Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
22.08.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 12.08.2017
23.08.2017 Fagtorg 2017 - Statped vest Annet Bergen 20.06.2017
24.08.2017 Konferanse om kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker v/ professor Annette Fox-Boyer Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 10.08.2017
24.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.04.2017
28.08.2017 Kurs i Lidcombe-programmet - tiltak i høve stamming hos førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis, Bergen 01.06.2017
28.08.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 07.08.2017
30.08.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn Syn Oslo 18.08.2017
31.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Heimdal, Trondheim 22.06.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 18.08.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Sandane Hørsel Sandane 18.08.2017
31.08.2017 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 24.08.2017
04.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 25.08.2017
04.09.2017 Kurs for voksenopplæringen - personale som underviser voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 25.08.2017
04.09.2017 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 21.08.2017
04.09.2017 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Syn Heimdal, Trondheim 21.08.2017
05.09.2017 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Holmestrand 24.08.2017
05.09.2017 Norsk med teiknstøtte ( NMT) Hørsel, Tegnspråk Bergen 23.08.2017
06.09.2017 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel Holmestrand 25.08.2017
06.09.2017 Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med moderat og alvorleg synssvekking, 1-10 trinn i Rogaland Syn Stavanger 29.08.2017
07.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Vestnes 01.09.2017
07.09.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Stavanger Hørsel Stavanger 28.08.2017
07.09.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Haugesund Hørsel Haugesund 28.08.2017
07.09.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Holmestrand 15.08.2017
11.09.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 28.08.2017
12.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Vestfold, Telemark og Buskerud Syn Holmestrand 22.08.2017
12.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-4.trinn, Østfold, Oslo, Akershus Syn Oslo 01.09.2017
13.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn, Aust-Agder og Vest-Agder Syn Kristiansand 01.09.2017
13.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse 5. -10.trinn, Akershus, Oslo og Østfold Syn Oslo 01.09.2017
13.09.2017 Elevkurs 10. trinn for elever med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 25.08.2017
14.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Namsos 07.09.2017
14.09.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.09.2017
14.09.2017 Ett skritt foran 3 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Kristiansand 05.09.2017
14.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Hedmark og Oppland Syn Gjøvik 01.09.2017
15.09.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Språk og tale Oslo 01.09.2017
15.09.2017 Kurs for rådgivere ved ungdomsskoler med elever som har nedsatt hørsel Hørsel Oslo 28.08.2017
15.09.2017 Kurs for foresatte til elever i 10. trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 25.08.2017
15.09.2017 Når barnet stammer – dagskurs for foresatte til barn i barnehagealder Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.09.2017
18.09.2017 Afasitreff hos Statped sørøst i september 2017 Afasi, Språk og tale Oslo 14.08.2017
19.09.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 38/2017) Syn Heimdal, Trondheim 22.08.2017
19.09.2017 Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 2017 Annet Oslo 28.08.2017
19.09.2017 Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde Syn Oslo 01.09.2017
19.09.2017 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 01.09.2017
21.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Heimdal, Trondheim 14.09.2017
26.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser Autismespekterforstyrrelser, Syn Oslo 29.08.2017
27.09.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tegnspråk Oslo 15.09.2017
27.09.2017 Kurs for personale og rådgivere som arbeider med barn med moderat og alvorlig synssvekkelse i barnehagen Syn Oslo 30.08.2017
27.09.2017 Kursrekke i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Samling 3 - Parallelle kurs/workshop Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 14.09.2017
27.09.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansund 20.09.2017
29.09.2017 Visuell tilrettelegging og norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel Holmestrand 15.09.2017
02.10.2017 Oppfølging av "Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon" Hørsel, Tegnspråk Bergen 20.09.2017
03.10.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 26.09.2017
03.10.2017 Fagdag - Cochleaimplantat (CI) og lyttetrening Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal, Trondheim 19.09.2017
04.10.2017 Kurs for foreldre til 10.trinnselevar Hørsel Bergen 07.09.2017
04.10.2017 Kurs for 10.trinnselevar Hørsel Rådal 07.09.2017
04.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Tromsø Annet, Språk og tale Tromsø 20.09.2017
05.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Stjørdal Annet, Språk og tale Hell, Trondheim 20.09.2017
09.10.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 14.08.2017
10.10.2017 Landsdelssamlinga for PPT og Statped i Nord-Norge 2017 Annet Tromsø 15.09.2017
12.10.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 28.09.2017
12.10.2017 Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år Syn Oslo 14.09.2017
13.10.2017 Tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 06.10.2017
17.10.2017 Multifunksjonshemming: Muligheter - når ingenting går av seg selv Afasi, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming Kristiansand 01.10.2017
