Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Autentisk kommunikasjon med fokus på kroppslig-taktile uttrykk

  Dato: 01.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.02.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Syn, Tegnspråk

  Kurset fokuserer på forskjellige typer uttrykk som kommer fra kroppslig-taktil modalitet. 

  Vi ser på hvordan uttrykkene oppstår og hvordan de kan møtes, besvares og stabiliseres over tid.

 • Digitalt Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 uke 10 2021

  Dato: 08.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.02.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Happy apping - bruk av tankekart i læringsarbeidet

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.03.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bli med og lag tankekart på iPad. Vi viser appen Inspiration Maps. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og ulike tips på hvordan tankekart kan brukes i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring - helhetslesing

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.03.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale

  Digital versjon av kurset Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing primært beregnet på lærere som jobber med elever med dysleksi eller forsinket leseutvikling.

   

   

 • Digitalt tegnspråkkurs påbygg, del 1

  Dato: 16.03.2021 | Canvas
  Påmeldingsfrist: 28.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 11.

  Dette er et påbyggingskurs for alle som tidligere har deltatt på innføring i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

  Kurset er gratis.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Språkforstyrrelser; veien fra kartlegging til gode tiltak

  Dato: 19.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 17.03.2021

  Tema: Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  I dette webinaret vil du lære om hva utviklingsmessige språkforstyrrelser/DLD (tidligere Spesifikke språkvansker) er og hvordan du kan kartlegge og deretter legge til rette for og utgjøre en forskjell for elever med språkforstyrrelser. 

 • Digital kursrekke for elever som bruker punktskrift i videregående skole

  Dato: 24.03.2021 | Canvas
  Påmeldingsfrist: 03.03.2021

  Tema: Syn

  Kursrekken skal bidra til at elevene utvikler digital kompetanse som er relevant i videregående skole og i studier på høyskole og universitet. Elevene skal få erfaring med digital samhandling og kompetanse til å innhente relevant informasjon, bearbeide informasjon og omsette dette til eget arbeid. Kursrekken består av fire digitale kursmoduler som bygger på hverandre, der modul 1 og 2 gjennomføres våren 2021.

 • Happy apping-bruk av bilde/video i læringsarbeidet

  Dato: 25.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.03.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med og lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Digital kursrekke for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse i videregående skole

  Dato: 25.03.2021 | Canvas
  Påmeldingsfrist: 03.03.2021

  Tema: Syn

  Kursrekken skal bidra til at elevene utvikler digital kompetanse som er relevant i videregående skole og i studier på høyskole og universitet. Elevene skal få erfaring med digital samhandling og kompetanse til å innhente relevant informasjon, bearbeide informasjon og omsette dette til eget arbeid. Kursrekken består av fire digitale kursmoduler som bygger på hverandre, der modul 1 og 2 gjennomføres våren 2021.

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.04.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.03.2021

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

  Dato: 06.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.03.2021

  Tema: Spesifikke språkvansker

  Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
  I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

 • Happy apping - ipad i arbeid med sosial kompetanse

  Dato: 13.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper til arbeidet med sosial kompetanse. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet pals og Clips.

 • Webinar om hvordan syn påvirker kommunikasjon og sosial interaksjon

  Dato: 21.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er kommunikasjon og sosial interaksjon for elevar med moderat og alvorleg synssvekking.

 • Webinar: Lesing og teknologi for de med synssvekkelse

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er lesing og teknologi for elevar med moderat og alvorleg synssvekking. 

 • Happy apping - ASK på iPad

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi kommer med tips og ideer til hvordan bruke iPad i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) arbeid. Vi jobber mest i forhold til ASK og grafiske symboler. Vi viser blant annet appen Book Creator.

 • Tactile Reading 2021

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.04.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Save the dates 29th and 30th April 2021 to share ideas, find inspiration and enhance your knowledge within the field of tactile reading.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 uke 18 2021

  Dato: 03.05.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt tegnspråkkurs påbygg, del 2

  Dato: 04.05.2021 | Canvas
  Påmeldingsfrist: 07.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på "Tegnspråkkurs påbygg, del 1"

  Kurset er gratis.

   

 • Webinar for personale som jobber med elever som er svaksynte, 1.-10. trinn

  Dato: 19.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for elever som er svaksynte, og muligheter for tilrettelegging i skolen.

 • Literacy for alle i barnehage, skole og voksenliv

  Dato: 26.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.05.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon

  På konferansen vil du få inspirasjon og tips om hvordan du kan gi ALLE, også personer som bruker ASK, erfaringer med skriftspråket gjennom lesing, skriving og aktiviteter med bokstaver, samtidig som dere har det gøy sammen! Ikke alle vil bli selvstendige i lesing og skriving, men alle skal få mulighet for læring ut fra egne forutsetninger. Kunnskap om bokstaver og skrift kan gi personer som bruker ASK økt mulighet for å kunne uttrykke seg mer presist.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 27.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.05.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i vårens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 25 2021

  Dato: 21.06.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.06.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Elevkurs for grunnskoleelever med hørselsvansker, 5. - 7. trinn bosatt i Ålesund kommune og deres foresatte.

  Dato: 05.10.2021 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 14.09.2021

  Tema: Hørsel

  Ålesund kommune og Statped midt skal i samarbeid arrangere et kurs for skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune. Kurset er talespråksbasert.

  Det skal også tilbys et eget digitalt kurs for elevenes pedagoger torsdag 7. oktober 2021.  

   

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.