Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
20.02.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.02.2018
07.03.2018 Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom Oslo 23.02.2018
07.03.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Bergen. Samling 1 Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 02.03.2018
08.03.2018 Ipad som læringsbrett - innføringskurs, 08.03.2018 Sammensatte lærevansker, Språk og tale Alta 01.03.2018
08.03.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Førde. Samling 1 Sammensatte lærevansker Førde 02.03.2018
20.03.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Sammensatte lærevansker Gjøvik 09.03.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
26.04.2018 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.04.2018
03.05.2018 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 25.04.2018
03.05.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Bergen. Samling 2 Sammensatte lærevansker Paradis, Bergen 27.04.2018
04.05.2018 Kurs i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Førde. Samling 2 Sammensatte lærevansker Førde 27.04.2018
22.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 08.05.2018
31.05.2018 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 22.05.2018
31.05.2018 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Autismespekterforstyrrelser, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 18.05.2018
19.06.2018 IOP, Veien og målet Sammensatte lærevansker Heimdal, Trondheim 08.06.2018