Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Elevkurs for elever på 5. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 5. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være mangfold.

 • Når brukeren setter agendaen

  Dato: 04.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.01.2020

  Tema: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Hvert år arrangeres en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

 • Kurs for elever med stamming på 2. - 4. trinn og deres foresatte

  Dato: 05.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Barnegruppe, for elever på 2. - 4. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Meningsfulle dager i barnehage og skole for barn med multifunksjonshemming.

  Dato: 07.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.01.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Søkelys på kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon og relasjonstenkning som grunnlag for tillit og tilhørighet.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 2020 UKE 07

  Dato: 10.02.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.01.2020

  Tema: Hørsel

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i teiknspråk

  Dato: 10.02.2020 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 31.01.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for alle som ynskjer ei innføring i norsk teiknspråk.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse

  Dato: 11.02.2020 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften sosial utvikling og deltakelse, legges det vekt på sosial kompetanse, kommunikasjon, samspill og hvordan man best tilrettelegger for aktiv deltakelse fra barnets side.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

   

 • Kurs for elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 11.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Norsk med tegnstøtte

  Dato: 12.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) er en måte å støtte norsk tale med tegn. Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 1.-2.trinn - veke 7

  Dato: 12.02.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Språklydsvansker og kartlegging

  Dato: 12.02.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 27.01.2020

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Tema for kurset er språklydsvansker hos barn, kartleggingsverktøyet Diffkas og tiltak.

 • Webinar: Hvordan søke deltidsopplæring i Statped

  Dato: 12.02.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 11.02.2020

  Tema: Tegnspråk

  En innføring i hvordan du søker om deltidsopplæring i Statped

 • Elevkurs for elever på 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 13.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.01.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være lyd.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 13.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.02.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

 • Happy Apping - lese- og skrivestøtte

  Dato: 14.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.02.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen

  Todagers øvingsbasert kurs i bruk av digitale verktøy. På første kursdag går vi gjennom programmer som kursdeltakerne skal prøve ut før neste kursdag. Kurset er rettet mot fagpersoner som jobber med barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker. Kursdeltakerne må ta med eget nettbrett eller datamaskin.

 • Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Hvordan forstår vi inkludering i barnehagen? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

  Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.01.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 25.02.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.02.2020

  Tema: Hørsel

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 03.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 6.trinn - veke 10

  Dato: 04.03.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for elever med stamming på 5.-7. trinn og deres foresatte

  Dato: 04.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.02.2020

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Barnegruppe, for elever på 5. - 7. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • Matematikkvansker: ulike innfallsvinkler og forslag til kunnskapsbaserte tiltak.

  Dato: 04.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.02.2020

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom

  Kurset omhandler matematikkvansker, sett i lys av teori og kunnskapsbasert praksis. Bredde knyttet til forståelsen av matematikkvansker vil være i fokus sammen med elevens stemme, tiltakstenkning og læringsmiljø. 

 • Elevkurs for elever på 3. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 05.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 3. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være vennskap.

 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming. Eksempler på godt arbeid og gode løsninger

  Dato: 12.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.02.2020

  Tema: Multifunksjonshemming

  Dette er et kurs som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre og alle andre som har et ønske om  å skape et godt livsinnhold for mennesker med multifunksjonshemming.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

  Dato: 13.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.03.2020

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker)

  Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

 • Kurs for elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 17.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Innføringskurs i tegnspråk

  Dato: 17.03.2020 | Alta
  Påmeldingsfrist: 25.02.2020

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-6 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

  Dato: 18.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.02.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre som kan følges fra alle Statpeds kurssteder i hele landet. Denne temadagen er en av tre som foreldrene selv velger rekkefølge på.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.02.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Deafblindness, population, definition and identification.

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2020

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker

  Understanding Deafblindness - Historical legacy within a Nordic perspective.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 24.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.02.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

  Dato: 24.03.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 10.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå /er i sin tidlige språkutvikling.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 25.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.03.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Minoritetsspråklige barn og unge med særskilte behov

  Dato: 26.03.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 19.03.2020

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistene/lærere og ungdomsveiledere).

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale

  Dato: 31.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.03.2020

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er et nybegynnerkurs. Det er beregnet for personale som jobber med barn/elever som har nedsatt hørsel eller barn/elever som av andre årsaker bruker tegn i barnehage eller på barnetrinn i skolen, eller som har behov for å visualisere deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling.  

  Erfaringsutveksling blir vektlagt.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 2.- 4. trinn med foresatte

  Dato: 31.03.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever med nedsatt hørsel på 2. til 4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Parallelt med elevkurset vil det arrangeres et hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 31.03.2020 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 20.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

 • Matematikkvansker og spesialpedagogisk tilrettelegging

  Dato: 31.03.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 13.03.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Statped ønsker velkommen til fagdag om matematikkvansker med fokus på tilrettelegging - med og uten bruk av teknologi.

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

  Dato: 01.04.2020 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.02.2020

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

 • Kurs for elever på 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 14.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for elever på 1. - 4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 15.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1. - 4. trinn

   

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 5.trinn - veke 16

  Dato: 15.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 18.03.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Pedagogiske fagdager 2020

  Dato: 22.04.2020 | Kautokeino
  Påmeldingsfrist: 15.03.2020

  Tema: Flerspråklighet, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Samiske barn og unges oppvekstvilkår, språk og teknologi

 • Sámi pedagogalaš fágabeaivvit 2020

  Dato: 22.04.2020 | Kautokeino
  Påmeldingsfrist: 15.03.2020

  Tema: Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fáddá: Sámi mánáid ja nuoraid bajásšaddandilli, giella ja teknologiija

 • Elevkurs for elever på 2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 23.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 2. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være språklig samhandling.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 8.trinn - veke 18

  Dato: 27.04.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Elevkurs for elever på 1. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.04.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 04.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • #ASK- Bli sett, bli hørt, bli med

  Dato: 06.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.04.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Innføring i kommunikasjon og kommunikasjonssystemer for små barn som har utbytte av alternativ og supplerende kommunikasjon. Det innebærer blant annet bruk av håndtegn, grafiske tegn og kroppslige uttrykk.

 • Elevkurs for elever på 1.-4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte - Kristiansand

  Dato: 12.05.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 16.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 1.-4. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel.

 • Kurs for elever på 8 -9. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 9.trinn - veke 21

  Dato: 18.05.2020 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 22.04.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 27.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.05.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Hva er observasjon, og hvordan gjennomføre observasjon i klasserommet?

  Dato: 29.05.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 22.05.2020

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Miniseminar om observasjon som arbeidsforn. Seminaret gir en innføring i ulike former for observasjon og vil omhandle metodisk bruk av observasjon ifm pedagogiske sammenhenger. 

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 02.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.04.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Norsk med teiknstøtte (NMT)

  Dato: 09.06.2020 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 01.06.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er for alle som ynskjer ei innføring i kommunikasjon med teikn som støtte til tale. Fokus ligg på innlæring av teikn.

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen.