Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen og deres foresatte

Målsettingen med kurset er å tilby deltagerne en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap.

Dato: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 09.00 - torsdag 1. juni 2017 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 28.04.2017
Målgruppe: Elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen og deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes av den enkelte skole / kommune. Kommunenes praksis for dekning av reiseutgifter varierer, dette må derfor avklares før det sendes påmelding til kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Hovedtema for elevkurset vil være punktskrift. I tillegg vil det bli økter med IKT, mobilitet, ADL og kroppsøving.

Programmet for foresatte vil ta utgangspunkt i temaer fra elevprogrammet.

Elever og foresatte kan overnatte i Statped sine lokaler. Foresatte har ansvar for eget barn under måltider og utover oppsatt kursprogram. Deltakerne kan gjerne komme til senteret mandag ettermiddag/kveld.

Kontaktinformasjon

Kursledere er Annette Lyngroth, tlf.: 22 02 96 41, epost: annette.lyngroth@statped.no og Jorun Hauge, tlf.: 22 02 95 07, epost: jorun.hauge@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Vi ber om at skolen eller PP-tjenesten samarbeider med foresatte om utfylling av søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes til Statped postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand, innen 28. april 2017.

Aktuelle lenker
Søknadsskjema
 
Her finner du beskrivelse på hvordan du kommer til kursstedet