Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
23.03.2017 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Innføringskurs Trinn 1-3 Ekstra Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel Oslo 07.03.2017
29.03.2017 Elevkurs 3. trinn for elever med tosidig hørselstap og deres foresatte Hørsel Holmestrand 23.02.2017
29.03.2017 Fram mot skolestart (4 - 5 åringer) Hørsel Paradis, Bergen 17.03.2017
04.04.2017 Norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel Holmestrand 17.03.2017
04.04.2017 Kommunikative relasjoner modul 2 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 20.03.2017
06.04.2017 Elevkurs 1.- 4. trinn med ensidig hørselstap og deres foresatte. Hørsel Oslo 23.03.2017
06.04.2017 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Hørsel, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker Kristiansand 29.03.2017
06.04.2017 Kursrekke i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Samling 2 Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Paradis, Bergen 27.03.2017
18.04.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 10.04.2017
18.04.2017 Overgang barnehage-skole for pedagoger som skal underviser elever med hørselstap - trinn 2 Hørsel Heimdal, Trondheim 04.04.2017
19.04.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Kristiansand 31.03.2017
19.04.2017 Kurs angående voksnes rett til opplæring Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Bodø 31.03.2017
20.04.2017 Elevkurs 2. trinn for elever med tosidig hørselstap og deres foresatte Hørsel Holmestrand 16.03.2017
20.04.2017 Basiskurs i ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) Annet, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 07.04.2017
25.04.2017 Leik og inkludering av høyrslehemma barn i barnehagen - Bergen Hørsel Paradis, Bergen 07.04.2017
25.04.2017 Reynell språktest: Sertifiseringskurs Hørsel, Språk og tale Trondheim 18.04.2017
25.04.2017 Leik og inkludering av høyrslehemma barn i barnehagen - Stavanger Hørsel Stavanger 07.04.2017
27.04.2017 Elevkurs 1. trinn for elever med tosidig hørselstap og deres foresatte Hørsel Oslo 23.03.2017
02.05.2017 Norsk med teiknstøtte (NMT) Hørsel, Tegnspråk Stavanger 18.04.2017
03.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel 2017, Hovseter, Oslo - SOHORSEL Hørsel Oslo 07.04.2017
03.05.2017 Elevkurs 1.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Gjøvik 05.04.2017
03.05.2017 Fagdag auditive prosesseringsvansker - APD Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 14.04.2017
04.05.2017 Lærerkurs for lærere med elever med nedsatt hørsel Hørsel Holmestrand 07.04.2017
09.05.2017 Elevkurs for elever på 2.-4. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 19-2017 Hørsel Heimdal, Trondheim 12.04.2017
22.05.2017 Elevkurs 1. - 4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte Hørsel Kristiansand 17.04.2017
23.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Gjøvik 02.05.2017
24.05.2017 Barnehagekurs, fagavdeling hørsel Hørsel Oslo 03.05.2017
31.05.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PP-rådgivere med elever på 5.-7.trinn Hørsel Bodø 10.04.2017
06.06.2017 Tegnspråk - Påbygning Hørsel, Tegnspråk Oslo 19.05.2017
08.06.2017 Tegnspråk for alle Hørsel Oslo 18.05.2017
09.06.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.06.2017
13.06.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 09.06.2017
01.11.2017 Hørselsfaglig kurs for pedagoger og PPT med ansvar for elever på 8.-10.trinn Hørsel Bodø 25.08.2017