Kurs og konferanser

Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.

Skriv inn kurskode eller søk etter kurs:

 Filtrering 
 • Webinar for personale som jobber med elever som er svaksynte, 1.-10. trinn

  Dato: 27.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.01.2021

  Tema: Syn, Teknologi i opplæringen

  Webinaret tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for elever som er svaksynte, og muligheter for tilrettelegging i skolen.

 • Digitalt kurs i alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK)

  Dato: 27.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 22.01.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Ervervet hjerneskade, Hørsel, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Utviklingshemming

  Kurset består av to digitale kursdagar. Målsettinga er å gje ei innføring i fagfeltet alternativ og supplerande kommunikasjon på dag ein. På dag to kan ein delta på to miniseminar og velje tema tilpassa behov. 

 • Grunnleggande kurs for tilsette på skule og PPT

  Dato: 28.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i skulemiljø.

 • Grunnleggande kurs for tilsette i barnehage og PPT

  Dato: 29.01.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 21.01.2021

  Tema: Cochleaimplantat, Hørsel, Tegnspråk

  Kurset gir ei kort innføring i audiologi, kva for konsekvensar eit høyrselstap kan ha og kva som er viktig for å tilpasse og tilrettelegge for tilgang og deltaking for barn med nedsett høyrsel i barnehagemiljø.

 • Universell utforming - like muligheter for alle

  Dato: 02.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.02.2021

  Tema: Øvrige temaer

  Hvordan kan vi ved hjelp av Universel Utforming sikre at alle får muligheten til å leke, lære, og leve sine liv på lik linje med alle andre?

 • Brukermedvirkning - Nasjonal brukerkonferanse 2021 dag 2

  Dato: 03.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 02.02.2021

  Tema: Øvrige temaer

  Nasjonal brukerkonferanse dag to har tema brukermedvirkning i Staped. 

 • Kurs for personale

  Dato: 09.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 29.01.2021

  Tema: Alternativ og supplerende kommunikasjon, Multifunksjonshemming, Sammensatte lærevansker, Syn, Utviklingshemming

  Kurset gir en kort innføring i kartlegging av synsfunksjon og fordypning i CVI med fokus på tiltak.

 • Happy apping - spesialpedagogisk bruk av iPad

  Dato: 09.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.02.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Grunnleggende innstillinger. Vi viser innstillinger på iPaden som gjør at iPaden blir et verktøy i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker

  Dato: 11.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 10.02.2021

  Tema: Språk og tale

  Hvordan kan vi best forstå språklydsvansker hos barn og hvordan virker dette inn på valg av tiltakstilnærming?
  I dette webinaret gir vi en oversikt over språklydsutvikling og språklydsvansker. Vi tar utgangspunkt i en klassifikasjonsmodell som knyttes til årsaksspesifikke tiltak og gir en praktisk gjennomgang av den fonologiske intervensjonsmetoden POPT ved bruk av case.

 • Opplæring i og på tegnspråk i skolen

  Dato: 17.02.2021 | Videokonferanse
  Påmeldingsfrist: 03.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurs angående elever som skal ha opplæring etter §2-6 i opplæringsloven, eller der denne paragraften vurderes. Kurset er også åpent for nytilsatte som jobber med elever som allerede får opplæring etter §2-6.

 • Tilrettelegging i barnehagen for barn med kombinerte syns- og hørselstap/ døvblindhet

  Dato: 18.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.02.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Hørsel, Syn

  Når barn skal begynne i barnehage så er det viktig med gode forberedelser og en god tilrettelegging. Dette webinaret tar for seg hvordan man som barnehageansatt kan forberede og tilrettelegge slik at denne overgangen blir en god opplevelse for barn som har kombinerte syns- og hørselstap/døvblindhet. 

 • Happy apping -produsering & bruk av digitale bøker

  Dato: 24.02.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 23.02.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bli med og lag digitale bøker i appen Book Creator. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og gi konkrete tips på hvordan bruke digitale bøker i tilpasset og inkluderende undervisning.

