Kurs og konferanser

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
03.05.2016 Grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Oslo 26.04.2016
03.05.2016 Kurs i auditive proseseringsvansker - APD Hørsel Heimdal 15.04.2016
04.05.2016 Hvordan kan man tilrettelegge tolking for personer med medfødt døvblindhet? Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Oslo 28.04.2016
09.05.2016 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 22.04.2016
09.05.2016 Grunnkurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen, som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 15.04.2016
10.05.2016 Kulturtreffet 2016 Hørsel, Tegnspråk Oslo 18.03.2016
10.05.2016 Kurs for foreldre og barn. For førskolebarn med nedsatt syn 4-5 år Syn Oslo 04.04.2016
10.05.2016 Norsk med Teiknstøtte (NmT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 25.04.2016
11.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Gjøvik 25.04.2016
11.05.2016 Barn eksponert for rus i svangerskapet - klinisk bilde og helhetlig tilrettelegging AD/HD, Annet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming Kristiansand 29.04.2016
12.05.2016 Norsk med tegnstøtte (NMT) - Påbygningskurs Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.04.2016
12.05.2016 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 28.04.2016
12.05.2016 Barn eksponert for rus i svangerskapet - klinisk bilde og helhetlig tilrettelegging AD/HD, Annet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Arendal 29.04.2016
18.05.2016 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-R AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 04.05.2016
19.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Holmestrand 02.05.2016
19.05.2016 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn Oslo 04.05.2016
20.05.2016 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 09.05.2016
23.05.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 01.05.2016
23.05.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 01.05.2016
24.05.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 24-26.05.2016 Hørsel Kristiansand 18.05.2016
24.05.2016 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner Hørsel, Språk og tale Heimdal 09.05.2016
25.05.2016 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med elever på 5.-7.trinn, uke 21 Hørsel Tromsø 22.04.2016
26.05.2016 BSL (British Sign Language) og leseopplæring i engelsk kurs Hørsel, Tegnspråk Heimdal 20.05.2016
30.05.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 09.05.2016
30.05.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 09.05.2016
01.06.2016 Innføring i testen Logiske operasjoner og konservasjon (LOC) Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Gjøvik 25.05.2016
02.06.2016 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Autismespekterforstyrrelser, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 15.05.2016
08.06.2016 Barnehagebarn med ADHD-lignende atferd - hvordan tilrettelegge for positivt samspill og økt mestring? AD/HD, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Oslo 30.05.2016
13.06.2016 Afasitreff i Oslo i juni 2016 Afasi, Språk og tale Oslo 11.05.2016
14.06.2016 Norsk med Teiknstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 03.06.2016
16.06.2016 Individuell opplæringsplan (IOP) -Deltakelse som mål og metode i arbeid med barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker Levanger 07.06.2016
16.06.2016 CCC-2 Childrens Comunication Checklist 2.ed. Autismespekterforstyrrelser, Nonverbale lærevansker, Språk og tale Tromsø 02.05.2016
23.08.2016 Fagtorg midt 2016 for PPT i Midt Norge Annet Trondheim 27.06.2016
06.09.2016 Grunnkurs for lærarar til høyrslehemma barn i barnehage og skole, Bergen Hørsel Paradis 25.08.2016
06.09.2016 Grunnkurs for lærarar til høyrslehemma barn i barnehage og skole, Sandane Hørsel Sandane 25.08.2016
06.09.2016 Grunnkurs for lærarar til høyrslehemma barn i barnehage og skole, Haugesund Hørsel Haugesund 25.08.2016
07.09.2016 Introduksjon til Karlstadmodellen for skolebegynnere - fokus på utvidet grammatikk og lese og skriveprosessen Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Tromsø 15.08.2016
08.09.2016 Lærer til elev med nedsatt hørsel? Cochleaimplantat, Hørsel Tiller 30.08.2016
12.09.2016 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn. Grunnkurs 1. – 13. trinn. Syn Melhus 25.08.2016
13.09.2016 Stammeoppfølging for førskolebarn - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.09.2016
14.09.2016 Stammeoppfølging for skolebarn - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.09.2016
14.09.2016 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med elever på 2.-4.trinn, uke 37 2016 Hørsel Tromsø 20.06.2016
15.09.2016 Lærer til elev med nedsatt hørsel? Hørsel Vestnes 01.09.2016
15.09.2016 Grunnkurs for lærarar til høyrselshemma barn i barnehage og skole Hørsel Stavanger 05.09.2016
15.09.2016 Løpsk tale - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 07.09.2016
16.09.2016 Stammeoppfølging for tenåringer og voksne - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 05.09.2016
19.09.2016 Afasitreff i Oslo i september 2016 Afasi, Språk og tale Oslo 18.08.2016
20.09.2016 Lærerkurs - hørsel, Kristiansand Cochleaimplantat Kristiansand 04.09.2016
21.09.2016 Ett skritt foran 3 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 14.09.2016
22.09.2016 Engelskspråkleg døvekultur for engelsklærarar til høyrslehemma barn og unge Hørsel Paradis 12.09.2016
27.09.2016 Måltid som inkluderingsarena Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker Oslo 16.09.2016
28.09.2016 Lærer til elev med nedsatt hørsel? Hørsel Levanger 16.09.2016
29.09.2016 Lærer til elev med nedsatt hørsel? Hørsel Grong 16.09.2016
29.09.2016 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Språk og tale Oslo 19.09.2016
30.09.2016 Ett skritt foran 2 Sammensatte lærevansker Oslo 23.09.2016
14.10.2016 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) Oslo 03.10.2016
18.10.2016 Familliekurs for synshemmede førskolebarn 0-5 år og deres foredre Syn Melhus 23.09.2016
20.10.2016 Multifunksjonshemming: Muligheter - når ingenting går av seg selv Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Oslo 30.09.2016
25.10.2016 Kurs for elever på 2. trinn som bruker punktskrift, deres foresatte og lærere Syn Melhus 03.10.2016
03.11.2016 Afasidagene 2016 Afasi, Språk og tale Oslo 03.10.2016
04.11.2016 Barn født med leppe-kjeve-ganespalte, logopedisk arbeid Leppe-kjeve-ganespalte, Språk og tale Oslo 21.10.2016
09.11.2016 Hvilken jobb passer for meg? Kurs i yrkespedagogisk kartlegging og veiledning AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Oslo 28.10.2016
09.11.2016 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 26.10.2016
10.11.2016 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 27.10.2016
16.11.2016 Språkvansker - hva er det og hva gjør vi? Spesifikke språkvansker Oslo 07.11.2016
17.11.2016 Språklydvansker - hva er det og hva gjør vi? Språk og tale Oslo 28.10.2016
06.12.2016 Kurs for elever på 6. og 7. trinn som bruker punktskrift, deres foresatte og lærere Syn Melhus 16.11.2016