Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
15.12.2017 Når barnet stammer – dagskurs for foresatte til barn i barnehagealder Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.12.2017
11.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Bergen Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Paradis, Bergen 18.12.2017
18.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, spesifikke språkvansker, Lillehammer Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Lillehammer 18.12.2017
30.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Stavanger Annet, Språk og tale Stavanger 05.01.2018
31.01.2018 Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2017/2018, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Oslo Annet, Språk og tale Oslo 15.12.2017
31.01.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 11.01.2018
06.02.2018 Statpeds brukerkonferanse 2018 Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Syn Oslo 17.01.2018
08.02.2018 Stammebehandling - internasjonale perspektiver Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 04.01.2018
08.02.2018 Ett skritt foran 1 - bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.02.2018
20.02.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 06.02.2018
07.03.2018 Yrkespedagogisk kartlegging og veiledning for elever med utvidet veiledningsbehov AD/HD, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom Oslo 23.02.2018
19.04.2018 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 04.04.2018
26.04.2018 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Annet, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk Kristiansand 01.04.2018
22.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autismespekterforstyrrelser, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 08.05.2018
23.05.2018 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 02.05.2018
31.05.2018 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 22.05.2018