Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
15.12.2017 Når barnet stammer – dagskurs for foresatte til barn i barnehagealder Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.12.2017
03.01.2018 Tegn for slekt og venner Hørsel Oslo 08.12.2017
08.01.2018 "Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon" Hørsel, Tegnspråk Bergen 11.12.2017
08.01.2018 Innføringskurs i norsk teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon Cochleaimplantat, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Tegnspråk, Utviklingshemming Stavanger 15.12.2017
08.01.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 30.12.2018
10.01.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. trinn Hørsel Oslo 01.12.2017
11.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Bergen Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Paradis, Bergen 18.12.2017
18.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Lillehammer Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Lillehammer 18.12.2017
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 01.12.2017
24.01.2018 Fram mot skolestart - med fokus på 3-5 åringen Cochleaimplantat, Hørsel Oslo 15.01.2018
24.01.2018 Fram mot skolestart - med fokus på 3 - 5 åringen Hørsel Tromsø 16.01.2018
25.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Tromsø Spesifikke språkvansker Tromsø 22.12.2017
25.01.2018 Frem mot skolestart-fokus på overgang fra barnehage til skole Hørsel Oslo 08.01.2018
25.01.2018 Fram mot skolestart - fokus på overgang fra barnehage til skole Hørsel Tromsø 16.01.2018
29.01.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 15.01.2018
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 12.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 16.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 16.01.2018
30.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Stavanger Annet, Språk og tale Stavanger 05.01.2018
31.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Oslo Annet, Språk og tale Oslo 15.12.2017
31.01.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 11.01.2018
31.01.2018 Samiske pedagogiske fagdager 2018 Annet Jokkmokk 15.11.2017
01.02.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Trondheim Spesifikke språkvansker Heimdal, Trondheim 18.12.2017
06.02.2018 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2018
06.02.2018 Statpeds brukerkonferanse 2018 Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 17.01.2018
07.02.2018 Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker Oslo 10.01.2018
07.02.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 9. trinn Hørsel Oslo 05.01.2018
07.02.2018 Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn Oslo 22.01.2018
08.02.2018 Stammebehandling - internasjonale perspektiver Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 04.01.2018
08.02.2018 Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.02.2018
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 27.10.2017
20.02.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.02.2018
27.02.2018 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 09.02.2018
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
07.03.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 6. trinn Hørsel Oslo 02.02.2018
07.03.2018 Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom Oslo 23.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (3 - 5 år) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 20.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (3 - 5 år) - Stavanger Hørsel Stavanger 20.02.2018
13.03.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 22.01.2018
13.03.2018 Kurs for elever på 5. - 7..trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 13.02.2018
19.03.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 05.03.2018
21.03.2018 Statpedkonferansen 2018 Annet Oslo 12.02.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Bergen Hørsel Paradis, Bergen 28.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Stavanger Hørsel Stavanger 28.03.2018
16.04.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 19.02.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
19.04.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 04.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 04.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Stavanger Hørsel Stavanger 04.04.2018
23.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 28.03.2018
24.04.2018 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel Stavanger 13.04.2018
26.04.2018 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.04.2018
02.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 05.04.2018
03.05.2018 Elevkurs 1.-2. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 03.04.2018
03.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-2. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 03.04.2018
03.05.2018 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn Oslo 23.04.2018
22.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 08.05.2018
23.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 23.04.2018
23.05.2018 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 02.05.2018
24.05.2018 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Elevkurs 3.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 3.-4. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 20.04.2018
28.05.2018 Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 07.05.2018
30.05.2018 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 27.04.2018
30.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn Hørsel Kristiansand 27.04.2018
31.05.2018 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 22.05.2018
05.06.2018 Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.04.2018