IKT med vekt på kommunikasjon og synsnedsettelse / kombinerte syns- og hørselsvansker

Statped midt og sørøst, fagavdeling syn og døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker har gleden av å invitere foresatte og personale til IKT-seminar. Seminaret vil gi en innføring og videreopplæring i Sareptaprogrammet de to første kursdagene, samt i Flexiboard den siste dagen.

Dato: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 1000 - Torsdag 30. mars kl. 1500
Påmeldingsfrist: 17.03.2017
Målgruppe: Foresatte og personale til barn, unge og voksne med synsnedsettelse og autismespekterforstyrrelser, Spielmeyer-Vogts sykdom og døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker
Sted: Statped sørøst, avd. Syn, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kurset er gratis for personale som jobber med elever hvor det foreligger en samarbeidsavtale eller vedtak om tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursinnholdet vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og egentrening. Det er ønskelig at deltagerne fremlegger en elevpresentasjon med innspill til diskusjon, på maksimum 15-20 minutter i løpet av de to første dagene. Presentasjonen kan omfatte pedagogiske behov, ønsker og utfordringer i bruk av Sarepta.

Det er en forutsetning for å delta på kursets to første dager et pc med installert Sareptaprogramm medbringes, og pc med installert Flexiboard siste dagen.

Det er mulig å melde seg på kun de to første dagene eller bare den siste dagen.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Bjørn Kjølle

Bjørn Kjølle: tlf.: 22029717, e-post: bjorn.kjolle@statped.no

Irene Traverso: tlf.: 22029658, e-post: irene.traverso@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Det gis ikke tilbud om overnatting.