   

 • Elevkurs for grunnskoleelever med hørselsvansker, 5. - 7. trinn bosatt i Ålesund kommune og deres foresatte.

  Dato: 02.03.2021 | Ålesund
  Påmeldingsfrist: 16.02.2021

  Tema: Hørsel

  Ålesund kommune og Statped midt skal i samarbeid arrangere et kurs for skoleelever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte bosatt i Ålesund kommune. Kurset er talespråksbasert.

  Det skal også tilbys et eget digitalt kurs for elevenes pedagoger torsdag 4. mars 2021.  

   

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 1 uke 10 2021

  Dato: 08.03.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 22.02.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 14.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er mot personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Happy apping - bruk av tankekart i læringsarbeidet

  Dato: 09.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 08.03.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bli med og lag tankekart på iPad. Vi viser appen Inspiration Maps. Vi vil vise de ulike verktøyene i appen og ulike tips på hvordan tankekart kan brukes i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Tegnspråkkurs påbygg, del 1

  Dato: 16.03.2021 | Bergen
  Påmeldingsfrist: 15.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 11.

  Dette er et påbyggingskurs for alle som tidligere har deltatt på innføring i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

  Kurset er gratis.

  Kursdeltaker må ta med egen lunsj. 

 • Tegnspråkkurs påbygg del 1

  Dato: 16.03.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 15.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på 3 dager, tirsdag - torsdag i uke 11.

  Dette er et påbyggingskurs for alle som tidligere har deltatt på innføringkurs i tegnspråk og tegnspråklig kommunikasjon.

  Kurset er gratis. Kursdeltaker må ta med egen lunsj.

 • Tegnspråk for personale i skole og barnehage - Trinn 1-3

  Dato: 18.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 25.02.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kursrekken ‘Tegnspråk for personale i skole og barnehage’ har som mål å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om og begynnende ferdigheter i å kommunisere på norsk tegnspråk.

  Målgruppen er personale i barnehage og skole som arbeider med hørselshemmede barn og unge, og som er nybegynnere i tegnspråk. 

 • Statpedkonferansen 2021

  Dato: 23.03.2021 | Gardermoen
  Påmeldingsfrist: 17.02.2021

  Tema: Øvrige temaer

  Statpedkonferansen setter det spesialpedagogiske feltet på dagsorden. Velkommen til to tettpakkede dager med fokus på inkluderende praksiser.

 • Happy apping-bruk av bilde/video i læringsarbeidet

  Dato: 25.03.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 24.03.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Bruk av video og bilder er god støtte i læringsarbeidet, og er enkelt å få til på iPad. Bli med og lag video med appene iMovie og Clips. Begge appene er gratis fra AppStore. Vi vil gi konkrete tips til bruk i tilpasset og inkluderende undervisning.

 • Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT)

  Dato: 06.04.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 01.03.2021

  Tema: Hørsel

  Kurs i norsk med tegnstøtte (NMT) for foreldre og fagpersoner. Man trenger ingen forkunnskaper i tegn for å delta på kurset.

 • Happy apping - ipad i arbeid med sosial kompetanse

  Dato: 13.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 12.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi gir tips til arbeidsmåter og apper til arbeidet med sosial kompetanse. Vi er blant annet innom appene Book Creator, Puppet pals og Clips.

 • Webinar om hvordan syn påvirker kommunikasjon og sosial interaksjon

  Dato: 21.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er kommunikasjon og sosial interaksjon for elevar med moderat og alvorleg synssvekking.

 • Happy apping - ASK på iPad

  Dato: 27.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Vi kommer med tips og ideer til hvordan bruke iPad i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) arbeid. Vi jobber mest i forhold til ASK og grafiske symboler. Vi viser blant annet appen Book Creator.

 • Webinar: Lesing og teknologi for de med synssvekkelse

  Dato: 28.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.04.2021

  Tema: Syn

  Tema for webinaret er lesing og teknologi for elevar med moderat og alvorleg synssvekking. 

