Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 26.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.04.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • APD FAGDAG

  Dato: 03.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 24.04.2019

  Tema: Hørsel, Språk og tale

  APD fagdag er et årlig kurs for alle interesserte innenfor feltet. Kurset tar for seg APD, hva det er, fra diagnostikk til tiltak.

 • Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 06.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.04.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 06.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.04.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

  Dato: 06.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 03.05.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

  Dato: 06.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.05.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever JNCL.

 • Kulturtreff 2019

  Dato: 07.05.2019 | Sandvika
  Påmeldingsfrist: 05.04.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Tirsdag den 7.mai braker det løs på et nytt sted;

  Bærum Kulturhus i Sandvika.

  Vi gjentar Kulturtreffet for nittende gang!

 • Språkvansker - kjennetegn, konsekvenser og praktisk tilrettelegging

  Dato: 07.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.04.2019

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Kurset gir en innføring i hva språkvansker er og hvordan det kommer til uttrykk, og belyser de vanligste tilleggsvanskene. Kurset inneholder en praktisk tilnærming for tilrettelegging.

 • Kurs for personer med afasi og deres partnere

  Dato: 08.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.04.2019

  Tema: Afasi, Språk og tale

  Dette kurset er for personer med afasi og deres partnere. Kurset vil ta opp temaer som er aktuelle når en i parforholdet har fått afasi.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4. trinn og deres foresatte.

  Dato: 14.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.04.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 4. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være: Lyd.

   

 • Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten 2019

  Dato: 14.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.05.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PP-tjenesten med fokus på nasjonale føringer og lederrollen.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 15.05.2019 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 02.05.2019

  Tema: Autisme, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Overgang barnehage/skole. Pedagogisk tilrettelegging for barn med utviklingsmessige språkvansker og fonologiske vansker

  Dato: 15.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.04.2019

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  De fleste barn opplever overgang fra barnehage til skole som uproblematisk, men noen 6-åringer synes ikke det er så gøy å begynne på skolen. Det kan vi gjøre noe med.

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 15.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.05.2019

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Seminar om elever som har opplæring i og/eller på tegnspråk

  Dato: 15.05.2019 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 02.05.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped nord inviterer til seminar som omhandler elever med opplæring i og/eller på tegnspråk. Målet er å kunne gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud.

 • Arbeidsseminar for pedagoger som skal undervise elever med nedsatt hørsel på 1. trinn.

  Dato: 15.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 03.05.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset tar for seg overgangen til skole for barn med nedsatt hørsel, og retter seg inn mot pedagoger i skolen som skal jobbe med denne elevgruppa.

 • Frokostseminar om matematikkvansker

  Dato: 15.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.05.2019

  Tema: Matematikkvansker

  Frokostseminar om matematikkvansker. Utfordringer og muligheter.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 21.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

  Dato: 23.05.2019 | 0000
  Påmeldingsfrist: 13.05.2019

  Tema: Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn

  Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 1: Medfødt døvblindhet og de grunnleggende prinsippene for intervensjon

  Dato: 23.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 1 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul vil gå våren 2020.
  Modul 1 vil fokusere på det å forstå hvordan mennesker med kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet oppfatter, erfarer og forstår verden. Døvblindhetens natur og variasjon innad i populasjonen vil bli belyst

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 28.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.05.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Kurset arrangeres i Oslo, men det er mulighet for å delta i Kristiansand og Holmestrand på VK.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 1.-4. trinn og deres foresatte

  Dato: 28.05.2019 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 12.04.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1., 2., 3. og 4. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel, identitet og språklig samhandling.   

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 04.06.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.04.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 04.06.2019 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 13.05.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 04.06.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.05.2019

  Tema: Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale.

   

 • Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring!

  Dato: 05.06.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 26.05.2019

  Tema: AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Øvingsbasert iPadkurs - rettet mot fagpersoner i skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 07.06.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.05.2019

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.06.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Tegnkommunikasjon i taktil modalitet del 2

  Dato: 11.06.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn

  Kurset er lagt opp til en kombinasjon av teoretisk og praktisk tilnærming av tegnkommunikasjon i taktil modalitet og er en påbyggning av del 1 som ble holdt 26.-27. februar 2019.

 • IOP, veien og målet. Deltagelse som mål og metode i arbeid med barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser

  Dato: 13.06.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.06.2019

  Tema: Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Knut Slåtta kommer tilbake til Trondheim for å dele av sin kunnskap rundt arbeidet med IOP for barn og unge som har omfattende funksjonsnedsettelser

 • Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon

  Dato: 26.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.08.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er eit 1 vekers kurs for alle som ynskjer ei innføring i teiknspråk ogteiknspråkleg kommunikasjon.

  Undervisning måndag - fredag kl. 09.00 - 14.30 - med unntak av fredag 30.08.2019 då kurset slutter kl. 13.00.

   

 • Fagtorg 2019 - Statped vest

  Dato: 28.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 14.06.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen og er tidlegare arrangert i 2015 og 2017.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2: Kontakt og sosialt samspill

  Dato: 19.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.09.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 2 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul går våren 2020.
  Modul 2 omhandler grunnleggende prinsipper for etablering av kontakt og sosialt samspill med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Kurset fokuserer på partnerkompetanse og relasjonsbygging.

   

 • Intensive lesekurs som tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole

  Dato: 20.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.09.2019

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker)

  Kurset inneholder teori om leseutvikling, lesemotivasjon og lesevansker/dysleksi, samt praktiske tiltak, slik disse kan organiseres og gjennomføres som intensive lesekurs på en skole. Kurset går over to dager med noen ukers mellomrom.

 • Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

  Dato: 16.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2019

  Tema: AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 25.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.10.2019

  Tema: Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 07.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.10.2019

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Autismespekterforstyrrelser – inkludering og livsmestring i skolen

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.11.2019

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Hvordan kan lærere, miljøarbeidere og assistenter tenke nytt rundt undervisning for å inkludere elever med ASF faglig, sosialt og psykisk? Og hvordan kan skolen legge til rette for selvstendighet, økt sosial kompetanse og god psykisk helse?

  Dagene vil være bygget opp av en blanding mellom innlegg fra Statped og oppgaver, både i gruppe og individuelt.

   

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: Meningsdannelse

  Dato: 05.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.11.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 3 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modulen går våren 2020.
  Modul 3 fokuserer på hvordan barn med medfødt døvblindhet og partnere skaper mening i møte med omverdenen, og hvordan barnets uttrykk for denne kan se ut.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 4: Overgang til kulturelt språk

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er siste modul i kursrekken på 4 moduler som bygger på hverandre. Her er noen av spørsmålene som modulen omhandler:
  Hva er språk? Hvordan ser språket ut hos mennesker med medfødt døvblindhet, og hvordan støtter man språkutviklingen til personer med medfødt døvblindhet?