Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Fjernundervisning i tegnspråk skoleåret 2021-22

  Dato: 01.08.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 01.05.2022

  Tema: Tegnspråk

  Alle elever som har et enkeltvedtak om deltidsopplæring i Statped, har tilbud om fjernundervisning i liten gruppe, en gang i uken. Denne påmeldingen sikrer at Statped har riktig kontaktinformasjon til skolene. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 1 uke 34 2021

  Dato: 23.08.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 09.08.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Nettverk for lærere, Bergen 2021-22

  Dato: 01.09.2021 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 24.08.2021

  Tema: Tegnspråk

  Nettverk for lærere er et tilbud til skoler som har elever som mottar deltidsopplæring fra Statped i Bergen.
  Nettverket gir mulighet til å knytte kontakter på tvers av kommuner, legge til rette for faglig oppdatering og erfaringsutveksling for lærerne rundt den tegnspråklige eleven. 

 • Innføringskurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon

  Dato: 06.09.2021 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 23.08.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk.

 • Digitalt kurs om pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel i videregående skole

  Dato: 08.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 01.09.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Elever med hørselstap i videregående skole

  Statped arrangerer digitalt kurs for videregående skoler som har eller får elever med hørselstap. Kurset har som mål å gi en forståelse av hva det innebærer å leve med nedsatt hørsel. 

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 14.09.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.08.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.

 • TA(ktil)KOM(munikasjon) - Startpakke

  Dato: 15.09.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Syn, Tegnspråk

  Kurset er en innføring i kommunikasjon i taktil modalitet. Vi gir eksempler på dagligdagse situasjoner og tegn som passer til disse, og som kan brukes i barnehage, skole og hjem. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 2 uke 43 2021

  Dato: 25.10.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 11.10.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Hørsel, Spesifikke språkvansker, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Innføringskurs i norsk tegnspråk

  Dato: 25.10.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 24.09.2021

  Tema: Flerspråklighet, Hørsel, Tegnspråk

  Grunnleggende innføringskurs i norsk tegnspråk. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk trinn 3 uke 49 2021

  Dato: 06.12.2021 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk, Øvrige temaer

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 14.12.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 30.11.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 11.01.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.12.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

  Dersom det ikke lar seg gjøre å avholde fysiske kurs, vil dette kurset bli holdt digitalt.