Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Tegnspråkopplæring etter § 5-1/Elevens IOP

  Dato: 31.08.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 27.08.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Webinaret er todelt og tar først for seg Tegnspråkopplæring etter § 5-1, deretter Elevens IOP- mål og formuleringer

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 09.09.2020 | Fornebu
  Påmeldingsfrist: 19.08.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Tema er Overgang til videregående skole. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 10.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.08.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

   

 • Lærerkurs - Barneskole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot barnekoletrinnet, personale som underviser elever på 1. - 7. trinn. 

   

 • Lærerkurs - Ungdomsskole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot ungdomstrinnet, personale som underviser elever på 8. - 10. trinn. 

   

 • Lærerkurs - Videregående skole

  Dato: 15.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.09.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot personale som underviser elever videregående skole.

   

 • Webinar om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 17.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.09.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 17.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.09.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Norsk med tegnstøtte for pedagoger/personale i barnehage og skole

  Dato: 21.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for pedagoger/personale i barnehage og skole har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon.

   

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte

  Dato: 24.09.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.09.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre/foresatte har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere gjennom en blandingsform av norsk talespråk og norsk tegnspråk.

  Dette er et kurs for foreldre/foresatte til barn og unge som har behov for visuell kommunikasjon i hverdagen.

  NB! Første samling i september vil gå på Hotell Scandic Solli i Oslo.

 • Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Dato: 20.10.2020 | Bodø
  Påmeldingsfrist: 18.09.2020

  Tema: Hørsel

  Elevkurs for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring sammen med foresatte.

   

 • Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 21.10.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 23.09.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Det arrangeres kurs for foreldre parallelt med elevkursene.

  Tema er kommunikasjonsstrategier. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Barnehagekurs - avdeling hørsel

  Dato: 22.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.09.2020

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for pedagogisk personale som jobber med eller skal jobbe med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for det hørselshemmede barnet, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 29.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2020

  Tema: Hørsel

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

   

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 03.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 04.11.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 07.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Det arrangeres kurs for foreldre parallelt med elevkursene.

  Tema er Meg som elev i ungdomsskolen. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. 

 • Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 25.11.2020 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer elevkurs som skal gi elever som har nedsatt hørsel økt kunnskap om hørsel og eget hørselstap. Elevkurs gir også mulighet for kontakt, vennskap og erfaringsdeling med jevnaldrende hørselshemmede.

  Tema er Overgang til ungdomsskolen. Det blir ikke sendt ut brev og timeplaner i posten for elevkurset i år, men vi legger ut program og informasjon på denne siden 3 uker før kursstart.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.