Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
23.03.2017 Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Innføringskurs Trinn 1-3 Ekstra Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel Oslo 07.03.2017
28.03.2017 IKT med vekt på kommunikasjon og synsnedsettelse / kombinerte syns- og hørselsvansker Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn Oslo 17.03.2017
29.03.2017 Fagdager om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming Gjøvik 20.03.2017
04.04.2017 Kommunikative relasjoner modul 2 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 20.03.2017
06.04.2017 Kursrekke i Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) - Samling 2 Autismespekterforstyrrelser, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Paradis, Bergen 27.03.2017
11.05.2017 Språkutvikling hos voksne personer med medfødt døvblindhet - modul 2 Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker Oslo 01.05.2017