Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen, og deres foresatte og lærere

Målsettingen med kurset er å tilby deltagerne en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap.

Dato: Tirsdag 30. mai 2017 kl. 0900 - torsdag 1. juni 2017 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 05.05.2017
Målgruppe: Elever som bruker punktskrift i opplæringen på 4. og 5. trinn i grunnskolen, og deres foresatte og lærere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes av den enkelte skole / kommune. Kommunenes praksis for dekning av reiseutgifter varierer, dette må derfor avklares før det sendes påmelding til kurset.

Hovedtema for elevkurset vil være punktskrift og bruk av IKT-hjelpemidler. I tillegg vil det bli økter med mobilitet, ADL, musikk og kroppsøving.

Programmet for foresatte vil ta utgangspunkt i temaer fra elevprogrammet.

Lærerne vil følge elevene sitt program, men vil også få noe eget program.

Elever og foresatte kan overnatte i Statped sine lokaler. Foresatte har ansvar for eget barn under måltider og utover oppsatt kursprogram.

Kontaktinformasjon

Kursledere er Annette Lyngroth, tlf.: 22 02 96 41, epost: annette.lyngroth@statped.no og Jorun Hauge, tlf.: 22 02 95 07, epost: jorun.hauge@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Vi ber om at skolen elle PP-tjenesten samarbeider med foresatte om utfylling av søknadsskjema.

Søknadsskjema sendes til Statped postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand, innen 5. mai 2017.