Kurs i småbarnstesten Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

Dato: Torsdag 1. juni kl. 0930 - 1530 og fredag 2. juni kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 15.05.2017
Målgruppe: Ansatte i PPT, BUP, Habilitering eller tilsvarende med formell testkompetanse på masternivå eller høyere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 3.000,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset gir en innføring i administrering, skåring og tolkning av testresultater i lys av forskning og teori om små barns utvikling. Det blir blant annet gjennomgang av oppbygging og teoretisk forankring for testen, gjennomføring og tolkning av de mest sentrale oppgavene, gjennomgang av skåring og bruk av vekstskalaer.

Forelesere er:  seniorrådgiverne Finnborg Scheving og Espen Egeberg

 

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782