Kurs for pedagoger og annet personale i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse

Kurset gir innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder.

Dato: Mandag 8. mai 2017 kl.1030 - onsdag 10. mai 2017 kl. 1500
Påmeldingsfrist: 19.04.2017
Målgruppe: Lærere i voksenopplæringen som underviser voksne med synsnedsettelse.
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600 pr. dag. Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. Kursdeltakerne må selv sørge for eventuell overnatting og kostnader forbundet med det.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursets innhold:

- pedagogiske, praktiske og sosiale konsekvenser av synsnedsettelse

- organisering og tilrettelegging av opplæringen

- kompenserende ferdigheter (mobilitet, punktskrift,og ADL)

- bruk av IKT og andre tekniske hjelpemidler i undervisningen

Kontaktinformasjon

Inger Marie Aas, tlf. 22 02 97 18 e-post: inger.marie.aas@statped.no

Annelise Qvale, tlf. 22 02 95 15 e-post: annelise.qvale@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker