Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 02.02.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.01.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og vgs.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 07.02.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 09.02.2023 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 07.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Digitalt erfaringsseminar for personale til elever som bruker punktskrift

  Dato: 14.02.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.01.2023

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Som en del av Statpeds kurstilbud for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, tilbys et digitalt erfaringsseminar. Temaet for seminaret denne gangen er eksempler på god praksis fra den digitale skolehverdagen.Her får deltakerne mulighet til å dele eksempler på god praksis. I tillegg blir det et kort faglig innlegg. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 09/2023

  Dato: 27.02.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Tegnspråktolk vil benyttes i noen grad.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 28.02.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  Dato: 01.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp.  

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 01.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 07.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.03.2023

  Tema: Hørsel

  I dette webinaret lærer du om hvordan det kan oppleves å ha et hørselstap, og hvordan man kan tilrettelegge i skolen for å øke tilgangen til undervisningen.

 • Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

  Dato: 15.03.2023 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.06.2023

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 15.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.07.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. juli 2022 og 31. juli 2023. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 3.

  Dato: 20.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs tre av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig, og en har tilstrekkelig kompetanse.

   

 • Lær å lage en unik taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 21.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.02.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Taktile symboler - learning by doing!

  Dato: 22.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.02.2023

  Tema: Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 23.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Taktile planer - vi lager dagsplaner, aktivitetsplaner, timeplaner og andre planer!

  Dato: 23.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 26.02.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette kurset bygger på kurset taktile symboler – learning by doing! 

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage planer, og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse.  

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 13/2023, Trondheim

  Dato: 27.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  I noen av timene benytter vi tegnspråktolk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Taktile symboler - learning by doing!

  Dato: 28.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 29.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Lær å lage en unik taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 29.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tiltak og tilrettelegging

  Dato: 01.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 1. april 2023 og 1. september 2023. Alle påmeldte vil få en lenke til oppkobling til webinaret så snart den er klar. 

  Webinar er for personale som jobber med barn i alderen 0-6 år. I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

 • Digitalt kurs for personale og foreldre til barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet (0-6 år)

  Dato: 11.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.08.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 15. desember 2022 og 31. august 2023. 

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 17/2023, Trondheim

  Dato: 24.04.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Benytter tegnspråktolk det det er nødvendig.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.04.2023

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 23.05.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 30.05.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.05.2023

  Tema: Hørsel

  Webinaret vil gi kunnskap om hvordan det oppleves å ha et hørselstap, samt hvordan man kan tilrettelegge for økt tilgang til undervisningen.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.06.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.