Kurs for elever på 9. trinn med synssvekkelse.

Kurset vektlegger overgang fra ungdomsskolen til videregående opplæring og arbeid. Mobilitet er også sentralt tema på kurset.

Dato: Onsdag 15. mars 2017 kl. 1100 - 1500 og torsdag 16. mars 2017 kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 13.02.2017
Målgruppe: Elever på 9. trinn med moderat og alvorlig synssvekkelse (svaksynthet)
Sted: Statped sørøst, avd. Syn, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Både kurs og opphold er gratis for elever. Reiseutgifter må dekkes av skoleadministrasjonen i kommunen.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:
- Valg av studieretning
- Mobilitet
- Dialog og erfaringsutveksling rundt det å være ung med synssvsekkelse i skole-
  og fritidsssammenheng.

Det sendes oppsummerende rapport etter kurset til skole, PPT og foresatte.

For påmelding fyll ut skjema nederst på siden.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål vedrørende kurset kan rettes til kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader