Kurs for voksne med alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Kurs for voksne med nyoppdaget synsvanske eller personer som har progredierende øyesykdommer som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, Mobilitet og punktskrift.

Dato: Mandag 27. mars 2017 kl.1300 - fredag 31. mars 2017 kl.1515
Påmeldingsfrist: 06.03.2017
Målgruppe: Voksne med nyoppdaget synsvanske eller personer som har progredierende øyesyksommer og som har behov for grunnleggende opplæring i kompenserende fagområder som IKT, ADL, mobilitet og punktskrift. 
Sted: Statped sørøst, avd. Syn, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Ingen kursavgift. Reiseutgifter må dekkes av skole/skoleadministrasjon i kommunen. Dette avklares på forhånd
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tjenester til voksne gis på bakgrunn av opplæringslovens § 4A 2.  Kursinnholdet er individuelt tilpasset. Aktuelle tema er: 

  • Innføring i IKT-hjelpemidler og opplæring i spesialprogramvare
  • Mobilitet
  • ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • Punktskrift
  • Belysning
  • Ulike hjelpemidler som for eksempel GPS, mobiltelefon, ulike lesemedier

     Kommunen blir tilbudt et oppsummeringsmøte etter kurset. 

Kontaktinformasjon

Sjur Lindbæck, tlf. 22 02 95 36, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 22 02 97 19, e-post: synove.berg@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Før påmelding til kurs skal det foreligge en søknad om tjenester, fra kommunen til statped sørøst http://www.statped.no/Soknad/