Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49/2022, Trondheim

  Dato: 05.12.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.12.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.11.2022

  Tema: Øvrige temaer

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Elevkurs for elever i 2.-10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte, Tromsø

  Dato: 06.12.2022 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 14.11.2022

  Tema: Hørsel

  Statped arrangerer elevkurs for elever med nedsatt hørsel. Kurset skal gi elevene økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurset gir mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende elever med nedsatt hørsel.

 • Stamming i fokus; praktisk, individrettet fagkurs

  Dato: 08.12.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.12.2022

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Kurset vil gi en bredde av tiltak og tilnærminger. Vi ønsker å sette søkelys på tiltakssiden i oppfølgingen, og vi vil favne alle aldersgrupper (barnehagebarn, skoleelever, ungdom og voksne). 

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.12.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

  Dato: 15.12.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.06.2023

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Kurs for pedagogisk personale til elever som bruker punktskrift, del 1

  Dato: 15.12.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 31.07.2023

  Tema: Syn

  Det er mulig å begynne på kurset når som helst mellom 1. juli 2022 og 31. juli 2023. Vi anbefaler å gjennomføre kurset før deltakelse på del 2 (fysisk kurs). 

  Kurset gir en første introduksjon til pedagogiske arbeid med elever som bruker punktskrift. Det utgjør del 1 av vårt kurstilbud og danner et utgangspunkt for å delta på videre fordypningskurs og erfaringsseminar. 

   

 • Logopedisk oppfølging ved kjønnsdysfori

  Dato: 15.12.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2022

  Tema: Stemmevansker

  Vi ønsker å nå ut med informasjon til kommunale- og privatpraktiserende logopeder. I webinaret vil vi snakke om hvordan du som logoped kan møte personer med kjønnsdysfori som ønsker stemme- og kommunikasjonstrening.

 • Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

  Dato: 04.01.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.01.2023

  Tema: Språk og tale

  Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i tre uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn en. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 12.01.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.12.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2.

 • Kroppsøvingskurs for personale til elever med synsnedsettelser

  Dato: 02.02.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 06.01.2023

  Tema: Syn

  Innføring i hvordan du kan tilrettelegge undervisningen i kroppsøving for elever med synsnedsettelser. Kurset vil være aktuelt både for personale som jobber i grunnskole og vgs.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 09.02.2023 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 07.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 09/2023

  Dato: 27.02.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Tegnspråktolk vil benyttes i noen grad.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 3.

  Dato: 20.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs tre av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig, og en har tilstrekkelig kompetanse.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 23.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 13/2023, Trondheim

  Dato: 27.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  I noen av timene benytter vi tegnspråktolk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 17/2023, Trondheim

  Dato: 24.04.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Benytter tegnspråktolk det det er nødvendig.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet. 

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.