Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Spesifikke språkvansker, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

  Dato: 28.10.2021 | Lillehammer
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.

 • Kurs for elevar på 10. trinn med nedsett høyrsel og deira føresette

  Dato: 03.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.10.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2021/2022. Tema vil vere overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsett høyrsel.

 • Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole

  Dato: 03.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.11.2021

  Tema: Hørsel

  Elever med hørselstap i videregående skole

  Statped arrangerer digitalt kurs for videregående skoler som har elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det innebærer å leve med nedsatt hørsel og kjennskap til hvordan tilrettelegge best mulig. 

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte

  Dato: 09.11.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.11.2021

  Tema: Hørsel

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 12.11.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.11.2021

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med innføring i administrasjon og tolkning av den siste utgaven av Leiter som kom ut i USA i 2013 og på norsk i 2016.

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

 • Aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg kommune

  Dato: 15.11.2021 | Sarpsborg
  Påmeldingsfrist: 08.11.2021

  Tema: Hørsel

  Velkommen til aktivitesdager for elever med nedsatt hørsel i Sarpsborg. 

  Statped og Sarpsborg kommune har i år et prøveprosjekt med aktivitetsdager for elever med nedsatt hørsel. NB! Aktivitetsdagene er kun for elever som bor eller går på skole i Sarpsborg kommune.

 • Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 2.- 4. trinn med foresatte

  Dato: 23.11.2021 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 21.10.2021

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever med nedsatt hørsel på 2. til 4. trinn skoleåret 2021/2022 og deres foresatte. Parallelt med elevkurset vil det arrangeres et hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn (se egen påmelding).

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 2.-4. trinn.

  Dato: 24.11.2021 | Tromsø
  Påmeldingsfrist: 21.10.2021

  Tema: Hørsel

  Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever med nedsatt hørsel på 2.-4. trinn.

 • Kurs for elever på 8. - 10. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

  Dato: 30.11.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Hørsel

  Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 8. - 10. trinn.

  NB: Kursdag for lærere og PPT: onsdag 1. desember kl. 09.00 - 15.00

   

 • Barn med hørselstap i barnehagen

  Dato: 01.12.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel

  Statped arrangerer et grunnleggende kurs for pedagogisk personale som jobber med, eller skal jobbe med barn med hørselstap i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge for nedsatt hørsel, støtte språklig og sosial utvikling i et inkluderende fellesskap. 

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 49 2021

  Dato: 06.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 2 - 2022

  Dato: 10.01.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 11.01.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 17.03.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, kan dette kurset bli holdt digitalt.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 08.06.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 12.05.2022

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.