Fagdag auditive prosesseringsvansker - APD

Kurset har som mål å gi kunnskap og informasjon om APD, hva det er, forskning på området, sameksistens med andre vanskeområder og tiltak.

Det vil være mulig å følge kurset på VK.

Dato: Onsdag 3. Mai 2017 Kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 25.04.2017
Målgruppe: Kursets målgruppe: foreldre, pedagogisk personell, logopeder, PPT, alle som er interessert i feltet  og som jobber med brukergruppa.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset koster kr 600,- for deltakelse på Heimdal, ved deltakelse på video koster dette kr. 300,- pr oppkopling
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold i kurset:

Hva er APD, utredning og testbatteri, differensialdiagnostisering, tiltak.

Kurset legges opp med forelesninger men også noe drøfting og arbeid i grupper.

Det vil være mulig å følge kurset på VK. Forelesninger vil da sendes ut til alle lokasjoner i forkant. Dersom man følger kurset via VK er det fornuftig å ha en IT-ansvarlig til stede eller tilgengelig på hver lokasjon.

Nedlastinger