Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Følg med, ikke vent og se! Om språkforstyrrelser i førskolealder

  Dato: 13.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 13.10.2022

  Tema: Språk og tale, Spesifikke språkvansker

  Kan barnet ha en språkforstyrrelse? I dette webinaret vil vi ha fokus på tidlig identifisering av barn med språkforstyrrelser. 

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Litterære opplevelser for alle

  Dato: 19.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 18.10.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  Webinaret handler om hvorfor det er viktig at barn, unge og voksne som kommuniserer på alternative eller supplerende måter kan få tilgang på litterære opplevelser - og hvordan vi kan legge til rette for det.

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK): Lær om skrivetrappa

  Dato: 21.10.2022 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  I tidlig skriveutvikling skjer det mye. Den går fra å uttrykke en ide gjennom en krusedull, til å kunne skrive en  tekst som forstås av en annen person.

  Skriveveilederen som du får lære om i dette webinaret beskriver skriveutvikling i så små steg at det er mulig å observere, diskutere og vurdere hvor en person er i sin utvikling. Da kan vi lettere bli oppmerksomme på hva som er neste steg og tilrettelegge for det. 

   

 • SPOT 2022 : Tilgjengelig teknologi - for mulighet og mangfold

  Dato: 26.10.2022 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 10.10.2022

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, ASK, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming, Spesifikke språkvansker

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi

 • Afasidagene 2022

  Dato: 10.11.2022 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 20.10.2022

  Tema: Afasi, Ervervet hjerneskade, Språk og tale

  Statped arrangerer tradisjonen tro sine årlige afasidager, en praksisrettet konferanse om afasi. Afasidagene 2022 avholdes både fysisk på Hovseter og digitalt. Benytt sjansen til å høre om praksiserfaringer og forskning.