Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.-10.trinn.

  Dato: 23.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 5.- 10. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Webinar: Kursrekke for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 09.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i ulike synsfunksjoner, tilrettelegging av læringsmiljø, kompenserende ferdigheter og inkluderende metodikk for elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.- 4. trinn.

  Kurset er for fylkene i region sørøst: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.

 • Abakus for lærere i 1. - 4. klasse - regnehjelpemiddel for elever med synsnedsettelse

  Dato: 24.09.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i å skrive tall og regne med addisjon og subtraksjon på regnehjelpemiddelet abakus. Det forventes at kursdeltakerne har hver sin abakus tilgjengelig under webinaret. 

 • Webinar for personale som jobber med barn som er blinde eller sterkt svaksynte 0-6 år

  Dato: 14.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.09.2020

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Tips og råd om ASK E-læring

  Dato: 19.10.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 16.10.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

 • Workshop: Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 4.-7. trinn

  Dato: 21.10.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.10.2020

  Tema: Syn

  Workshopen gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som bruker punktskrift. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Tips og råd om ASK E-læring

  Dato: 23.11.2020 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.11.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming

  Vi inviterer til lunsj-webinar der du har muligheten til å høre oss snakke om innholdet i Statpeds e-læring om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).