Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 07.02.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 09.02.2023 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 07.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 09/2023

  Dato: 27.02.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Tegnspråktolk vil benyttes i noen grad.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 28.02.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Fjernundervisning for elever tegnspråk skoleåret 2022-23

  Dato: 15.03.2023 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.06.2023

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Digitalt innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon, trinn 3.

  Dato: 20.03.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 05.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Grunnleggende digitalt innføringskurs i norsk tegnspråk. 

  Dette er kurs tre av en kursrekke på til sammen tre uker.  Kursene følger trinnvis oppbygging. Det er likevel mulig å delta på enkeltkurs dersom ønskelig, og en har tilstrekkelig kompetanse.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage Trinn 1-3

  Dato: 23.03.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.02.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken "Tegnspråk for personale i skole og barnehage" har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk.

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 13/2023, Trondheim

  Dato: 27.03.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 13.03.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  I noen av timene benytter vi tegnspråktolk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 11.04.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 04.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 17/2023, Trondheim

  Dato: 24.04.2023 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 10.04.2023

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Benytter tegnspråktolk det det er nødvendig.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Læremiddelseminar om tegnspråklige læremidler

  Dato: 03.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.02.2023

  Tema: Tegnspråk

  Læremiddelseminar om tegnspråklig materiell og læremidler. Målet er å gi en presentasjon av våre læremidler og noen av våre arbeidsområder, og skape en arena for faglige refleksjoner og kunnskapsdeling i praksisfeltet. 

 • Påbygningskurs - Tegnspråk for personale i skole og barnehage

  Dato: 15.05.2023 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.04.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Påbygningskurs for personale i skole og barnehage, som bygger på innføringskurset i tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1 – 3.

  Det er et 2-dagers påbygningskurs i tegnspråk. Undervisningstiden første dag er kl.10:00-15:00 og andre kursdag kl. 09:00-15:00.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 23.05.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.

 • Digitalt kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.06.2023 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 30.05.2023

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Statped holder kurs i norsk med tegnstøtte (NMT). Kurset er for foresatte, andre nærpersoner til personer som bruker tegn i sin kommunikasjon, samt ansatte i barnehage, skole og PPT.