Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

Dagskurs med innføring av den nyeste utgaven av den nonverbale evnetesten Leiter-3, som kom ut i USA i 2013. I 2016 kom den ut i norsk utgave (men fortsatt med amerikanske normer).

Dato: Fredag 9. juni 2017 kl. 09.00-15.30
Påmeldingsfrist: 02.06.2017
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå, og som har grunnleggende kunnskaper om psykometri.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gir en innføring og demonstrasjon av hver deltest, samt en oversikt over de kognitive funksjoner og prosesser som testen kartlegger. Det blir også vist til tabeller for tolkningsstøtte og framgangsmåte for tolkning av ujevne resultatprofiler. Kurset vil i tillegg berøre likheter og ulikheter mellom Leiter-R og Leiter-3 og testleders vurderingsskjema.

 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlige er Espen Egeberg (seniorrådgiver, cand. paed. spec.) og Jan Arne Handorff (cand. psychol.).

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782

 

Aktuelle lenker
Leiter-3 (Google)