Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
28.08.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 07.08.2017
30.08.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn Syn Oslo 18.08.2017
04.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever som bruker punktskrift, 1.-13. trinn Syn Oslo 25.08.2017
04.09.2017 Kurs for voksenopplæringen - personale som underviser voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 25.08.2017
04.09.2017 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 21.08.2017
04.09.2017 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Syn Heimdal, Trondheim 21.08.2017
06.09.2017 Grunnkurs for pedagogar som underviser elevar med moderat og alvorleg synssvekking, 1-10 trinn i Rogaland Syn Stavanger 29.08.2017
12.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Vestfold, Telemark og Buskerud Syn Holmestrand 22.08.2017
12.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-4.trinn, Østfold, Oslo, Akershus Syn Oslo 01.09.2017
13.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1.-10. trinn, Aust-Agder og Vest-Agder Syn Kristiansand 01.09.2017
13.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse 5. -10.trinn, Akershus, Oslo og Østfold Syn Oslo 01.09.2017
14.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med moderat og alvorlig synssvekkelse, 1. - 10. trinn, Hedmark og Oppland Syn Gjøvik 01.09.2017
19.09.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 38/2017) Syn Heimdal, Trondheim 22.08.2017
19.09.2017 Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde Syn Oslo 01.09.2017
26.09.2017 Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser Autismespekterforstyrrelser, Syn Oslo 29.08.2017
27.09.2017 Kurs for personale og rådgivere som arbeider med barn med moderat og alvorlig synssvekkelse i barnehagen Syn Oslo 30.08.2017
09.10.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 14.08.2017
12.10.2017 Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år Syn Oslo 14.09.2017
17.10.2017 Multifunksjonshemming: Muligheter - når ingenting går av seg selv Afasi, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming Kristiansand 01.10.2017
24.10.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3. - 7. trinn Syn Oslo 24.09.2017
24.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Heimdal, Trondheim 22.08.2017
25.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Oslo 22.08.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 44) Syn Heimdal, Trondheim 31.08.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Bodø 05.09.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Oslo 22.08.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
21.11.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 47) Syn Heimdal, Trondheim 26.09.2017
05.12.2017 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.10.2017
11.12.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 16.10.2017
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 05.09.2017
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 05.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
30.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 05/2018) Syn Oslo 05.09.2017
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.10.2017
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018