Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 40/2022

  Dato: 03.10.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

  Dato: 14.10.2022 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.06.2023

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 20.10.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.09.2022

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 2.

  Dato: 24.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs to av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig.

  Den tredje uken i kursrekken settes opp tidlig vår 2023. Dato for den tredje kursuken legges i kurskalender tidlig høst 2022.

 • SPOT 2022 : Tilgjengelig teknologi - for mulighet og mangfold

  Dato: 26.10.2022 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 10.10.2022

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 46/2022, Trondheim

  Dato: 14.11.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 47/2022

  Dato: 21.11.2022 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 31.10.2022

  Tema: Flerspråklighet, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49/2022, Trondheim

  Dato: 05.12.2022 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 21.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.12.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.11.2022

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i tre uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn en. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 2/2023

  Dato: 09.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1.

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk trinn 3 uke 3/2023

  Dato: 16.01.2023 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 19.12.2022

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 kursuker der hver uke har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at kursrekken følger en trinnvis oppbygging, og at dette kurset er en oppfølging av trinn 1 og 2.