Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Når brukeren setter agendaen

  Dato: 04.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 27.01.2020

  Tema: Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn

  Hvert år arrangeres en konferanse hvor brukeren setter agendaen. Dette er en arena for kunnskap, erfaringsutveksling og relasjonsbygging.

 • Kurs for elever på 6. - 7. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 11.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 25.02.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 31.01.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Statpedkonferansen 2020

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.02.2020

  Tema: AD/HD, Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Øvrige temaer

  "Jeg vil også være med!"  

  Barnets stemme og medvirkning - for bedre læring og livsmestring i barnehage og skole.

 • 5.-trinnskurs for elever som er svaksynte og leser visuelt

  Dato: 10.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 28.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Kurs for elever på 4. - 5. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 17.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.01.2020

  Tema: Syn

  Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 24.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 21.02.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Kurs for elever på 10. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 14.04.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 04.05.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.04.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Kurs for elever på 8 -9. trinn som bruker punktskrift

  Dato: 12.05.2020 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.02.2020

  Tema: Syn

  Hovedtema for årets kurs er utvikling av kompetanse og ferdigheter knyttet til datatakniske læremidler/hjelpemidler. I kurset vil det bli lagt vekt på arbeidsmåter, læringsstrategier og egnede læringsressurser.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 02.06.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 24.04.2020

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.