Foreldre og barn-kurs, for barn med blindhet og synssvekkelse 1-3 år

Kurs for foreldre og barn, der barnet som ikke ser er i alderen 1-3 år. På kurset deltar 3 – 6 familier sammen

Dato: Tirsdag 25. april 2017 kl. 10.00 - torsdag 27. april 2017 kl. 14.30
Påmeldingsfrist: 14.03.2017
Målgruppe: Foreldre med små barn som er blinde
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Ingen kursavgift. Reiseutgifter dekkes lokalt.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

• For foreldrene vil kurset bl.a. inneholde forelesinger om aktuelle tema og deltakelse i samtalegruppe med psykolog og spesialpedagog.
• Barna vil da ha egne aktiviteter sammen med pedagogene. Hver familie har sin pedagog som kontaktperson.
• Familiene bor på senteret under hele kurset. På tidligere kurs har det vist seg å være svært verdifullt at familiene har tid sammen.  

Søknad

Hvis det ikke foreligger vedtak om tjenester fra Statped, eller kurs ikke inngår i en samarbeidsavtale, skal du benytte Statpeds søknadsskjema for individbaserte søknader.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: Vanja Andersen tlf: 23 33 56 29 og Vilde Skorstad tlf.: 22 02 96 32
Kontaktpersonens e-post: vanja.andersen@statped.no og vilde.skorstad@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Nedlastinger

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/syn/synstap-for-skolealder/