Kurs og konferanser

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Kursdato Tittel Tema Sted Påmeldingsfrist
11.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 4. trinn 11-12.02.2016 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
11.02.2016 Hvordan fremme leseferdighet for personer med alvorlig lese/skrive vansker og/ eller lærevansker? AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Heimdal 02.02.2016
11.02.2016 Stammebehandling for tenåringer og voksne - workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Alta 01.02.2016
15.02.2016 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 2 - Vår 2016 Hørsel Heimdal 10.02.2016
17.02.2016 Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Oslo 08.02.2016
17.02.2016 Innføringskurs i bruk av iPad Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 09.02.2016
17.02.2016 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 01.02.2016
18.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 2. trinn og deres foresatte 18-19.02.2016 Hørsel Holmestrand 11.01.2016
18.02.2016 Ett skritt foran 2 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 10.02.2016
18.02.2016 Effektiv læring og prosessorienterte arbeidsmåter med bruk av iPad Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 04.02.2016
18.02.2016 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner Hørsel, Språk og tale Heimdal 08.02.2016
23.02.2016 Kurs i bruk av nytt IKT-utstyr for voksne som er blinde Syn Oslo 02.02.2016
23.02.2016 Kurs for voksne med diagnosen Retinitis Pigmentosa. RP-kurs Syn Oslo 02.02.2016
01.03.2016 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 23.02.2016
02.03.2016 Når barnehage og PPT møter kvarandre på Haugalandet. Annet Haugesund 15.02.2016
03.03.2016 Når skole og PPT møter kvarandre på Haugalandet. Annet Haugesund 15.02.2016
07.03.2016 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 3 - Gruppe 2015 Hørsel, Tegnspråk Heimdal 22.02.2016
07.03.2016 Talespråklig habilitering for barn med høreapparat og/eller cochleaimplantat Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal 01.03.2016
08.03.2016 Ett skritt foran 2 -tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Språk og tale Gjøvik 01.03.2016
09.03.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 6. trinn 09 -11.03.2016 Hørsel Holmestrand 01.02.2016
09.03.2016 Konferanse for PP-ledere i midt-Norge Annet Hell 19.02.2016
11.03.2016 'Det er språket som bestemmer' - ungdom og spesifikke språkvansker Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 25.02.2016
11.03.2016 Lyttetrening etter CI Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal 24.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever med ensidig hørselstap 1.-7. trinn og deres foresatte 15.03.2016 Hørsel Oslo 08.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever på 5.-7.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2016 Hørsel Heimdal 09.02.2016
16.03.2016 Statpedkonferansen 2016 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 15.02.2016
16.03.2016 Smart læring på PC Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.03.2016
30.03.2016 Kurs for elever på 9. trinn med moderat eller alvorlig synssvekkelse Syn Oslo 17.02.2016
31.03.2016 "Happy apping" - Pedagogisk bruk av Ipad i barnehage og grunnskole Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 22.03.2016
04.04.2016 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 3 - Vår 2016 Hørsel Heimdal 31.03.2016
04.04.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 07.03.2016
04.04.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 07.03.2016
05.04.2016 Stammebehandling for førskolebarn - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 22.03.2016
05.04.2016 Kurs for personale i barnehager som har barn med nedsatt synsfunksjon Syn Oslo 10.03.2016
05.04.2016 Kurs i Karlstadmodellen, tegnkommunikasjon, ASK og motoriske uttalevansker, Ålesund Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Ålesund 18.03.2016
06.04.2016 Stammebehandling for skolebarn - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 23.03.2016
06.04.2016 Når barnehage og PPT møter kvarandre i Hordaland. Annet Paradis 18.03.2016
07.04.2016 Stammebehandling for tenåringer og voksne - en workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 24.03.2016
07.04.2016 Når skole og PPT møter kvarandre i Hordaland. Annet Paradis 18.03.2016
11.04.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 14.03.2016
11.04.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 14.03.2016
12.04.2016 Norsk med Teiknstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 04.04.2016
12.04.2016 IKT med vekt på kommunikasjon og synsnedsettelse eller kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn Oslo 29.03.2016
12.04.2016 Kurs i Karlstadmodellen, ASK, tegnkommunikasjon og motoriske uttalevansker Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Heimdal 18.03.2016
12.04.2016 Kurs for personale i barnehage som arbeider med blinde og sterkt svaksynte barn Syn Melhus 29.03.2016
13.04.2016 Språkvansker og dysleksi - Ulike vansker eller to sider av samme sak? Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 06.04.2016
19.04.2016 Kurs for elever på 6. og 7. trinn, som bruker punktskrift Syn Oslo 18.03.2016
20.04.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 20-21.04.2016 Hørsel Gjøvik 07.03.2016
20.04.2016 Innføring i testen Logiske operasjoner og konservasjon (LOC) Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Oslo 13.04.2016
20.04.2016 Hvilken jobb passer for meg? Kurs i yrkespedagogisk kartlegging og veiledning AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Oslo 04.04.2016
21.04.2016 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 07.04.2016
21.04.2016 Språkvansker - Hva er det og hva gjør vi? Spesifikke språkvansker Oslo 11.04.2016
22.04.2016 Språklydvansker - hva er det og hva gjør vi? Språk og tale Oslo 15.04.2016
25.04.2016 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn. Grunnkurs 1. – 13. trinn. Autismespekterforstyrrelser, Syn Melhus 07.04.2016
26.04.2016 Elevkurs for elever på 2.-4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2016 Hørsel Heimdal 15.03.2016
26.04.2016 Matematikk for pedagoger som underviser elever med synssvekkelse, 4.-7. trinn Syn Oslo 05.04.2016
27.04.2016 Kurs for foreldre og barn, barn som er blinde, 0-2 år Syn Oslo 04.04.2016
27.04.2016 Fagdag ansatte i BFT/PPT i Sør Trøndelag, fagansatte i Statped midt Annet Tiller 12.04.2016
28.04.2016 Tegn for slekt og venner Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Tegnspråk Oslo 06.04.2016
03.05.2016 Grunnkurs for pedagoger i skolen Cochleaimplantat, Hørsel Oslo 04.04.2016
03.05.2016 Kurs i auditive proseseringsvansker - APD Hørsel Heimdal 15.04.2016
09.05.2016 Grunnkurs for pedagoger og annet personale til elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 15.04.2016
10.05.2016 Norsk med Teiknstøtte (NmT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 25.04.2016
11.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Gjøvik 25.04.2016
11.05.2016 Grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Holmestrand 22.04.2016
12.05.2016 Norsk med tegnstøtte (NMT) - Påbygningskurs Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.04.2016
12.05.2016 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.05.2016
18.05.2016 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-R AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 04.05.2016
19.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Holmestrand 02.05.2016
19.05.2016 Kurs for personale og foresatte til grunnskoleelever med visuelle persepsjonsvansker Syn Oslo 04.05.2016
20.05.2016 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 09.05.2016
23.05.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 01.05.2016
23.05.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 01.05.2016
24.05.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 24-26.05.2016 Hørsel Kristiansand 18.04.2016
24.05.2016 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner Hørsel, Språk og tale Heimdal 09.05.2016
30.05.2016 Kartleggingsdager for voksne personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 09.05.2016
30.05.2016 Kurs for voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse, eller blindhet Syn Oslo 09.05.2016
01.06.2016 Innføring i testen Logiske operasjoner og konservasjon (LOC) Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Gjøvik 25.05.2016
02.06.2016 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Autismespekterforstyrrelser, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 15.05.2016
14.06.2016 Norsk med Teiknstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 03.06.2016