Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging av opplæringstilbudet.

Dato: Torsdag 4. mai 2017 kl. 09.30 - fredag 5. mai 2017 kl. 15.30
Påmeldingsfrist: 21.04.2017
Målgruppe: Foresatte, lærere, PP-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker 
Sted: Statped sørøst, avd. Syn, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600,- pr. dag inkludert enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Synsvanskene kan være knyttet til oppfattelse av form, bilder, bevegelse og/eller kan vise seg som vansker med å orientere seg, skrive og andre oppgaver som krever godt samarbeid mellom det å se og det å utføre.

Sentrale tema vil være:

  • synsfunksjon som et samarbeid mellom øyet og hjernen
  • kompenserende strategier
  • tilrettelegging og tiltak
  • erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Kontaktinformasjon

Kursledere: Tove Gulliksen Borch tlf 22 02 96 04 og Kari Opsal tlf 22 02 95 34

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

For å holde et så godt  kurs som mulig, vil vi gjerne på forhånd få vite hvilke vansker eleven strever med. Vennligst kontakt kursleder direkte på telefon for å informere om dette.

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/fagområder-og-laringsressurser/syn/syn-og-andre-vansker/hjernesynshemming/