Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar:  Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift 

  Dato: 25.08.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.08.2020

  Tema: Syn

  Webinaret gir en innføring i punktskrift, IKT og mobilitet. Det gis også tips om tilrettelegging og pedagogisk praksis for elever som bruker punktskrift. I etterkant av webinaret vil deltagerne få tilsendt litteratur og lenker til nettressurser for selvstudium. 

 • Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

  Dato: 27.08.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 10.08.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Flerspråklighet, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Ett skritt foran består av fire delkurs som bygger på hverandre. Målet med kurset på trinn 1 ("Ett skritt foran 1") er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som befinner seg på førspråklig nivå/er i sin tidlige språkutvikling.

 • Webinar: Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 8.-13. trinn

  Dato: 27.08.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.08.2020

  Tema: Syn

  Webinaret gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Det vektlegges spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist. Det anbefales at deltagerne på webinaret deltar på workshop for matematikklærere som vil bli arrangert hos Statped i oktober.

 • Tegnspråkopplæring etter § 5-1/Elevens IOP

  Dato: 31.08.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.08.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Webinaret er todelt og tar først for seg Tegnspråkopplæring etter § 5-1, deretter Elevens IOP- mål og formuleringer

 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning høsten 2020 - nettbasert

  Dato: 01.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.08.2020

  Tema: Flerspråklighet

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 09.09.2020 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 19.08.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Tema er Overgang til videregående skole. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 10.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.08.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

   

 • PPT-lederkonferansen 2020

  Dato: 14.09.2020 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 07.08.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Det spesialpedagogiske feltet er i endring, og vi spør: 

  Hvordan skal vi samhandle og realisere målet om tidlig innsats og inkluderende fellesskap? Hvordan kan vi som ledere jobbe sammen om å komme tettere på barna og ungdommene?

   

 • Lærerkurs - Barneskole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot barnekoletrinnet, personale som underviser elever på 1. - 7. trinn. 

   

 • Lærerkurs - Ungdomsskole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot ungdomstrinnet, personale som underviser elever på 8. - 10. trinn. 

   

 • Lærerkurs - Videregående skole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot personale som underviser elever videregående skole.

   

 • Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 17.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.09.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 17.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.09.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Norsk med tegnstøtte for pedagoger/personale i barnehage og skole

  Dato: 21.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for pedagoger/personale i barnehage og skole har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon.

   

 • Stemmedagen 2020

  Dato: 22.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.09.2020

  Tema: Språk og tale, Stemmevansker

  Statped ønsker velkommen til Stemmedagen 2020 på Hotel Bristol i Oslo!

 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn.

  Dato: 23.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.- 10. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte

  Dato: 24.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for foreldre/foresatte til barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon i hverdagen.

  NB! Første samling i september vil gå på Hotell Scandic Solli i Oslo.

 • Abakus for lærere i 1. - 4. klasse - regnehjelpemiddel for elever med synsnedsettelse

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i å skrive tall og regne med addisjon og subtraksjon på regnehjelpemiddelet abakus. Det forventes at kursdeltakerne har hver sin abakus tilgjengelig under webinaret. 

 • Innføringskurs i tegnspråk

  Dato: 29.09.2020 | Alta
  Påmeldingsfrist: 08.09.2020

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset. Statped følger smittevernregler fra helsemyndighetene ved fysiske kurs, og deltakerne vil få informasjon om dette i forkant av samlingene. Maksimalt 15 deltakere.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 13.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2020

  Tema: Utviklingshemming

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 14.10.2020 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 01.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Kurs i småbarnstesten Bayley-III

  Dato: 15.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.10.2020

  Tema: Øvrige temaer

  Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.10.2020

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak både i og utenfor den ordinære opplæringen. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Utredning av opplæringsbehov og kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 20.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.09.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som kan ha behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende fagene etter rettigheter gitt i Opplæringsloven.

   

 • Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Dato: 20.10.2020 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 18.09.2020

  Tema: Hørsel

  Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring sammen med foresatte.

   

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

  Dato: 21.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 21.10.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 23.09.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Det arrangeres kurs for foreldre parallelt med elevkursene.

  Tema er kommunikasjonsstrategier. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Afasidagene 2020

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.10.2020

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. På grunn av COVID-19 avholdes Afasidagene 2020 digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.

 • Barnehagekurs - avdeling hørsel

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.09.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med eller skal jobbe med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 29.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

   

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 04.11.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 07.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Det arrangeres kurs for foreldre parallelt med elevkursene.

  Tema er Meg som elev i ungdomsskolen. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • SPOT 2020

  Dato: 16.11.2020 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 15.10.2020

  Tema: Øvrige temaer

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

 • Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 25.11.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Tema er Overgang til ungdomsskolen. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Koding for pedagoger som har elever med synsnedsettelse eller blindhet

  Dato: 26.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.11.2020

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Kurset gir en innføring i kodeverktøy som passer for elever med synsnedsettelse. I forkant av kurset forventes det at man har satt seg inn i veiledningsmateriell som sendes ut på forhånd. 

 • Kom i gang med ASK. Symbolkommunikasjon - et praktisk rettet kurs

  Dato: 30.11.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 15.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Sammensatte lærevansker

  Kurset er praktisk rettet, og vil ha fokus på innhold-form-bruk knyttet opp mot symbolkommunikasjon. Kurset går over 2 dager, og er delvis workshopbasert. Det legges opp til aktiv deltagelse.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.