Kurs og konferanser

Her finner du informasjon om kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Kursdato Tittel Tema Sted Påmeldingsfrist
25.08.2015 Tegnspråk for alle - nivå 1 Hørsel Holmestrand 17.08.2015
26.08.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle Hørsel Holmestrand 18.08.2015
31.08.2015 IKT i tilpasset opplæring med hovedvekt på Sarepta Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming Melhus 21.08.2015
01.09.2015 Ett skritt foran 3 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker Gjøvik 28.08.2015
01.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser Autismespekterforstyrrelser, Syn Oslo 26.08.2015
03.09.2015 Ett skritt foran 3 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 25.08.2015
03.09.2015 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn Syn Oslo 21.08.2015
03.09.2015 Happy apping - pedagogisk bruk av iPad i barnehage og grunnskole Dysleksi, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 28.08.2015
04.09.2015 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Dysleksi, Språk og tale Oslo 28.08.2015
07.09.2015 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn. Grunnkurs 1. – 13. trinn. Syn Melhus 03.09.2015
07.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, høst 2015, Haugesund Annet Haugesund 01.09.2015
07.09.2015 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 21.08.2015
07.09.2015 Grunnkurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen, som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 22.08.2015
08.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, høst 2015, Ålesund Annet Ålesund 01.09.2015
08.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, høst 2015, Haugesund Annet Haugesund 01.09.2015
09.09.2015 Happy apping - Pedagogisk bruk av iPad i barnehage og på småtrinnet i skolen Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Kristiansand 02.09.2015
09.09.2015 Elevkurs 10. trinn 09 -11.09.2015 - SOHORSEL Hørsel Holmestrand 24.08.2015
09.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, høst 2015, Ålesund Annet Ålesund 01.09.2015
10.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser svaksynte elever, 1.-10. trinn, Aust- og Vest-Agder Syn Kristiansand 01.09.2015
10.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, høst 2015, Skien Annet Skien 01.09.2015
10.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, høst 2015, Fredrikstad Annet Fredrikstad 01.09.2015
10.09.2015 Kombinerte syns- og hørselsvansker - utfordringer og muligheter Døvblindhet, Hørsel, Syn Oslo 25.08.2015
11.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, høst 2015, Fredrikstad Annet Fredrikstad 01.09.2015
11.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, høst 2015, Skien Annet Skien 01.09.2015
15.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 1.-10. trinn. Vestfold, Buskerud, Telemark Syn Holmestrand 04.09.2015
15.09.2015 Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde Syn Oslo 04.09.2015
16.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 1. – 4. trinn. Oslo, Akershus, Østfold Syn Oslo 01.09.2015
16.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 1.-10. trinn. Hedmark og Oppland Syn Gjøvik 26.08.2015
16.09.2015 Audiopedagogisk grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Arendal 02.09.2015
17.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, høst 2015, Alta Annet Alta 01.09.2015
17.09.2015 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 5. – 10. trinn. Oslo, Akershus og Østfold Syn Oslo 01.09.2015
17.09.2015 Grunnkurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel Hørsel Kristiansand 04.09.2015
18.09.2015 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, høst 2015, Alta Annet Alta 01.09.2015
21.09.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for personale i barnehagen, trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 28.08.2015
21.09.2015 Tegnspråk for personale i skole, trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 28.08.2015
21.09.2015 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 1 - Høsten 2015 Tegnspråk Heimdal 14.09.2015
22.09.2015 Grunnkurs for pedagoger til høyrslehemma i barnehage og skule, Bergen Hørsel Paradis 12.09.2015
22.09.2015 Grunnkurs for pedagoger til høyrslehemma i barnehage og skule, Stavanger Hørsel Stavanger 12.09.2015
22.09.2015 Grunnkurs for pedagoger til høyrslehemma i barnehage og skule, Haugesund Hørsel Haugesund 12.09.2015
22.09.2015 Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar som er svaksynte, 1. - 10. trinn. Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane Syn Stavanger 15.09.2015
23.09.2015 Kroppsøving for pedagoger og annet personale som underviser barn og unge som er synshemmet, 1.-13. trinn Syn Oslo 12.09.2015
23.09.2015 Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT Annet Gardemoen 10.09.2015
24.09.2015 Audiopedagogisk grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Gjøvik 07.09.2015
29.09.2015 Landsdelssamlinga 2015 Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Alta 31.08.2015
06.10.2015 Norsk med Tegnstøtte -NmT Hørsel, Språk og tale Paradis 01.10.2015
07.10.2015 Innføringskurs i testen Logiske operasjoner og konservasjon (LOC) Hørsel, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Syn Oslo 30.09.2015
13.10.2015 Audiopedagogisk grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Holmestrand 01.10.2015
13.10.2015 Kurs for elever på 1.trinn, som er svaksynte, med foreldre og lærere Syn Oslo 08.09.2015
