Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 13/2023, Trondheim

  Dato: 27.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  I noen av timene benytter vi tegnspråktolk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Taktile symboler - learning by doing!

  Dato: 28.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet, lage symboler, og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel

  Dato: 28.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 28.03.2023

  Tema: Hørsel

  Hvordan kan laget rundt eleven tilrettelegge for en best mulig praksisperiode/læretid? Laget kan være PPT, skole, praksis-/lærebedrift og Statped.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 29.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.03.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Lær å lage en unik taktil bok - bidra til gode leseopplevelser!

  Dato: 29.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset vil starte med en teoretisk innføring, men dette er hovedsakelig et praktisk kurs hvor man får fordypet seg innenfor temaet og dele erfaringer med andre som jobber med personer med synsnedsettelse. 

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 30.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.03.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og videregående skole.

 • Tilrettelegging for lærlinger med nedsatt hørsel

  Dato: 30.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.03.2023

  Tema: Hørsel

  Hvordan kan laget rundt eleven tilrettelegge for en best mulig praksisperiode/læretid? Laget kan være PPT, skole, praksis-/lærebedrift og Statped.

 • Barn med synsnedsettelse i barnehagen- tiltak og tilrettelegging

  Dato: 01.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  I webinaret vil vi gi en grunnleggende innføring i hvordan du kan tilrettelegg pedagogisk og fysisk for barn med synsnedsettelse i barnehagen.

  Webinaret er for ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PP-tjenesten og andre som jobber med små barn.

   

 • Digitalt kurs for personale og foreldre til barn med sterkt nedsatt syn eller blindhet (0-6 år)

  Dato: 11.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.08.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 15. desember 2022 og 31. august 2023. 

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Tidlig hjelp - er god hjelp

  Dato: 13.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.04.2023

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  Tidlig innsats i barns liv, har vist seg å være blant de mest effektive tiltakene for å styrke barns utvikling. I dette webinaret vil vi komme inn på språkkartlegging og tiltak knyttet til førskolebarn

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 16/2023

  Dato: 17.04.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 23.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 17/2023, Trondheim

  Dato: 24.04.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Benytter tegnspråktolk det det er nødvendig.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 2

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.04.2023

  Tema: Syn

  Kurset gir en grunnleggende innføring i synspedagogisk tilrettelegging for elever som bruker punktskrift. Målet med kurset er å gi økt forståelse for behov og forutsetninger for likeverdig deltakelse og selvstendighet. 

   

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 23.05.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elever med hørselstap i grunnskolen

  Dato: 30.05.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.05.2023

  Tema: Hørsel

  Webinaret vil gi kunnskap om hvordan det oppleves å ha et hørselstap, samt hvordan man kan tilrettelegge for økt tilgang til undervisningen.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 23/2023

  Dato: 05.06.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 28.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset bygger på trinn 1.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.06.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • «Virre virre vapp, du fikk lapp».

  Dato: 01.09.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Pedagogisk tilrettelegging for barn som bruker øyelapp. 

  Det vil bli mulig å se webinaret når som helst mellom 1. mars 2023 og 1. september 2023. Alle påmeldte vil få en lenke til oppkobling til webinaret så snart den er klar.  

 • Hvordan oppdage synsvansker i barnehagen.

  Dato: 01.09.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2023

  Tema: Syn

  Et webinar for personalet som jobber med barn i alderen 0-6 år. Målet er å gi deltagerne av webinaret økt innsikt og forståelse for hva de skal se etter når de mistenker at barn har en synsvanske.