Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 49 2021

  Dato: 06.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 06.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 05.12.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Dette er siste webinar i høstens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

  Dato: 07.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.12.2021

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Inspirasjonsdag om matematikkvansker – med fokus på god praksis

  Dato: 08.12.2021 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 01.12.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Statped ønsker velkommen til en fagdag med fokus på matematikkvansker og god praksis. Hvordan kan vi jobbe på en måte som inkluderer alle elever i matematikkundervisningen, og som skaper motivasjon også hos de som strever i faget? 

 • Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

  Dato: 08.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.12.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Autisme. Webinar 13: Autisme og hørselstap

  Dato: 08.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 06.12.2021

  Tema: Autisme, Hørsel

  Webinaret handler om tilrettelegging for barn med hørselstap og autisme.

  Webinaret er en del av en rekke med tema pedagogisk tilrettelegging for barn og unge innen autismespekteret. Du melder deg på hvert enkelt webinar. 

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 14.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.12.2021

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 15.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Syn

  Man kan starte på kurset når som helst mellom 4. august og 31. desember 2021.

  Kurset gir en første introduksjon til det pedagogiske arbeidet med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og workshops. 

 • Autisme. Webinar 14: En gjennomgang av ressurser på Statpedsidene

  Dato: 15.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.12.2021

  Tema: Autisme, Sammensatte lærevansker

  Hva finnes av ulike typer læringsressurser på statped.no innen autismespekterforstyrrelser? Her får du en guidet tur over hva vi har å by på.

 • Fjernundervisning i tegnspråk skoleåret 2021 - 2022

  Dato: 31.12.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.05.2022

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning våren 2022 - nettbasert

  Dato: 03.01.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Øvrige temaer

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring - helhetslesing

  Dato: 06.01.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.01.2022

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing, primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 2 - 2022

  Dato: 10.01.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 10.01.2022 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 17.12.2021

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

  Dato: 10.01.2022 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 12.12.2021

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk.

 • Oppfølgingskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

  Dato: 10.01.2022 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 12.12.2021

  Tema: Tegnspråk

  Oppfølgingskurs i norsk tegnspråk. Basert på tidliger deltakelse på grunnleggende innføringskurs.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 11.01.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk - påbygg

  Dato: 17.01.2022 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 17.12.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk - del 2 

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3, Bodø

  Dato: 25.01.2022 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 03.01.2022

  Tema: AD/HD, Afasi, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Kurs for elever på 1.- 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 08.02.2022 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.01.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

  NB: Endagskurs for lærere og PPT 9. februar. Benytt likevel dette påmeldingsskjemaet. 

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10.trinn og deres foresatte

  Dato: 15.02.2022 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 11.01.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på ungdomstrinnet. 

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 16.02.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 03.02.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Medbestemmelse, deltagelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming

  Dato: 17.02.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.02.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset omhandler god praksis og godt livsinnhold i møte med mennesker med store bistandsbehov. 

   

   

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 09.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.03.2022

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 17.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, kan dette kurset bli holdt digitalt.

 • Lær å lage taktile symboler og taktile planer

  Dato: 22.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming

  Workshop/ praktisk kurs for ansatte i barnehage/ skole/ avlastningsbolig/ PPT samt andre fagpersoner.

  På denne workshopen vil du lære hvordan du kan lage taktile symboler /planer tilpasset den enkelte bruker.

 • Lær å lage taktile bøker

  Dato: 23.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2022

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Taktile bøker utfordrer motorikken og finmotorikken til personer med nedsatt syn/ kombinerte sansetap.r.

  På denne workshopen vil du få mulighet til å lage en taktil bok 

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7.trinn og deres foresatte

  Dato: 05.04.2022 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 15.03.2022

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Velkommen til elevkurs for elever ned nedsatt hørsel og deres foresatte! Etter en lengre periode uten elevkurs arrangerer vi i år elevkurs for alle elever på mellomtrinnet. 

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 08.06.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.05.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.