Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Fagtorg vest 2019

  Dato: 28.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 28.06.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen og er tidlegare arrangert i 2015 og 2017.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn

  Dato: 29.08.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

  Dato: 02.09.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

  Dato: 02.09.2019 | Heimdal, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever med JNCL.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 03.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 19.08.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Grunnkurs i musikknotasjon i punktskrift for musikklærere som underviser elever som bruker punktskrift

  Dato: 03.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset er ment for musikklærere som jobber med blinde elever og som har behov for å lære notesystemet i punktskrift.

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn

  Dato: 09.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever som bruker punktskrift.

 • Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

  Dato: 09.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 23.08.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende undervisningsmetoder.

 • Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting

  Dato: 10.09.2019 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 02.09.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir ei innføring i synspedagogiske emner og korleis tilrettelegge opplæringa for elevar som har ei synsnedsetting.

 • Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde

  Dato: 18.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 04.09.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og teknikker i mobilitet og orientering.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2: Kontakt og sosialt samspill

  Dato: 19.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.09.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 2 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul går våren 2020.
  Modul 2 omhandler grunnleggende prinsipper for etablering av kontakt og sosialt samspill med barn, unge og voksne med medfødt døvblindhet. Kurset fokuserer på partnerkompetanse og relasjonsbygging.

   

 • Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

  Dato: 24.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 06.09.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Syn

  Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for opplæring av elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte taktile symboler og/eller punktskrift.

 • Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med synsnedsetting

  Dato: 24.09.2019 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 17.09.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir ei innføring i synspedagogiske emner og korleis tilrettelegge opplæringa for elevar som har ei synsnedsetting.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 08.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.09.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

  Dato: 16.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 25.09.2019

  Tema: Syn

  Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

 • Matematikk for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 3.-7. trinn

  Dato: 30.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 16.10.2019

  Tema: Syn

  Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

 • SPOT 2019

  Dato: 13.11.2019 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 14.10.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Teknologi i opplæringen

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

  I år arrangeres konferansen 13.-14. november på The Qube på Gardermoen.

 • Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  Dato: 03.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 01.11.2019

  Tema: Syn

  Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: Meningsdannelse

  Dato: 05.12.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 22.11.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er modul 3 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modulen går våren 2020.
  Modul 3 fokuserer på hvordan barn med medfødt døvblindhet og partnere skaper mening i møte med omverdenen, og hvordan barnets uttrykk for denne kan se ut.

 • Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale

  Dato: 28.01.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.01.2020

  Tema: Syn

  Statped sørøst avdeling syn arrangerer kurs for pedagoger, assistenter og annet personale som gir opplæring til elever som bruker punktskrift

 • Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 4: Overgang til kulturelt språk

  Dato: 19.03.2020 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 05.03.2020

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Dette er siste modul i kursrekken på 4 moduler som bygger på hverandre. Her er noen av spørsmålene som modulen omhandler:
  Hva er språk? Hvordan ser språket ut hos mennesker med medfødt døvblindhet, og hvordan støtter man språkutviklingen til personer med medfødt døvblindhet?