Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning våren 2020 - nettbasert

  Dato: 01.01.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.12.2019

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

 • Minoritetsspråklige barn og unge med særskilte behov

  Dato: 09.01.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 03.01.2020

  Tema: Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker

  Dette er et kurs for alle som jobber innen: pedagogikk og undervisning(lærere/SFO/skoleassistene/lærere og ungdomsveiledere).

 • Fagdag om auditive prosesseringsvansker (APD)

  Dato: 22.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 15.01.2020

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Auditiv prosesseringsvanske ble nylig en diagnose i norsk utgave av ICD-10.

  Ønsker du å lære mer om den hjernerelaterte hørselsvansken APD kan du melde deg på denne fagdagen. Fagdagens hensikt er å heve relevante faginstansers kompetanse, slik at barn og unge med diagnosen APD får best mulig oppfølging.

 • Når brukeren setter agendaen

  Dato: 04.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.01.2020

  Tema: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Hvert år arrangeres en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

 • Meningsfulle dager i barnehage og skole for barn med multifunksjonshemming.

  Dato: 07.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.01.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Søkelys på kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon og relasjonstenkning som grunnlag for tillit og tilhørighet.

 • Inkludering av barn med sammensatte behov i barnehage

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Hvordan forstår vi inkludering i barnehagen? Hvordan observerer vi at barna er i en inkluderende setting uansett funksjonsnivå og forutsetninger for læring? Hva kan vi som voksne gjøre for å skape et inkluderende felleskap?

  Bruk av observasjonslogg og tiltak i barnegruppen.

 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

  Dato: 15.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Autisme, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.