Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
24.08.2017 Konferanse om kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker v/ professor Annette Fox-Boyer Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 10.08.2017
24.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.04.2017
28.08.2017 Kurs i Lidcombe-programmet - tiltak i høve stamming hos førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis, Bergen 01.06.2017
31.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Heimdal, Trondheim 22.06.2017
14.09.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.09.2017
15.09.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Språk og tale Oslo 01.09.2017
18.09.2017 Afasitreff hos Statped sørøst i september 2017 Afasi, Språk og tale Oslo 14.08.2017
27.09.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tegnspråk Oslo 15.09.2017
27.09.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Kristiansund 20.09.2017
03.10.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 26.09.2017
04.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Tromsø Annet, Språk og tale Tromsø 20.09.2017
05.10.2017 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Stjørdal Annet, Språk og tale Hell, Trondheim 20.09.2017
12.10.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 28.09.2017
13.10.2017 Tiltak for elever med lesevansker på ungdomstrinn og i videregående skole Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 06.10.2017
18.10.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 06.10.2017
18.10.2017 Inkludering lønner seg! Seminar for skoleledere Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 01.10.2017
24.10.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 16.10.2017
24.10.2017 ASK Basiskurs Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
25.10.2017 ASK kartlegging som grunnlag for tiltak Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 10.10.2017
26.10.2017 PedPad - pedagogisk bruk av iPad i grunnskulen AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Stavanger 13.10.2017
14.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Spesifikke språkvansker, Språk og tale Tromsø 01.11.2017
14.11.2017 Gruppetreff for barn med stamming på mellomtrinnet Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.10.2017
15.11.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 Bodø Sammensatte lærevansker, Språk og tale Bodø 01.11.2017
15.11.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Grong 05.11.2017
21.11.2017 SPOT 2017 - Statpeds konferanse om spesialpedagogikk og teknologi AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Lillestrøm 22.10.2017
30.11.2017 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 15.11.2017
30.11.2017 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Språk og tale Oslo 21.11.2017
06.12.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 27.11.2017
07.12.2017 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 23.11.2017
08.12.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 01.12.2017
12.12.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.12.2017