Kurs for elever som er svaksynte/sterkt svaksynte på 8.-13. trinn

Kurs for elever som er svaksynte/sterkt svaksynte som benytter  IKT-hjelpemidler i undervisningen og deres lærere. Kurset legger vekt på en kombinasjon av bruk av IKT-hjelpemidler i undervisningen og faget kroppsøving.

Dato: kursstart er tirsdag 28. februar kl. 11.00 og avsluttes torsdag 2. mars kl. 15.30
Påmeldingsfrist: 15.02.2017
Målgruppe: Elever som er svaksynte/sterkt svaksynte og deres lærere.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetning for elevene er:

Målsetningen for elevene er å gi økt kunnskap om teknologi og hvordan teknologi kan benytttes i undervisningssituasjoner. Kurset vil også bidra til økt forståelse for den digitale omverdenen og egen atferd på nettet. Videre vil kurset gi elevene innføring i ulike strategier som kan benyttes i kroppsøvingsfaget

Botilbud: 

Elevene får tilbud om å bo ved elevhjemmet som Statped midt disponerer på lokasjon Trondheim.

Påmelingsskjema skrives ut og returneres pr brev til:

Statped postmottak
Postboks 113
3081 Holmestrand.

 

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig er:

Mari Skjesol Johansen, mari.skjesol.johansen@statped.no, mob. 41412477