14.10.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 8. trinn 14-16.10.2015 Hørsel Holmestrand 07.09.2015
15.10.2015 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 1. - 7. trinn Syn Oslo 25.09.2015
15.10.2015 Språkvansker og dysleksi ; to ulike vansker eller to sider av samme sak? Dysleksi, Spesifikke språkvansker Oslo 05.10.2015
15.10.2015 "Hvilken jobb passer for meg?" AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi, Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Tourettes syndrom Oslo 30.09.2015
19.10.2015 Kommunikasjon og fellesskap. Kurs for elever som bruker punktskrift i undervisningen 8. og 9. trinn Syn Melhus 21.09.2015
20.10.2015 Kurs for elever på 1.trinn, som er svaksynte, med foreldre og lærere Syn Oslo 08.09.2015
21.10.2015 Konferanse "Fra vanske til mestring V" Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Kristiansand 21.09.2015
21.10.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 9. trinn 21-23.10.2015 Hørsel Holmestrand 14.09.2015
22.10.2015 Måltidet som inkluderingsarena Multifunksjonshemming Oslo 08.10.2015
22.10.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre Hørsel Holmestrand 14.10.2015
22.10.2015 Kommunikasjon og fellesskap. Kurs for lærere til elever som bruker punktskrift i undervisningen 8. og 9. trinn Syn Melhus 21.09.2015
31.10.2015 Mitt barn har MS Ervervet hjerneskade Gardermoen 23.09.2015
02.11.2015 5 dagers avansert PODD workshop Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stemmevansker, Utviklingshemming Gjøvik 01.10.2015
03.11.2015 Visuell tilrettelegging og norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel Holmestrand 26.10.2015
03.11.2015 Kurs for personale i barnehage med barn som er svaksynte Syn Oslo 13.10.2015
03.11.2015 Grunnkurs i musikknotasjon i punktskrift for musikklærere Syn Oslo 02.10.2015
03.11.2015 Introduksjonskurs om bruk av constraint induced språkterapi (CIST) i afasirehabilitering Afasi Paradis 10.10.2015
03.11.2015 Elevkurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 45-2015. Hørsel Heimdal 09.10.2015
04.11.2015 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel Holmestrand 27.10.2015
04.11.2015 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Dysleksi, Språk og tale Oslo 28.10.2015
05.11.2015 Kartlegging av matematikkvansker AD/HD, Dysleksi, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Tourettes syndrom Gjøvik 23.10.2015
05.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 3. trinn og deres foresatte 05-06.11.2015 Hørsel Holmestrand 28.09.2015
11.11.2015 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-R AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.11.2015
11.11.2015 Barnehagekonferanse 2015, Dei yngste barna i barnehagen Annet Paradis 25.10.2015
11.11.2015 "Veivalg for skole og elev" Manglende skoleoppmøte og tidlig innsats. AD/HD, Dysleksi, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Tourettes syndrom Gjøvik 30.11.2015
11.11.2015 Kurs om barn og unge med store sammensatte lærevansker og utviklingshemming Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Hell 26.10.2015
12.11.2015 Tilrettelagt læringsmiljø, pedagogikk og livskvalitet for barn og ungdom med multifunksjonshemming Multifunksjonshemming Oslo 01.11.2015
13.11.2015 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.11.2015
17.11.2015 Kurs for pedagoger i voksenopplæring som underviser synshemmede i bruk av IKT-hjelpemidler Syn Oslo 01.11.2015
19.11.2015 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 8.-13. trinn Syn Oslo 30.10.2015
25.11.2015 SPOT 2015 Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Lillestrøm 01.11.2015
25.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 5. trinn. 25-27.11.2015 Hørsel Holmestrand 19.10.2015
26.11.2015 Grunnkurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel Hørsel Gjøvik 01.11.2015
26.11.2015 Kurs i småbarnstesten Bayley-III AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 12.11.2015
30.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 3. trinn og deres foresatte. 30.11.-01.12.2015 Hørsel Oslo 26.10.2015
02.12.2015 Barn med ADHD-lignende atferd i barnehagen AD/HD Oslo 18.11.2015
12.01.2016 Tegnspråk for alle - nivå 2 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
20.01.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 7. trinn. 20-22.01.2016 Hørsel Holmestrand 14.12.2015
26.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
27.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
02.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
03.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
04.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
04.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 1. trinn og deres foresatte 04-05.02.2016 Hørsel Holmestrand 21.12.2015
05.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
09.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 4. trinn 10-12.02.2016 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
18.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 2. trinn og deres foresatte 18-19.02.2016 Hørsel Holmestrand 11.01.2016
09.03.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 6. trinn 09 -11.03.2016 Hørsel Holmestrand 01.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever med ensidig hørselstap 1.-7. trinn og deres foresatte 15.03.2016 Hørsel Oslo 08.02.2016
19.04.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 19-21.04.2016 Hørsel Gjøvik 07.03.2016
24.05.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 24-26.05.2016 Hørsel Kristiansand 18.04.2016