Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar , Enkeltvedtak Oppll.§§ 2-3, 2-6 og 5-1

  Dato: 04.06.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.06.2020

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Dette webinaret vil ta for seg innholdet i enkeltvedtak i forbindelse med opplæring for elever med hørselstap.

  Webinaret  varer i 25 minutter, underveis og i etterkant er vi åpne for chat.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 10.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.08.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, assistenter og PP-ansatte som jobber med elever med hørselsvansker.

   

 • Kurs om tilrettelegging for elever med hørselsvansker

  Dato: 17.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 03.09.2020

  Tema: Hørsel

  Kurset er for lærere, spesialpedagoger, PP-rådgivere og assistenter som jobber med elever som har en hørselsvanske.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 05.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 06.11.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.