Barn med ADHD i barnehagen - tilrettelegging for trivsel, lek og læring.

Kursholderne vil formidle kunnskap og tidlig identifisering og pedagogisk tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atferd.

Dato: Kurset går over to dager: Onsdag 7. juni kl. 10.00 - 15.30, og onsdag 29. november kl. 10.00 - 14.00
Påmeldingsfrist: 24.05.2017
Målgruppe: PP-rådgivere, styrere, pedagoger og spesialpedagoger/støttepedagoger i barnehage, helsesøstre, ansatte ved BUP.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200 inkl. enkel lunsj (600 per dag)
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

På kursdag 1 vil vi fokusere på tidlige kjennetegn på ADHD i barnehagealder, og hvordan ADHD i kombinasjon med andre vansker påvirker barns utvikling. Det blir også presentert faglig kunnskap om hvordan barnehagepersonalet kan kartlegge atferd og legge til rette for trivsel, lek og læring hos disse barna. Forebyggende arbied går som en rød tråd gjennom kurset.

På kursdag 2 inviterer vi deltakene til erfaringsutveksling om tiltak og tilrettelegging for barn med ADHD-liknende atfred.

Kontaktinformasjon

Rita Tangen og Yuliya Haugland er seniorrådgivere ved fagavdelingen for sammensatte lærevansker i Statped sørøst. Sammen har de skrevet boken "Barn med ADHD i barnehagen" og gjennomført prosjekter om dette temaet.

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
www.statped.no (læringsressurs Fokus på tidlig innsats)