Kurs og konferanser

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Kursdato Tittel Tema Sted Påmeldingsfrist
13.10.2015 Grunnkurs for pedagoger i skolen Hørsel Holmestrand 01.10.2015
13.10.2015 Kurs for elever på 1.trinn, som er svaksynte, med foreldre og lærere Syn Oslo 22.09.2015
13.10.2015 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 05.10.2015
14.10.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 8. trinn 14-16.10.2015 Hørsel Holmestrand 25.09.2015
15.10.2015 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 1. - 7. trinn Syn Oslo 25.09.2015
15.10.2015 Språkvansker og dysleksi ; to ulike vansker eller to sider av samme sak? Dysleksi, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 05.10.2015
15.10.2015 "Hvilken jobb passer for meg?" AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi, Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Tourettes syndrom Oslo 30.09.2015
19.10.2015 Kommunikasjon og fellesskap. Kurs for elever som bruker punktskrift i undervisningen 8. og 9. trinn Syn Melhus 28.09.2015
20.10.2015 Kurs for elever på 1.trinn, som er svaksynte, med foreldre og lærere Syn Oslo 14.09.2015
20.10.2015 Felles fagdag PPT/BFT i Sør Trøndelag og fagansatte i Statped midt 20.10.2015 Annet Heimdal 13.10.2015
21.10.2015 Konferanse "Fra vanske til mestring V" Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker Kristiansand 01.10.2015
21.10.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 9. trinn 21-23.10.2015 Hørsel Holmestrand 14.09.2015
21.10.2015 Hørselsfaglig kurs for pedagoger med elever på 8.-10.trinn (uke 43) Hørsel Tromsø 12.10.2015
22.10.2015 Måltidet som inkluderingsarena Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker Oslo 08.10.2015
22.10.2015 Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre Hørsel Holmestrand 14.10.2015
22.10.2015 Kommunikasjon og fellesskap. Kurs for lærere til elever som bruker punktskrift i undervisningen 8. og 9. trinn Syn Melhus 25.09.2015
22.10.2015 Talemotoriske vanskar Språk og tale Paradis 09.10.2015
22.10.2015 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte 22. og 23. oktober 2015 Hørsel Heimdal 12.10.2015
28.10.2015 Kurs for elever med moderat eller alvorlig synssvekkelse, og elevens foresatte Syn Melhus 13.10.2015
28.10.2015 Kurs for lærere som underviser elever med moderat eller alvorlig synssvekkelse på 2.-4.trinn Syn Melhus 13.10.2015
29.10.2015 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Kristiansand 09.10.2015
31.10.2015 Mitt barn har MS Ervervet hjerneskade Gardermoen 28.09.2015
02.11.2015 5 dagers avansert PODD workshop Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stemmevansker, Utviklingshemming Gjøvik 01.10.2015
02.11.2015 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 2 - Høsten 2015 Tegnspråk Heimdal 26.10.2015
03.11.2015 Visuell tilrettelegging og norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel Holmestrand 26.10.2015
03.11.2015 Grunnkurs i musikknotasjon i punktskrift for musikklærere Syn Oslo 02.10.2015
03.11.2015 Introduksjonskurs om bruk av constraint induced språkterapi (CIST) i afasirehabilitering Afasi Paradis 10.10.2015
03.11.2015 Elevkurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 45-2015. Hørsel Heimdal 16.10.2015
03.11.2015 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn. Påbyggingskurs. Syn Melhus 22.10.2015
04.11.2015 Visuell tilrettelegging og tegnspråk Hørsel Holmestrand 27.10.2015
04.11.2015 Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen) Dysleksi, Språk og tale Oslo 28.10.2015
04.11.2015 Hørselsfaglig kurs for pedagoger med elever på 3.-4.trinn (uke 45) Hørsel Tromsø 23.10.2015
05.11.2015 Kartlegging av matematikkvansker AD/HD, Dysleksi, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Tourettes syndrom Gjøvik 23.10.2015
05.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 3. trinn og deres foresatte 05-06.11.2015 Hørsel Holmestrand 28.09.2015
10.11.2015 Nettbrett for sammensatte lærevansker/ Elektroniske talehjelpemidler AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stemmevansker, Utviklingshemming Namsos 30.10.2015
11.11.2015 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-R AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.11.2015
11.11.2015 Barnehagekonferanse 2015, Dei yngste barna i barnehagen Annet Paradis 25.10.2015
11.11.2015 "Veivalg for skole og elev" Manglende skoleoppmøte og tidlig innsats. AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Tourettes syndrom Gjøvik 28.10.2015
11.11.2015 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Oslo 27.10.2015
12.11.2015 Tilrettelagt læringsmiljø, pedagogikk og livskvalitet for barn og ungdom med multifunksjonshemming Multifunksjonshemming Oslo 01.11.2015
