Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
24.10.2017 Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 3. - 7. trinn Syn Oslo 24.09.2017
25.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 43/2017) Syn Oslo 20.09.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift Syn Heimdal, Trondheim 06.09.2017
31.10.2017 Kurs for elever på 1. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 44/2017) Syn Oslo 08.09.2017
07.11.2017 Undervisning av elever med NCL på 1. -13. trinn. Påbyggingskurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 20.10.2017
14.11.2017 Undervisning av elever som bruker punktskrift på 1.-13. trinn. Påbyggingskurs. Syn Heimdal, Trondheim 01.11.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
21.11.2017 Kurs for elever på 8. - 10. trinn som bruker punktskrift (uke 47) Syn Heimdal, Trondheim 26.09.2017
05.12.2017 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 15.10.2017
11.12.2017 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 16.10.2017
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 01.12.2017
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 05.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
30.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 05/2018) Syn Oslo 01.12.2017
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 27.10.2017
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
13.03.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 22.01.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
16.04.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 19.02.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
03.05.2018 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn Oslo 23.04.2018
28.05.2018 Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 07.05.2018