Kurs for foresatte til barn 4-5 år med synssvekkelse

Statped sørøst tilbyr 3-dagers kurs for foresatte og barn som er svaksynte, alder 4-5 år (født i 2012 og 2013). Målet med kurset er kartlegging av barnets synsfunksjon og foreldreopplæring. Det er lagt opp til at familiene overnatter i vår boavdeling.

Dato: Tirsdag 9. mai 2017 kl. 11.00 - torsdag 11. mai 2017 kl. 14.30
Påmeldingsfrist: 15.03.2017
Målgruppe: Barn 4-5 år (født i 2012 og 2013) som har en moderat eller alvorlig synssvekkelse og deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter må dekkes av kommunen og avklares med PPT/Barnehageadministrasjonen før påmelding sendes
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold:

  • Synspedagogisk kartlegging
  • Foreldregruppe med erfaringsutveksling
  • Forelesninger med tema lek og lekemateriell, språk/begrep, fysisk aktivitet, hjelpemidler og tilrettelegging i hverdagen

Kontaktinformasjon

Kristin Skoug Haugen. Mob: 91308122. E-post: kristin.skoug@statped.no

Inger Solevåg. Mob: 41670964. E-post: inger.solevag@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Max deltagere er 6 familier.

Før påmelding til kurs må det foreligge vedtak om tjeneste fra Statped. For brukere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes.

Nedlastinger