Personvernerklæring kurs

Evidensbaserte tiltak for barn med språklydvanskar v/ C.Bowen

Caroline Bowen PhD har 40 års erfaring som logoped og forskar. Kurset blir gjennomført på engelsk. Tittel: Evidence-Based Intervention for Children with Speech Sound Disorders

Dato: 27.09.2016 kl. 08:30 - 16:30
Påmeldingsfrist: 13.09.2016
Målgruppe: Logopedar, spesialpedgogar, logopedstudentar og andre interesserte
Stad: Statped, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: kr.750,-
Påmeldingsfristen for dette kurset har gått ut.

 Kurset passar for logopedar og spesialpedagogar. Omfanget av evidensbaserte og teoretisk forankra tiltak som nyttast for barn med spåklydvanskar er stort. Caroline Bowen vil ta for seg både fonologiske og fonetiske ( artikulatoriske) tilnærmingsmåtar. Delar av kurset vil omhandle oralmotoriske tiltak.

Litteratur: Bowen, C.(2015) Children`s Speech Sound Disorders (2nd ed.) Oxford, Wiley-Blackwell.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Nina Helen Pedersen:  nina-helen.pedersen@statped.no

Kursadministrator: Cecilie Kaarbø: cecilie.kaarbo@statped.no

Aktuelle lenker
www.spech-language-therapy.com