17.10.2017 Kommunikative relasjoner modul 3 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Oslo 05.10.2017
17.10.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 29.09.2017
18.10.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 06.10.2017
18.10.2017 Inkludering lønner seg! Seminar for skoleledere Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.10.2017
18.10.2017 Konkret og visuell matematikk med Numicon, med særlig tanke på elever i matematikkvansker Matematikkvansker Kristiansand 01.10.2017
18.10.2017 Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre Hørsel, Sammensatte lærevansker Oslo 27.09.2017
19.10.2017 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) Oslo 09.10.2017
24.10.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 16.10.2017
24.10.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3. - 7. trinn Syn Oslo 24.09.2017
24.10.2017 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel Oslo 29.09.2017
24.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Heimdal, Trondheim 22.08.2017
24.10.2017 ASK Basiskurs Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
24.10.2017 Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 43-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 04.10.2017
25.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Oslo 22.08.2017
25.10.2017 ASK kartlegging som grunnlag for tiltak Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
26.10.2017 Afasidagene 2017 Afasi Oslo 26.09.2017
26.10.2017 PedPad - pedagogisk bruk av iPad i grunnskulen AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Stavanger 13.10.2017
27.10.2017 Tourettes syndrom - kjennetegn og tilrettelegging Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Kristiansand 13.10.2017
30.10.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 16.10.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 44) Syn Heimdal, Trondheim 31.08.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Bodø 05.09.2017
31.10.2017 Gruppetreff for barn med stamming på 2.-4. trinn Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 17.09.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Oslo 22.08.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 20.10.2017
07.11.2017 Tegn for slekt og venner Hørsel Oslo 16.10.2017
09.11.2017 Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap Hørsel Oslo 16.10.2017
14.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Spesifikke språkvansker, Språk og tale Tromsø 01.11.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart ( 3 - 4 år) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 01.11.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart (3 - 4 år) - Stavanger Hørsel Stavanger 01.11.2017
14.11.2017 Norsk med teiknstøtte ( NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 27.10.2017
14.11.2017 Gruppetreff for barn med stamming på mellomtrinnet Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.10.2017
15.11.2017 Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 3 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 05.11.2017
15.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Bodø Sammensatte lærevansker, Språk og tale Bodø 01.11.2017
15.11.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Grong 05.11.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
21.11.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 47) Syn Heimdal, Trondheim 26.09.2017
22.11.2017 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5. trinn Hørsel Oslo 20.10.2017
24.11.2017 Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Hørsel, Sammensatte lærevansker Oslo 10.11.2017
30.11.2017 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 15.11.2017
30.11.2017 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 21.11.2017
04.12.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 20.11.2017
05.12.2017 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.10.2017
06.12.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 27.11.2017
06.12.2017 Elevkurs 7.trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
06.12.2017 Kurs for foresatte til elever i 7. trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
07.12.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 23.11.2017
08.12.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.12.2017
11.12.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 16.10.2017
12.12.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.12.2017
10.01.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. trinn Hørsel Oslo 01.12.2017
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 05.09.2017
29.01.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 15.01.2018
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 05.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 16.01.2018
30.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 05/2018) Syn Oslo 05.09.2017
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 16.01.2018
06.02.2018 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2018
07.02.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 9. trinn Hørsel Oslo 05.01.2018
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.10.2017
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
07.03.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 6. trinn Hørsel Oslo 02.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 20.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 20.02.2018
13.03.2018 Kurs for elever på 5. - 7..trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 13.02.2018
19.03.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 05.03.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
23.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 28.03.2018
02.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 05.04.2018
23.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 23.04.2018
24.05.2018 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 20.04.2018
04.06.2018 Se mitt språk - Bergen - veke 23 - Barnehagen - modul 16 Tegnspråk Bergen 14.05.2018