Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
24.10.2017 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel Oslo 29.09.2017
24.10.2017 Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 43-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 04.10.2017
30.10.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 23.10.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 20.10.2017
08.11.2017 Fram mot skolestart 3-5 åringer Hørsel Holmestrand 27.10.2017
08.11.2017 Frem mot skolestart - med fokus på 3 - 5 åringen Cochleaimplantat, Hørsel Holmestrand 01.11.2017
09.11.2017 Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap Hørsel Oslo 16.10.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart ( 3 - 4 år) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 01.11.2017
14.11.2017 Fram mot skolestart (3 - 4 år) - Stavanger Hørsel Stavanger 01.11.2017
14.11.2017 Norsk med teiknstøtte ( NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 27.10.2017
15.11.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Grong 05.11.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
22.11.2017 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5. trinn Hørsel Oslo 20.10.2017
24.11.2017 Ny kunnskap om flerspråklighet og spesialpedagogikk i barnehage og tidlig grunnskole Hørsel, Sammensatte lærevansker Oslo 10.11.2017
29.11.2017 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Gjøvik 27.10.2017
29.11.2017 Kurs for foresatte elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn. Gjøvik. Hørsel Gjøvik 27.10.2017
04.12.2017 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2017 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 27.11.2017
04.12.2017 Foreldresamling - samling for foreldre til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole - Kristiansand Hørsel Kristiansand 01.11.2017
06.12.2017 Elevkurs 7.trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
06.12.2017 Kurs for foresatte til elever i 7. trinn med nedsatt hørsel Hørsel Oslo 03.11.2017
08.12.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.12.2017
12.12.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.12.2017
03.01.2018 Tegn for slekt og venner Hørsel Oslo 20.11.2017
10.01.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. trinn Hørsel Oslo 01.12.2017
29.01.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 15.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 16.01.2018
30.01.2018 Fram mot skolestart (6-åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 16.01.2018
06.02.2018 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3 Hørsel, Tegnspråk Oslo 12.01.2018
07.02.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 9. trinn Hørsel Oslo 05.01.2018
07.03.2018 Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 6. trinn Hørsel Oslo 02.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 20.02.2018
08.03.2018 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) - Stavanger Hørsel Stavanger 20.02.2018
13.03.2018 Kurs for elever på 5. - 7..trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 13.02.2018
19.03.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 05.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Bergen Hørsel Paradis, Bergen 28.03.2018
12.04.2018 Høyrslehemma elevar, mental helse og skolens førebyggjande arbeid. Stavanger Hørsel Stavanger 28.03.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 04.04.2018
20.04.2018 Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Stavanger Hørsel Stavanger 04.04.2018
23.04.2018 Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 VÅR 2018 Hørsel, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 09.04.2018
24.04.2018 Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018 Hørsel Heimdal, Trondheim 28.03.2018
02.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 05.04.2018
03.05.2018 Elevkurs 1.-2. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 03.04.2018
03.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-2. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 03.04.2018
23.05.2018 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 23.04.2018
24.05.2018 Lærerkurs - fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Elevkurs 3.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Oslo 20.04.2018
24.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 3.-4. trinn. Oslo. Hørsel Oslo 20.04.2018
30.05.2018 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 27.04.2018
30.05.2018 Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn Hørsel Kristiansand 27.04.2018