Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
02.05.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 18.04.2017
02.05.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 25.04.2017
03.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel 2017, Hovseter, Oslo - SOHORSEL Hørsel Oslo 28.04.2017
03.05.2017 Fagdag auditive prosesseringsvansker - APD Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 25.04.2017
03.05.2017 Barn med medfødte russkader - tiltak i barnehage og skole Annet Arendal 25.04.2017
04.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel Hørsel Holmestrand 07.04.2017
04.05.2017 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Gjøvik 18.04.2017
04.05.2017 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Syn Oslo 21.04.2017
04.05.2017 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 27.04.2017
08.05.2017 Kurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 19.04.2017
08.05.2017 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 24.04.2017
08.05.2017 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 24.04.2017
08.05.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 1, Ålesund Hørsel, Tegnspråk Ålesund 02.05.2017
09.05.2017 Elevkurs for elever på 2.-4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 19-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 12.04.2017
09.05.2017 Kurs for foresatte til barn 4-5 år med synssvekkelse Syn Oslo 15.03.2017
11.05.2017 Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 2 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 01.05.2017
11.05.2017 Lese-TV, nettbrett og telefoner til svaksynte Syn Ålesund 05.05.2017
18.05.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 08.05.2017
22.05.2017 Elevkurs 1. - 4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 17.04.2017
23.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Gjøvik 02.05.2017
23.05.2017 Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak? Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 12.05.2017
23.05.2017 Foreldresamlinger - åpne samlinger for foreldre til barn med særlige behov for opplæring AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 16.05.2017
24.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 03.05.2017
24.05.2017 Felles fagdag PPT-ansatte Sør Trøndelag, fagansatte Statped midt Annet Heimdal, Trondheim 15.05.2017
29.05.2017 Seminar: Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (JNCL) and Education Afasi, Annet, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 01.05.2017
29.05.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 2, Ålesund Hørsel Ålesund 22.05.2017
30.05.2017 Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen og deres foresatte Syn Oslo 28.04.2017
30.05.2017 Kurs om JNCL, læring og utvikling Afasi, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 01.05.2017
30.05.2017 Kurs for assistenter i skole/SFO: Bruk av iPad som støtte i undervisningen AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 16.05.2017
31.05.2017 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 24.05.2017
31.05.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PP-rådgivere med elever på 5.-7.trinn Hørsel Bodø 28.04.2017
01.06.2017 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 15.05.2017
01.06.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 23.05.2017
06.06.2017 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.05.2017
07.06.2017 Barn med ADHD i barnehagen - tilrettelegging for trivsel, lek og læring. AD/HD, Sammensatte lærevansker Oslo 24.05.2017
08.06.2017 Tegnspråk for alle Hørsel Oslo 18.05.2017
08.06.2017 LET's PLAY TOGETHER. How to create inclusive environments for visually impaired preschool children through play and mobility skills Syn Trondheim 05.05.2017
09.06.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.06.2017
12.06.2017 Kurs for voksne med alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 24.05.2017
13.06.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 09.06.2017
13.06.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Tegnspråk Stavanger 29.05.2017
16.06.2017 IOP - Veien og målet Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 08.06.2017
19.06.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 3, Ålesund Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk Ålesund 12.06.2017
23.08.2017 Fagtorg 2017 - Statped vest Annet Bergen 20.06.2017
24.08.2017 Konferanse om kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker v/ professor Annette Fox-Boyer Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 10.08.2017
24.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.04.2017
28.08.2017 Kurs i Lidcombe-programmet - tiltak i høve stamming hos førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis, Bergen 01.06.2017
31.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Heimdal, Trondheim 01.06.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 18.08.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Sandane Hørsel Sandane 18.08.2017
07.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Vestnes 01.09.2017
14.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Namsos 07.09.2017
21.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Tiller, Trondheim 14.09.2017
26.10.2017 Afasidagene 2017 Afasi Oslo 26.09.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 25.08.2017