Kurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder.

Dato: Mandag 8. mai 2017 kl.1030 - fredag 12. mai 2017 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 19.04.2017
Målgruppe: Lærere i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600 pr. dag. Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. Kursdeltakerne må selv sørge for eventuell overnatting og kostnader forbundet med det.

Kursets innhold:

- pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse

- rettigheter etter opplæringsloven

- organisering og tilrettelegging av opplæringen

- kompenserende ferdigheter (mobilitet, punktskrift,og ADL)

- bruk av IKT og andre tekniske hjelpemidler i undervisningen

 

Dag 1 og 2 utgjør kursets generelle del.

Dag 3 (onsdag) er forbeholdt IKT og andre digitale verktøy.

Dag 4 og 5 (torsdag og fredag) er fordypningsdager i Mobilitet, punktskrift eller ADL. Kryss av ved påmelding.

Det er mulig å melde seg på hele eller deler av kurset.  

Kontaktinformasjon

Inger Marie Aas, tlf. 22 02 97 18 e-post: inger.marie.aas@statped.no

Annelise Qvale, tlf. 22 02 95 15 e-post: annelise.qvale@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker