Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
Dato Navn Tema Sted Påmeldingsfrist
25.04.2018 PAS - steget inn i fonologisk og artikulatorisk bevissthet Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 18.04.2018
26.04.2018 Ett skritt foran 2 - Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tegnspråk, Øvrige temaer Kristiansand 22.04.2018
03.05.2018 Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3 AD/HD, Øvrige temaer, Autisme, Ervervet hjerneskade, Matematikkvansker, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Tourettes syndrom, Utviklingshemming Oslo 25.04.2018
08.05.2018 Fagdag Auditive prosesseringsvansker APD Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 20.04.2018
15.05.2018 OneNote i læringsarbeidet - god bruk som inkluderer AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 01.05.2018
22.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Heimdal, Trondheim 08.05.2018
23.05.2018 Happy apping 2 - mer avansert trykking for bedre læring! Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 02.05.2018
29.05.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale Holmestrand 09.05.2018
31.05.2018 Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging AD/HD, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Oslo 22.05.2018
31.05.2018 Kurs i småbarnstesten Bayley-III Øvrige temaer, Autisme, Multifunksjonshemming, Nonverbale lærevansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming Oslo 18.05.2018
31.05.2018 Når barnet stammer - digitalt foreldrekurs Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Webinar 24.05.2018
12.06.2018 Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring - PC kurs AD/HD, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale Gjøvik 01.06.2018
12.06.2018 Åpent kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) Afasi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Sammensatte lærevansker, Språk og tale, Utviklingshemming Heimdal, Trondheim 01.06.2018
15.06.2018 Når barnet stammer - digitalt foreldrekurs Språk og tale, Stamming og løpsk tale (taleflytvansker) Webinar 08.06.2018