Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Happy apping - ASK på iPad

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi kommer med tips og ideer til hvordan bruke iPad i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) arbeid. Vi jobber mest i forhold til ASK og grafiske symboler. Vi viser blant annet appen Book Creator.

 • Artikulatorisk bevissthet i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker- en introduksjon til PAS-systemet

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale

  Artikulatorisk bevissthet kan være en støtte i i leseopplæringen for elever med fonologiske vansker. 

  PAS (Piktografisk- Artikulatorisk Symbolsystem) er et læremiddel som kan brukes i leseopplæringen når elever har problemer med å automatisere forbindelsen mellom lyd og bokstav. Systemet brukes også i arbeid med artikulasjon.

 • ASK webinarrekke med fleirfagleg tema. Atypisk kommunikasjonsutvikling - Møte, kartlegge og strukturere tidleg kommunikasjon.

  Dato: 11.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.05.2021

  Tema: Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Cochleaimplantat, Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Språk og tale

  Barn, unge og vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) er ei samansett gruppe. Dei har ulike behov som ein må ta omsyn til når ein skal legge til rette for inkluderande praksis i fellesskapet barnet, eleven eller den vaksne med behov for ASK er ein del av. I denne webinarrekka vil vi ta frem nokre aktuelle emne og sjå på dei frå ulike faglege ståstader. 

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 27.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.05.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i vårens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Regionalt fagtorg 2021 - Agder

  Dato: 19.10.2021 | Kristiansand
  Påmeldingsfrist: 04.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og inkluderende opplæring – bygge bro mellom allmennpedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse.

 • Regionalt fagtorg 2021 - Innlandet

  Dato: 28.10.2021 | Lillehammer
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Flerspråklighet, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Syn, Teknologi i opplæringen, Utviklingshemming

  Overordnet tema er spesialpedagogisk kompetanse for å lykkes med tilpasset og  inkluderende opplæring – bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse.