Personvernerklæring kurs

Autisme og pedagogikk

Ulike metodiske tiltak og inkluderende praksiser for barn med autismespekterforstyrrelser. 

Konferansen arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo og STATPED sørøst.

Dato: 13. - 14. oktober 2016 med oppstart kl 09.30-15.30
Påmeldingsfrist: 05.10.2016
Målgruppe: Alle som er opptatt av og arbeider med barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser
Sted: UiO Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo
Pris: Gratis.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Konferansen byr på en variasjon av temaer knyttet til barn med autismespekterforstyrrelser.  Forebygging, behandling og trening og inkluderende perspektiver på opplæring er noen av temaene. 

Kontaktinformasjon

Faglig kontaktperson ved Statped sørøst er Arild Kjølsrud, arild.kjolsrud@statped.no.

Faglig kontaktperson ved Institutt for pedagogikk, UiO er Kamil Øzerk, kamil.ozerk@iped.uio.no

Praktiske spørsmål rettes til kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no.

Andre merknader

Konferansen avholdes i Helga Engs hus i Sem Sælands vei 7, UiO.

Aktuelle lenker
Autisme og pedagogikk - PROGRAM