Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
02.05.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 18.04.2017
03.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel 2017, Hovseter, Oslo - SOHORSEL Hørsel Oslo 28.04.2017
03.05.2017 Fagdag auditive prosesseringsvansker - APD Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 25.04.2017
04.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel Hørsel Holmestrand 07.04.2017
04.05.2017 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Gjøvik 18.04.2017
08.05.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 1, Ålesund Hørsel, Tegnspråk Ålesund 02.05.2017
09.05.2017 Elevkurs for elever på 2.-4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 19-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 12.04.2017
22.05.2017 Elevkurs 1. - 4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 17.04.2017
23.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Gjøvik 02.05.2017
23.05.2017 Foreldresamlinger - åpne samlinger for foreldre til barn med særlige behov for opplæring AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 16.05.2017
24.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 03.05.2017
29.05.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 2, Ålesund Hørsel Ålesund 22.05.2017
31.05.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PP-rådgivere med elever på 5.-7.trinn Hørsel Bodø 28.04.2017
06.06.2017 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.05.2017
08.06.2017 Tegnspråk for alle Hørsel Oslo 18.05.2017
09.06.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.06.2017
13.06.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 09.06.2017
19.06.2017 Innføringskurs i tegnspråk trinn 3, Ålesund Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk Ålesund 12.06.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 18.08.2017
31.08.2017 Grunnleggjande kurs om høyretap for fagpersonar - Sandane Hørsel Sandane 18.08.2017
07.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Vestnes 01.09.2017
14.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Namsos 07.09.2017
21.09.2017 Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker Hørsel Tiller, Trondheim 14.09.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 25.08.2017