Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT

  Dato: 28.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

 • Grunnleggande kurs for tilsette i barnehage og PPT

  Dato: 29.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i barnehagemiljø.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 17.02.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 03.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 uke 10 2021

  Dato: 08.03.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.02.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Tegnspråkkurs påbygg, del 1

  Dato: 16.03.2021 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 11.

  Dette er et påbyggingskurs for alle som tidligere har deltatt på innføring i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

  Kurset er gratis.

  Kursdeltaker må ta med egen lunsj. 

 • Tegnspråkkurs påbygg del 1

  Dato: 16.03.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 15.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på 3 dager, tirsdag - torsdag i uke 11.

  Dette er et påbyggingskurs for alle som tidligere har deltatt på innføringkurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

  Kurset er gratis. Kursdeltaker må ta med egen lunsj.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 uke 18 2021

  Dato: 03.05.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråkkurs påbygg, del 2

  Dato: 04.05.2021 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 07.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på "Tegnspråkkurs påbygg, del 1"

  Kurset er gratis.

  Kursdeltaker må ta med egen lunsj. 

 • Tegnspråkkurs påbygg del 2

  Dato: 04.05.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 07.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på 3 dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på tegnspråkkurs påbygg, del 1. 

  Kurset er gratis. Kursdeltaker må ta med egen lunsj.

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 25 2021

  Dato: 21.06.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.06.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.