Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

Klikk her for å finne kurs som Statped gir som tjenester.

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
02.05.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 25.04.2017
03.05.2017 Fagdag auditive prosesseringsvansker - APD Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 25.04.2017
04.05.2017 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 27.04.2017
18.05.2017 Happy apping 1 - innføringskurs Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 08.05.2017
23.05.2017 Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak? Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 12.05.2017
23.05.2017 Foreldresamlinger - åpne samlinger for foreldre til barn med særlige behov for opplæring AD/HD, Afasi, Autismespekterforstyrrelser, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 16.05.2017
29.05.2017 Seminar: Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (JNCL) and Education Afasi, Annet, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 01.05.2017
30.05.2017 Kurs om JNCL, læring og utvikling Afasi, Ervervet hjerneskade, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker), Stemmevansker, Syn, Tegnspråk Heimdal, Trondheim 01.05.2017
30.05.2017 Kurs for assistenter i skole/SFO: Bruk av iPad som støtte i undervisningen AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 16.05.2017
31.05.2017 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 24.05.2017
01.06.2017 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Annet, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Oslo 15.05.2017
01.06.2017 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 23.05.2017
09.06.2017 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Afasi, Annet, Autismespekterforstyrrelser, Cochleaimplantat, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Hørsel, Leppe-kjeve-ganespalte, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.06.2017
13.06.2017 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Hørsel, Språk og tale Heimdal, Trondheim 09.06.2017
24.08.2017 Konferanse om kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker v/ professor Annette Fox-Boyer Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 10.08.2017
24.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Oslo 01.04.2017
28.08.2017 Kurs i Lidcombe-programmet - tiltak i høve stamming hos førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Paradis, Bergen 01.06.2017
31.08.2017 Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Heimdal, Trondheim 01.06.2017