13.11.2015 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.11.2015
17.11.2015 Kurs for pedagoger i voksenopplæring som underviser synshemmede i bruk av IKT-hjelpemidler Syn Oslo 01.11.2015
17.11.2015 Stammebehandling for tenåringer og voksne - en workshop Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 03.11.2015
17.11.2015 Grunnkurs for pedagoger til hørselshemmede barn i barnehage og skole, Del 1 Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal 13.11.2016
18.11.2015 Språklydvansker - hva er det og hva gjør vi? Språk og tale Oslo 10.11.2015
18.11.2015 Hørselsfaglig kurs for pedagoger med elever på 1.-2.trinn (uke 47) Hørsel Tromsø 06.11.2015
19.11.2015 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er svaksynte, 8.-13. trinn Syn Oslo 30.10.2015
19.11.2015 Kurs i Talemotoriske vansker Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal 11.11.2015
19.11.2015 Stammebehandling for førskolebarn- en workshop Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 05.11.2015
19.11.2015 Språkvansker - Hva er det og hva gjør vi? Spesifikke språkvansker Oslo 10.11.2015
23.11.2015 Innføringskurs i tegnspråk- Trinn 3 - Høsten 2015 Tegnspråk Heimdal 16.11.2015
25.11.2015 SPOT 2015 Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Lillestrøm 01.11.2015
25.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 5. trinn. 25-27.11.2015 Hørsel Holmestrand 19.10.2015
26.11.2015 Grunnkurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel Hørsel Gjøvik 01.11.2015
26.11.2015 Kurs i småbarnstesten Bayley-III AD/HD, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 12.11.2015
30.11.2015 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 3. trinn og deres foresatte. 30.11.-01.12.2015 Hørsel Oslo 26.10.2015
30.11.2015 Tourettes syndrom - Innsikt, mulighet og meningsfull hverdag AD/HD, Annet, Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom Gardemoen 01.11.2015
01.12.2015 Grunnkurs for pedagoger til hørselshemmede barn i barnehage og skole, del 2 Cochleaimplantat, Hørsel Heimdal 27.11.2016
01.12.2015 Innføringskurs i bruk av iPad Dysleksi, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 16.11.2015
02.12.2015 Barn med ADHD-lignende atferd i barnehagen AD/HD, Sammensatte lærevansker Oslo 18.11.2015
02.12.2015 Effektiv læring og prosessorienterte arbeidsmåter med bruk av iPad Dysleksi, Språk og tale Oslo 17.11.2015
03.12.2015 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte 03.12 og 04.12.2015 Hørsel, Språk og tale Heimdal 23.11.2015
08.12.2015 Norsk med teiknstøtte (NmT) Tegnspråk Stavanger 23.11.2015
12.01.2016 Tegnspråk for alle - nivå 2 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
20.01.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 7. trinn. 20-22.01.2016 Hørsel Holmestrand 14.12.2015
26.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
26.01.2016 Kurs i BSL (britisk teiknspråk) og leseopplæring i engelsk for høyrslehemma elevar Hørsel Paradis 12.01.2016
27.01.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Egersund Annet Egersund 01.12.2015
02.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
03.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Lillehammer Annet Lillehammer 01.12.2015
04.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
04.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 1. trinn og deres foresatte 04-05.02.2016 Hørsel Holmestrand 21.12.2015
05.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Kongsberg Annet Kongsberg 01.12.2015
09.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerkulturalitet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet, vår 2016, Steinkjer Annet Steinkjer 01.12.2015
10.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel 4. trinn 10-12.02.2016 Hørsel Holmestrand 04.01.2016
10.02.2016 Bruk av høyreteknisk utstyr for CI-brukarar og brukarar av høyreapparat i barnehage og skule Cochleaimplantat, Hørsel Paradis 27.01.2016
18.02.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 2. trinn og deres foresatte 18-19.02.2016 Hørsel Holmestrand 11.01.2016
09.03.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 6. trinn 09 -11.03.2016 Hørsel Holmestrand 01.02.2016
15.03.2016 Elevkurs for elever med ensidig hørselstap 1.-7. trinn og deres foresatte 15.03.2016 Hørsel Oslo 08.02.2016
19.04.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 19-21.04.2016 Hørsel Gjøvik 07.03.2016
11.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Gjøvik 25.04.2016
19.05.2016 Grunnkurs for pedagogisk personale og rådgivere som arbeider med barn med nedsatt hørsel i barnehagen Hørsel Holmestrand 02.05.2016
24.05.2016 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 4.-7. trinn 24-26.05.2016 Hørsel Kristiansand 18.04.2016