Personvernerklæring kurs

Grunnkurs for pedagoger som underviser elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og undervisningsmetoder for elever med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, som benytter eller skal benytte punktskrift eller taktile symboler. Dag 1-2 utgjør kursets generelle del. Dag 3 tilbys valgfrie emner til fordypning.

Dato: Tirsdag 27.september 2016 kl.10.00 til torsdag 29.september 2016 kl.15.00
Påmeldingsfrist: 16.09.2016
Målgruppe:  Pedagoger i grunnskolen og videregående opplæring som arbeider med barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser. Kurset er også aktuelt for spes.ped-koordinatorer, sosiallærere, assistenter og rådgivere i PPT.
Sted: Statped (ikke bruk), Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: 600 kr per dag inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for foreldre og for fagpersoner som arbeider med elever med vedtak om tjenester fra Statped. Kursdeltakerne må selv sørge for eventuell overnatting og kostnader forbundet med det.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Sentrale temaer vil være:

- pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser
- rettigheter etter opplæringsloven
- samhandling og kommunikasjon
- tilrettelegging og tiltak
- hverdagsmestring, punktskrift og mobilitet
- foreldresamarbeid
- ideer til undervisningsmateriell og aktiviteter
- praktiske øvelser

Kontaktinformasjon

 

Kursledere:

Jorunn Ytrehorn Wiik, tlf.: 22 02 96 77. e-post: jorunn.ytrehorn.wiik@statped.no 

Irene Traverso, tlf.: 22 02 96 58, e-post: irene.traverso@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Harriet Høyem Mo, harriet.hoyem.mo@statped.no, tlf.: 22 02 95 31.