Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 1 uke 10 - 2024

  Dato: 04.03.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.02.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 13.03.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 13.02.2024

  Tema: Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 2 uke 16 - 2024

  Dato: 15.04.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.04.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige 2024

  Dato: 06.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.03.2024

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om læremidler til tegnspråklige er for alle som jobber med undervisning både i grunnskole og i videregående. Seminaret består av to dager fylt med fellesøkter og workshoper. Vi presenterer vår nye læremiddelportal, og tar opp aktuell tematikk for vår læremiddelutvikling. Vi åpner for erfaringsdeling i plenum, og helt konkret arbeid i workshoper.

 • Taktil kommunikasjon (TAKOM) modul 1.

  Dato: 08.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.04.2024

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming

  TAKOM,  er en læringsressurs som er ment for deg som jobber eller er nærpersoner til personer som trenger tegnkommunikasjon taktilt. Kurset er lagt opp til å være modulbasert fordelt over tre ganger i løpet av 2024.  Kurset har fokus på hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i taktil modalitet.

   

 • Påbygg - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 29.05.2024 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2 - dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden:
  Dag 1: 10:00 - 15:00
  Dag 2: 09:00 - 14:00.

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 1 uke 23/2024

  Dato: 03.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 06.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset følger en trinnvis oppbygging, med mulighet for å delta på enkeltstående trinn hvis ønskelig.

 • Innføringskurs i Norsk Tegnspråk trinn 3 uke 23 - 2024

  Dato: 03.06.2024 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 20.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i norsk tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskursene er delt opp i 3 uketrinn per semester, som følger trinnvis oppbygging.

  Hvert trinn har egen påmelding.

  Tegnspråktolk vil benyttes etter behov.

   

   

 • Grunnkurs i norsk tegnspråk trinn 2 uke 24/2024

  Dato: 10.06.2024 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 10.05.2024

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. 

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i ulike nivåer/trinn der hvert trinn har egen påmelding. Vi gjør oppmerksom på at dette kurset er en videreføring av trinn 1.