Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen og deres foresatte

Målsettingen med kurset er å tilby deltagerne en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap.

Dato: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 09.00 - torsdag 1. juni 2017 kl. 15.00
Påmeldingsfrist: 28.04.2017
Målgruppe: Elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen og deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes av den enkelte skole / kommune. Kommunenes praksis for dekning av reiseutgifter varierer, dette må derfor avklares før det sendes påmelding til kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Hovedtema for elevkurset vil være punktskrift. I tillegg vil det bli økter med IKT, mobilitet, ADL og kroppsøving.

Programmet for foresatte vil ta utgangspunkt i temaer fra elevprogrammet.

Elever og foresatte kan overnatte i Statped sine lokaler. Foresatte har ansvar for eget barn under måltider og utover oppsatt kursprogram. Deltakerne kan gjerne komme til senteret mandag ettermiddag/kveld.

Kontaktinformasjon

Kursledere er Annette Lyngroth, tlf.: 22 02 96 41, epost: annette.lyngroth@statped.no og Jorun Hauge, tlf.: 22 02 95 07, epost: jorun.hauge@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Vi ber om at skolen elle PP-tjenesten samarbeider med foresatte om utfylling av søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes til Statped postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand, innen 28. april 2017.

Aktuelle lenker
Søknadsskjema