 • Tactile Reading 2021

  Dato: 29.04.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 15.04.2021

  Tema: Døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker, Syn, Teknologi i opplæringen, Øvrige temaer

  Save the dates 29th and 30th April 2021 to share ideas, find inspiration and enhance your knowledge within the field of tactile reading.

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 2 uke 18 2021

  Dato: 03.05.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 19.04.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Tegnspråkkurs påbygg, del 2

  Dato: 04.05.2021 | Paradis, Bergen
  Påmeldingsfrist: 07.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på tre dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på "Tegnspråkkurs påbygg, del 1"

  Kurset er gratis.

  Kursdeltaker må ta med egen lunsj. 

 • Tegnspråkkurs påbygg del 2

  Dato: 04.05.2021 | Stavanger
  Påmeldingsfrist: 07.04.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset er på 3 dager, tirsdag - torsdag i uke 18.

  Dette er et påbyggingskurs for de som deltok på tegnspråkkurs påbygg, del 1. 

  Kurset er gratis. Kursdeltaker må ta med egen lunsj.

 • Kurs for lærere på mellomtrinnet som underviser elever med nedsatt hørsel

  Dato: 26.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot mellomtrinnet, personale som underviser elever på 5. - 7. trinn. 

   

 • Kurs for lærere på ungdomstrinnet og i videregående som underviser elever med nedsatt hørsel

  Dato: 26.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel

  Er du involvert i opplæring av elever med nedsatt hørsel?

  Dette lærerkurset retter seg mot ungdomstrinnet, personale som underviser elever på 8. - 10. trinn, og videregående skole.

   

 • Tegnspråk - påbygningskurs for personale i skole og barnehage

  Dato: 27.05.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 07.05.2021

  Tema: Hørsel, Tegnspråk

  Kurset har som mål å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt på tegnspråk. Det er for deg som har behov for repetisjon, eller ønsker å praktisere tegnspråk i et større språkmiljø som kan gi deg faglig påfyll og inspirasjon!

  Kurset bygger på innføringskurset "Tegnspråk for personale i skole og barnehage, Trinn 1-3", eller tilsvarende.

  Dersom koronasituasjonen forsetter og Statped ikke kan avholde fysiske kurs, vil dette kurset blir arrangert digitalt.

 • Happy apping - åpen time

  Dato: 27.05.2021 | Webinar
  Påmeldingsfrist: 26.05.2021

  Tema: AD/HD, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Autisme, Dysleksi (spesifikke lese- og skrivevansker), Ervervet hjerneskade, Flerspråklighet, Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Spesifikke språkvansker, Språk og tale, Teknologi i opplæringen, Tourettes syndrom, Utviklingshemming

  Dette er siste webinar i vårens Happy apping webinarrekke. Vi tar i mot ønsker til innhold i webinaret. Er det arbeidsmåter, apper eller andre ting du ønsker at vi skal snakke om? Noe du vil ha repetisjon på? Send oss gjerne en epost. 

 • Innføringskurs i Tegnspråk Trinn 3 uke 25 2021

  Dato: 21.06.2021 | Tiller, Trondheim
  Påmeldingsfrist: 07.06.2021

  Tema: Tegnspråk

  Innføringskurs i tegnspråk gir kursdeltakeren en grunnleggende innføring i språket norsk tegnspråk. På kurset undervises det i norsk tegnspråk, på norsk tegnspråk.

  Innføringskurs i tegnspråk er delt opp i 3 uketrinn per semester, hvert trinn har egen påmelding.

   

 • Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

  Dato: 20.10.2021 | Oslo
  Påmeldingsfrist: 14.10.2021

  Tema: Matematikkvansker, Sammensatte lærevansker, Teknologi i opplæringen

  Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak. 

  Kurset er godkjent av Utdanningsforbundet som vedlikeholdsaktivitet i Spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving.