Kurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder.

Dato: Mandag 8. mai 2017 kl.1030 - onsdag 10. mai 2017 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 19.04.2017
Målgruppe: Lærere i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600 pr. dag. Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. Kursdeltakerne må selv sørge for eventuell overnatting og kostnader forbundet med det.

Kursets innhold:

- pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse

- organisering og tilrettelegging av opplæringen

- kompenserende ferdigheter (mobilitet, punktskrift,og ADL)

- bruk av IKT og andre tekniske hjelpemidler i undervisningen

 

 

  

Kontaktinformasjon

Inger Marie Aas, tlf. 22 02 97 18 e-post: inger.marie.aas@statped.no

Annelise Qvale, tlf. 22 02 95 15 e-post: annelise.qvale@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker