Spesialpedagogisk leseopplæring innenfor rammen av helhetslesing (barneskolen)

Kurset går over to dager med noe mellomarbeid og er delvis workshopbasert.

Dato: Onsdag 15. mars og onsdag 26. april 2017. Begge dager kl. 10.00 - 15.00.
Påmeldingsfrist: 07.03.2017
Målgruppe: Spesialpedagoger, kontaktlærere med lesesvake elever i klassen, leseveiledere og deltakere fra PPT som ønsker å bistå skolen i arbeid med å tilrettelegge for elever med lese- og skrivevansker.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. enkel lunsj og statpedheftet "Spesialpedagogisk leseopplæring"
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på hvordan man kan identifisere spesialpedagogiske behov hos elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) og hvordan man kan iverksette tiltak på riktig nivå .

Kursinnholdet omfatter teori om leseutvikling, arbeid med case, planlegging og gjennomføring av intensive lesekurs og andre tiltak. Begge dager vil det bli mulighet for erfaringsutveksling og drøfting.

Kontaktinformasjon

Ansvarlige: Anne Cathrine Thurmann-Moe og Eli Hekland

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no