Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i teiknspråk og teiknspråkleg kommunikasjon

  Dato: 26.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 01.08.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er eit 1 vekers kurs for alle som ynskjer ei innføring i teiknspråk ogteiknspråkleg kommunikasjon.

  Undervisning måndag - fredag kl. 09.00 - 14.30 - med unntak av fredag 30.08.2019 då kurset slutter kl. 13.00.

   

 • Fagtorg vest 2019

  Dato: 28.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 28.06.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen og er tidlegare arrangert i 2015 og 2017.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1, 2019 UKE 36

  Dato: 02.09.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.08.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 05.09.2019 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 22.08.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

  Kurset holdes ved NAV Hjelpemiddelsentral på Flisnes, Ålesund

  Adresse: Langrabben 4, 6013 Ålesund

   

 • Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 11.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.08.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Minner om at det også i skoleåret 2019/2020 er slik at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 11.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.08.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 11.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.09.2019

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) er en måte å støtte norsk tale med tegn. Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 12.09.2019 | Namsos
  Påmeldingsfrist: 28.08.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-rådgivere som jobber med elever med hørselvansker

  Kurset holdes ved Scandic Rock city i Namsos i Trøndelag

 • Kurs for rådgiver ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel.

  Dato: 12.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.08.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for rådgivere ved ungdomsskoler som har elever med nedsatt hørsel. Dagskurset for rådgiverne samkoordineres med elevkurs og kurs for foresatte til elever på 10. trinn.  Hovedtema denne dagen vil være informasjon om overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel og informasjon fra knutepunktskoler.

   

 • Barnehagekurs, fagavdeling hørsel

  Dato: 12.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.08.2019

  Tema: Hørsel

  Staped sørøst arrangerer grunnkurs for personale som jobber med hørselshemmede barn i barnehagen. Målet med kurset er å gi deltakerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets kommunikative og språklige utvikling.

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 3.- 4.trinn - veke 38

  Dato: 16.09.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.08.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.09.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2: Kontakt og sosialt samspill

  Dato: 19.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.09.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 2 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul går våren 2020.
  Modul 2 omhandler grunnleggende prinsipper for etablering av kontakt og sosialt samspill med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Kurset fokuserer på partnerkompetanse og relasjonsbygging.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 19.09.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 05.09.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 01.10.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 15.09.2019

  Tema: Hørsel

  Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper om NMT for å delta på dette kurset.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2, 2019 UKE 42

  Dato: 14.10.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 02.10.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Norsk med tegnstøtte og visuell tilrettelegging - for pedagogisk personale

  Dato: 22.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.10.2019

  Tema: Hørsel

  Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

  Kurset er et nybegunnerkurs. Det er beregnet for personale som jobber med barn/elever som har nedsatt hørsel eller barn/elever som av andre årsaker bruker tegn i barnehage eller på barnetrinn i skolen, eller som har behov for å visualisere deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling.  

  Erfaringsutveksling blir vektlagt.

 • Kurs for elever på 5.-7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 29.10.2019 | Alta
  Påmeldingsfrist: 25.09.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for elever som går på mellomtrinnet og har nedsatt hørsel, samt deres foresatte.

  Parallelt med kurset arrangeres det kurs for pedagoger.

 • Om å undervise i engelsk når eleven har hørselstap

  Dato: 29.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.10.2019

  Tema: Hørsel

  Statped sørøst arrangerer kurs for lærere som underviser hørselshemmede i engelsk i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en innføring i utfordringer en elev med hørselstap møter i engelskundervisningen, samt hvordan vi kan kompensere og tilrettelegge for disse utfordringene i undervisningen.

 • Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 5.-7. trinn.

  Dato: 30.10.2019 | Alta
  Påmeldingsfrist: 25.09.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere som underviser elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn. Det vil også være relevant for rådgivere i PPT og for assistenter i skolen å delta.

   

 • Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 30.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 9. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være inkludering.

  Minner om at det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Elev- og foreldrekurs for høyrslehemma elevar på 7.trinn - veke 44

  Dato: 30.10.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 02.10.2019

  Tema: Hørsel

  Kurset omhandlar kommunikasjon, identitet og sosial kompetanse.

  Det skal liggja føre ein søknad om teneste frå PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allereie tenestar frå Statped, er det ikkje naudsynt med ny søknad.

  Eleven kan ikkje melde seg på utan føresette.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-5 år. Temadag 1: Kommunikasjon

  Dato: 06.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 23.10.2019

  Tema: Hørsel

  Under overskriften kommunikasjon, legges det vekt på lyd og hørsel, lytteutvikling talespråklig utvikling og lese- og skriftspråkstimulering.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre. Det er en av tre temadager som er rettet mot foreldre til barn i alderen 3-5 år.

 • SPOT 2019

  Dato: 13.11.2019 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 14.10.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Teknologi i opplæringen

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

  I år arrangeres konferansen 13.-14. november på The Qube på Gardermoen.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.10.2019

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?
  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3, 2019 UKE 48

  Dato: 25.11.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.11.2019

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Elevkurs for elever på 8. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.11.2019

  Tema: Hørsel

  Kurs for elever på 8. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være deltakelse og kunnskap om hørselstap. Minner om at det også i skoleåret 2019/2020 er slik at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

   

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: Meningsdannelse

  Dato: 05.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.11.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 3 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modulen går våren 2020.
  Modul 3 fokuserer på hvordan barn med medfødt døvblindhet og partnere skaper mening i møte med omverdenen, og hvordan barnets uttrykk for denne kan se ut.

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 09.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.11.2019

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 22.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-5 år. Temadag 2: Sosial utvikling og deltakelse

  Dato: 11.02.2020 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften sosial utvikling og deltakelse, legges det vekt på sosial kompetanse, kommunikasjon, samspill og hvordan man best tilrettelegger for aktiv deltakelse fra barnets side.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre. Det er en av tre temadager som er rettet mot foreldre til barn i alderen 3-5 år.

 • Norsk med tegnstøtte (NMT) for alle

  Dato: 12.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.01.2020

  Tema: Hørsel

  Norsk med tegnstøtte (NMT) er en måte å støtte norsk tale med tegn. Tegnglosene er hentet fra norsk tegnspråk. Kurset vil også gi informasjon om trykte og nettbaserte læremidler.

 • Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel mellom 3-5 år. Temadag 3: Overgang fra barnehage til skole

  Dato: 18.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.02.2020

  Tema: Hørsel

  Under overskriften overgang fra barnehage til skole, legges det vekt på å gi foreldrene et godt grunnlag for å forberede skolestart.

  Dette er et nasjonalt kurs for foreldre. Det er en av tre temadager som er rettet mot foreldre til barn i alderen 3-5 år.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 4: Overgang til kulturelt språk

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er siste modul i kursrekken på 4 moduler som bygger på hverandre. Her er noen av spørsmålene som modulen omhandler:
  Hva er språk? Hvordan ser språket ut hos mennesker med medfødt døvblindhet, og hvordan støtter man språkutviklingen til personer med medfødt døvblindhet?

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.02.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette er et grunnkurs i tegnspråk for nybegynnere. Kurset gir en praktisk innføring i norsk tegnspråk og retter seg mot personale i barnehage og skole.

  Målet er å gi personale i skole og barnehage økt kompetanse i norsk tegnspråk.

 • Lærerkurs - fagavdeling hørsel

  Dato: 13.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 29.04.2020

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Skoleåret 2019-20 arrangeres kurs for lærere som underviser elever med hørselstap. 

   

 • Tegnspråk - oppfølgingskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 04.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.05.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Har du behov for repetisjon, eller ønsker du å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.