Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

Dato: Onsdag 31. mai 2017, kl. 1000 - 1530
Påmeldingsfrist: 24.05.2017
Målgruppe: PP-rådgivere, lærere og spesialpedagoger, logopeder, BUP og helsesøstre.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj

Problemstillinger som belyses i kurset:

- Hva kjennetegner kombinasjonen språkvansker og ADHD?

- Hvordan kan denne kompleksiteten identifiseres?

- Hva kan være gode læringsbetingelser og pedagogiske tiltak for elever med språkvansker og ADHD?

 

Kontaktinformasjon

Kursholdere er: Torun Einbu og Yuliya Haugland

Karen Sømhovd (kursadministrator)  e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
www.statped.no