del 1. Du kan fortsatt melde deg på kursets første del og gjennomføre det i forkant.

  Kurset arrangeres i Oslo 6.-8. september 2022 og i Trondheim 13.-15. september 2022. Du velger tid og sted i påmeldingsskjemaet. 

 • 10 år etter ASK-paragrafen. Hvor er vi nå, og hvor skal vi?

  Dato: 07.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.09.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK

  I år er det 10 år siden retten til ASK ble presisert med egne paragrafer i opplæringsloven og i friskoleloven. I den forbindelse inviterer Statped til en digital fagdag. 

  I løpet av fagdagen vil vi gjennom ulike innlegg få belyst hva ASK-paragrafen har medvirket til og få høre om ambisjoner og ønsker for framtiden.  

 • Tiltak for språkforstyrrelser (DLD)

  Dato: 08.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.09.2022

  Tema: Spesifikke språkvansker

  I dette webinaret vil vi snakke om tilrettelegging for elever med språkforstyrrelser, og spesifikke tiltak for å bedre språkferdigheter. Vi vil snakke om hva du kan gjøre for disse elevene. Vi vil eksemplifisere ved bruk av case.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 09.09.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.08.2022

  Tema: AD/HD, Afasi, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

  Dato: 12.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.08.2022

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. Dette er det første av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig.

  Andre uke gjennomføres i uke 43, se egen påmelding til dette.

  Den tredje uken i kursrekken settes opp tidlig vår 2023. Dato for den tredje kursuken legges i kurskalender tidlig høst 2022.

 • Brukerkonferansen 2022

  Dato: 13.09.2022 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 19.08.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Konferanse utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene. 

 • Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for lærere med elever med nedsatt hørsel i videregående opplæring

  Dato: 13.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.09.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir innføring i hvordan skolen kan tilrettelegge opplæringen når du har en elev med nedsatt hørsel. 

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 14.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.09.2022

  Tema: Hørsel

  Webinaret skal gi et innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap. Webinaret tar videre for seg konkrete tilretteleggingstiltak for elever med hørselstap, samt en demonstrasjon av ulike digitale verktøy.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 20.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.09.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 20.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.09.2022

  Tema: Hørsel

  Webinaret skal gi innblikk i hvordan det kan oppleves å være elev med hørselstap. Webinaret gir videre konkrete tips om tilretteleggingstiltak for elever med hørselstap, samt en demonstrasjon av digitale verktøy

 • Kurs for personale til barn med hørselstap i barnehagen

  Dato: 21.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.09.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

 • Digital del for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år / foreldre til barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 26.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.09.2022

  Tema: Syn

  Digitale forelesninger om pedagogisk tilrettelegging for barn som er blinde eller sterkt svaksynte. 

 • Grunnkurs for personale som underviser elever med nedsatt syn 1. - 4. trinn

  Dato: 26.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.09.2022

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn.

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Grunnkurs for personale som underviser elever med nedsatt syn 5. -10. trinn

  Dato: 27.09.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.09.2022

  Tema: Syn

  Live webinar for personale som underviser elever med nedsatt syn.

  Grunnkurset består av 3 deler. Det er en forutsetning at du gjennomfører del 1 før du deltar på del 2 og del 3. Les derfor hele kursbeskrivelsen før du melder deg på.

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, lovverk og rettigheter, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk, for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 28.09.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.09.2022

  Tema: Matematikkvansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 40/2022

  Dato: 03.10.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  Dato: 18.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 11.10.2022

  Tema: Syn

   Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.  

 • Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

  Dato: 19.10.2022 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 12.10.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 20.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.10.2022

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 20.10.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 2.

  Dato: 24.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs to av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig.

  Den tredje uken i kursrekken settes opp tidlig vår 2023. Dato for den tredje kursuken legges i kurskalender tidlig høst 2022.

 • SPOT 2022 : Tilgjengelig teknologi - for mulighet og mangfold

  Dato: 26.10.2022 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 23.09.2022

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

 • Kurs for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år/ foreldre til barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 26.10.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2022

  Tema: Syn

  Fysisk kurs om pedagogisk tilrettelegging for barn som er blinde eller sterkt svaksynte. 

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 27.10.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser.

 • Afasidagene 2022

  Dato: 10.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2022 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 46/2022

  Dato: 14.11.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 15.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.11.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen

  Dato: 17.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.11.2022

  Tema: Syn

  I dette webinaret vil vi snakke om utvikling og tilrettelegging for barn med synsnedsettelse.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Flerspråklighet, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - vår/høst 2022 - Modul 3

  Dato: 29.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2022

  Tema: Autisme

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset består av 3 moduler og totalt 12 samlinger fordelt våren og høsten 2022. 

  Deltagelse i modul 3 krever gjennomført modul 2. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.   

 • 2. gang Kompetanseutvikling i autismespekterforstyrrelser og inkluderende praksis - høst 2022 og vår 2023- Modul 3

  Dato: 29.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2022

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Dette studiet skal gi bred innsikt i og en god forståelse av autismespekterforstyrrelse/autisme. Utviklingspsykologiske, kognitiv teoretiske og anvendt atferdsanalytiske forståelsesrammer vil være overbyggingstemaer. Inkluderingsprinsippet vil være overordnet. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.   

 • Webinar for barnehagepersonale som jobber med barn med CVI

  Dato: 29.11.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.11.2022

  Tema: Syn

  I dette webinaret vil vi snakke om synsvansker som går under betegnelsen CVI (cerebrale synsvansker).

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49/2022

  Dato: 05.12.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.12.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.11.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.12.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i tre uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn en. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2.