Kurs og konferanser

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Kursdato Tittel Tema Sted Påmeldingsfrist
02.12.2015 Barn med ADHD-lignende atferd i barnehagen AD/HD, Sammensatte lærevansker Oslo 18.11.2015
02.12.2015 Kjenner du noen uten talespråk? - Ålesund Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Ålesund 24.11.2015
03.12.2015 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte 03.12 og 04.12.2015 Hørsel, Språk og tale Heimdal 23.11.2015
03.12.2015 Nettbrett for sammensatte lærevansker/ Elektroniske talehjelpemidler i Ålesund AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Utviklingshemming Ålesund 24.11.2015
08.12.2015 Norsk med teiknstøtte (NmT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 23.11.2015
11.01.2016 Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon Hørsel Paradis 15.12.2015
12.01.2016 Tegnspråk for alle - nivå 2 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
15.01.2016 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av intensive lesekurs, for lærere og PPT, ungdomstrinn, videregående skole og voksenopplæring Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker) Oslo 08.01.2016
20.01.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 7. trinn. 20-22.01.2016 Hørsel Holmestrand 14.12.2015
21.01.2016 SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker Leppe-kjeve-ganespalte, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Heimdal 14.01.2016
25.01.2016 Norsk med tegnstøtte (NMT) - Påbygningskurs Hørsel, Tegnspråk Oslo 06.01.2016
25.01.2016 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 06.01.2016
26.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
26.01.2016 Kurs i BSL (britisk teiknspråk) og leseopplæring i engelsk for høyrslehemma elevar Hørsel Paradis 12.01.2016
26.01.2016 Norsk med Tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 15.01.2016
27.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
28.01.2016 Tegn for slekt og venner Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Tegnspråk Oslo 06.01.2016
02.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
02.02.2016 Tenåringar og vaksne som stammar- ein workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis 19.01.2016
03.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
03.02.2016 Skulebarn som stammar- ein workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis 20.01.2016
04.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
04.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 1. trinn og deres foresatte 04-05.02.2016 Hørsel Holmestrand 21.12.2015
04.02.2016 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 25.01.2016
04.02.2016 Førskulebarn som stammar- ein workshop Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis 21.01.2016
05.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
08.02.2016 Norsk med tegnstøtte (NMT) - Innføringskurs Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2016
09.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 4. trinn 10-12.02.2016 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
10.02.2016 Bruk av høyreteknisk utstyr for CI-brukarar og brukarar av høyreapparat i barnehage og skule Cochleaimplantat, Hørsel Paradis 27.01.2016
10.02.2016 Tegnspråk - Innføringskurs Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2016
11.02.2016 Hvordan fremme leseferdighet for personer med alvorlig lese/skrive vansker og/ eller lærevansker? AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Heimdal 01.02.2016
17.02.2016 Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Oslo 26.01.2016
17.02.2016 Innføringskurs i bruk av iPad Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 03.02.2016
18.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 2. trinn og deres foresatte 18-19.02.2016 Hørsel Holmestrand 11.01.2016
18.02.2016 Ett skritt foran 2 - tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 10.02.2016
18.02.2016 Effektiv læring og prosessorienterte arbeidsmåter med bruk av iPad Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 04.02.2016
18.02.2016 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner Hørsel, Språk og tale Heimdal 08.02.2016
09.03.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 6. trinn 09 -11.03.2016 Hørsel Holmestrand 01.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever med ensidig hørselstap 1.-7. trinn og deres foresatte 15.03.2016 Hørsel Oslo 08.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever på 5.-7.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2016 Hørsel Heimdal 09.02.2016
31.03.2016 "Happy apping" - Pedagogisk bruk av Ipad i barnehage og grunnskole Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansand 22.03.2016
12.04.2016 Norsk med Teiknstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 04.04.2016
19.04.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 19-21.04.2016 Hørsel Gjøvik 07.03.2016
28.04.2016 Tegn for slekt og venner Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Tegnspråk Oslo 06.04.2016
11.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Gjøvik 25.04.2016
12.05.2016 Norsk med tegnstøtte (NMT) - Påbygningskurs Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.04.2016
12.05.2016 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.05.2016
19.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Holmestrand 02.05.2016
24.05.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 24-26.05.2016 Hørsel Kristiansand 18.04.2016
24.05.2016 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner Hørsel, Språk og tale Heimdal 09.05.2016
14.06.2016 Norsk med Teiknstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale, Tegnspråk Paradis 03.06.2016