Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 06.09.2018 | Vestnes
  Påmeldingsfrist: 30.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

  Kurset holdes på Vestnes fjordhotell i Møre og Romsdal

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 HØST 2018

  Dato: 10.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar, Bergen, Haugesund og Sandane

  Dato: 12.09.2018 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar

  Dato: 13.09.2018 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 03.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset gjev ei innføring i kva høyrslehemming er og korleis ein kan tilretteleggje for inkludering og ei god tilpassa opplæring.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 13.09.2018 | Namsos
  Påmeldingsfrist: 05.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselvansker

  Kurset holdes i Namsos i Trøndelag

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 20.09.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 20.09.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 31.08.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene Holmestrand og Oslo hvis et av de tidspunktene skulle passe bedre: 

  • 10. oktober i Holmestrand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, Ålesund, 2018

  Dato: 24.09.2018 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 10.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltagerne en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. I kursene undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurset er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 26.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

  Dato: 27.09.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

   

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 02.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 18.09.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Fagdag - Cochleaimplantat (CI) og lyttetrening

  Dato: 03.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt arrangerer kurs for pedagoger som arbeider med eller skal arbeide med lyttetrening for ungdom og voksne med CI.

  Kurset vil gjennomgå noe om hvordan CI fungerer, hvem som er kandidater og forventet utbytte. Dette er viktig bakgrunn for det videre innholdet i kurset som i hovedsak vil dreie seg om lyttetrening og taleoppfattelse.

  Det blir satt av tid til drøftinger av kasus. Kursdeltagere oppfordres til å sende inn disse på forhånd.

  Kurset arrangeres i Statped midt sine lokaler på Heimdal.

  Besøksadresse: Søbstadveien 65, 7088 Heimdal.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.09.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 10.10.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 20.09.2018

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene:

  • 20. september i Kristiansand
  • 28. mai i Oslo

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 HØST 2018

  Dato: 15.10.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.10.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT i videregående opplæring

  Dato: 17.10.2018 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 17.09.2018

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger, opplæringsansvarlige og PPT med ansvar for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring.

  Parallelt med kurset arrangeres kurs for elever og foresatte. For påmelding til dette kurset, må PPT kontaktes.

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 22.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.09.2018

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre

  Dato: 23.10.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.09.2018

  Tema: Hørsel

  Åpent kurs for foreldre som har barn med hørselshemming. Det er ikke nødvendig med forkunnskap om norsk med tegnstøtte for å delta på dette kurset. Kurset gir en innføring i hvordan man støtter talen med tegn fra norsk tegnspråk.

  Kurset består av to samlinger, til sammen 4 dager:

  1. samling:   23. - 24. oktober 2018
  2. samling:   20. - 21. november 2018

 • Ett skritt foran 3 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling i skolealder

  Dato: 25.10.2018 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 19.10.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  "Ett skritt foran" består av flere kurstrinn. Målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK.

 • Kurs for elever på 8.-10.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 13.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 16.10.2018

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8.-10. trinn

 • SPOT 2018

  Dato: 14.11.2018 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 15.10.2018

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Statpeds teknologikonferanse

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 22.11.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.11.2018

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 HØST 2018

  Dato: 26.11.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.11.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging

  Dato: 28.11.2018 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 30.10.2018

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er beregnet for personale som jobber med barn som har nedsatt hørsel eller barn som av andre årsaker bruker tegn på barnetrinn i skolen eller i barnehage.

  Dette er et nybegynnerkurs for personer som arbeider med barn som har behov for visualisering av deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling hos barn. Erfaringsutveksling blir vektlagt. Temaer som blir berørt er blant annet naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 04.12.2018 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.11.2018

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 13.12.2018 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.11.2018

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 15.01.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 11.12.2018

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Norske med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 23.01.2019 | Holmestrand
  Påmeldingsfrist: 17.12.2018

  Tema: Hørsel

  Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 07.02.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 17.01.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon?

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 26.02.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 12.02.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 05.03.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.02.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 26.04.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.03.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling i barnehagehverdagen.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 21.05.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 28.05.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.05.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2018-19 holder vi samme kurs i disse byene, hvis du har mulighet for å ta kurset tidligere:

  • 20. september 2018 i Kristiansand
  • 10. oktober 2018 i Holmestrand

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.06.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.05.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.