Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • Medbestemmelse, deltakelse og læring for mennesker med multifunksjonshemming. Eksempler på godt arbeid og gode løsninger

  Dato: 12.03.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 25.02.2020

  Tema: Multifunksjonshemming

  Dette er et kurs som er aktuelt for ansatte i barnehage og skole, for PP-tjenester og habiliteringstjenester, for foreldre og alle andre som har et ønske om  å skape et godt livsinnhold for mennesker med multifunksjonshemming.

 • Barnets stemme: selvbestemmelse og interessekartlegging for barn og unge med utviklingshemming

  Dato: 21.04.2020 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 10.04.2020

  Tema: Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming

  Tema: Barnets stemme, selvbestemmelse, interessekartlegging, barn og unge med utviklingshemming.