Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
27.03.2017 Kurs for voksne med alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 06.03.2017
28.03.2017 IKT med vekt på kommunikasjon og synsnedsettelse / kombinerte syns- og hørselsvansker Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn Oslo 17.03.2017
04.04.2017 Kommunikative relasjoner modul 2 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 20.03.2017
19.04.2017 Kurs angående voksnes rett til opplæring Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Bodø 31.03.2017
20.04.2017 Basiskurs i ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikasjon) Annet, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 07.04.2017
25.04.2017 Foreldre og barn-kurs, for barn med blindhet og synssvekkelse 1-3 år Syn Oslo 14.03.2017
04.05.2017 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Syn Oslo 21.04.2017
08.05.2017 Kurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 19.04.2017
08.05.2017 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 21.04.2017
08.05.2017 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 21.04.2017
09.05.2017 Kurs for foresatte til barn 4-5 år med synssvekkelse Syn Oslo 15.03.2017
29.05.2017 Seminar: Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (JNCL) and Education Afasi, Annet, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 01.05.2017
30.05.2017 Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen, og deres foresatte og lærere Syn Oslo 05.05.2017
30.05.2017 Kurs om JNCL, læring og utvikling Afasi, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 01.05.2017
08.06.2017 LET's PLAY TOGETHER. How to create inclusive environments for visually impaired preschool children through play and mobility skills Syn Trondheim 05.05.2017
12.06.2017 Kurs for voksne med alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 24.05.2017