Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
08.01.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 30.12.2018
23.01.2018 Kurs for elever på 9. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 04/2018) Syn Oslo 01.12.2017
30.01.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Mellomtrinnet. Syn Heimdal, Trondheim 12.12.2017
30.01.2018 Grunnkurs i punktskrift for pedagogisk personale Syn Oslo 02.01.2018
06.02.2018 Statpeds brukerkonferanse 2018 Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 17.01.2018
07.02.2018 Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn Oslo 22.01.2018
13.02.2018 Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 27.10.2017
28.02.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 09/2018) Syn Oslo 02.01.2018
06.03.2018 Kurs for elever på 5. trinn som er svaksynte og leser visuelt (uke 10/2018) Syn Oslo 02.01.2018
13.03.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 22.01.2018
04.04.2018 Selvstendighet i dagliglivet for elever med synshemming. Ungdomstrinnet. Syn Oslo 06.02.2018
10.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 15/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
16.04.2018 Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet Syn Oslo 19.02.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med blindhet/sterkt nedsatt syn på 1. - 13. trinn. Grunnkurs. Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
16.04.2018 Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs Sammensatte lærevansker, Syn Heimdal, Trondheim 03.04.2018
17.04.2018 Kurs for elevar på 5. trinn som er svaksynte og les visuelt (uke 16/2018) Syn Paradis, Bergen 02.01.2018
03.05.2018 Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker Ervervet hjerneskade, Nonverbale lærevansker, Syn Oslo 23.04.2018
28.05.2018 Grunnkurs for pedagoger i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse Syn Oslo 07.05.2018
05.06.2018 Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift Syn Oslo 10.04.2018