Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Fagtorg vest 2019

  Dato: 28.08.2019 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 23.08.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Tegnspråk, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen og er tidlegare arrangert i 2015 og 2017.

 • Når talespråket mangler - e-læring og opplæringspakker

  Dato: 17.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 09.09.2019

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Lansering av e-læring og opplæringspakker på området alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

   

 • Stemmedagen 2019

  Dato: 24.09.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.09.2019

  Tema: Språk og tale, Stemmevansker

  Statped inviterer til dagskurs om stemme og stemmevansker. Kurset tar opp både logopediske og medisinske perspektiver ved stemmevansker. Det blir også gitt en innføring i akustikk og bruk av stemmeforsterkere.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

  Dato: 09.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 02.10.2019

  Tema: Språk og tale

  Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

 • Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

  Dato: 16.10.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 10.10.2019

  Tema: AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

 • Happy apping 1 - innføringskurs

  Dato: 22.10.2019 | Gjøvik
  Påmeldingsfrist: 08.10.2019

  Tema: AD/HD, Autisme, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner i barnehage, skole og PPT som vil bli kjent med gode apper og arbeidsmåter for barn og unge med spesielle behov.

 • Elevkurs for ungdommer med stamming på 8.-10. trinn

  Dato: 06.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 08.10.2019

  Tema: Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker)

  Ungdomsgruppe, for elever på 8. - 10. trinn, og foreldregruppe med hovedfokus på erfaringsutveksling rundt stamming

 • SPOT 2019

  Dato: 13.11.2019 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 14.10.2019

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Syn, Teknologi i opplæringen

  SPOT er Statpeds årlige konferanse om spesialpedagogikk og teknologi. 

  I år arrangeres konferansen 13.-14. november på The Qube på Gardermoen.

 • PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet

  Dato: 27.11.2019 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 18.11.2019

  Tema: Språk og tale

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.