Konferanse om kartlegging og tiltak for barn med språklydsvansker v/ professor Annette Fox-Boyer

Konferansen gir en oversikt over aktuelle klassifikasjonsmodeller og knytter disse til årsaksspesifikke tiltak. Den psykolingvistisk orienterte, fonologiske intervensjonsmetoden P.O.P.T vektlegges.

Dato: 24. - 25. august 2017, kl. 09.00 - 17.00 begge dager. Dag 1 er det registrering og kaffe kl. 09.00 - 09.30
Påmeldingsfrist: 10.08.2017
Målgruppe: Logopeder, spesialpedagoger, PP-rådgivere og andre som arbeider med barn med språklydsvansker
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Pris: Kr 2500.- inkl. lunsj og kursmateriell
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Konferansens tema er barn med språklydsvansker, med fokus på differensialdiagnostisering og logopediske tiltak (P.O.P.T).

Hovedforeleser er Annette Fox-Boyer (PhD), professor i logopedi ved EUFH med (Europäische Fachhochschule) i Rostock.

Prof. Fox-Boyer er en internasjonalt anerkjent forsker og foreleser. Hennes forskning er nært knyttet til logopedisk praksis og fokuserer på barns fonologiske utvikling, samt kartlegging og tiltak for barn med fonologiske vansker.

Professor Annette Fox-Boyer har utviklet et logopedisk kartleggingsverktøy (PLAKSS, basert på Barbara Dodds klassifikasjonssystem) for utredning av barn med språklydsvansker, med spesielt fokus på fonologiske vansker. I samarbeid med Fox-Boyer er Statped i gang med å tilpasse dette kartleggingsverktøyet til norsk. Fox-Boyer har også utviklet den psykolingvistisk orienterte, fonologiske intervensjonsmetoden P.O.P.T (Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie). P.O.P.T er språkuavhengig og håndboken vil snart utgis på norsk av Gyldendal forlag.

Konferansen holdes på engelsk. Praktiske øvelser og eksempler gjennomgås på norsk av seniorrådgiver Anne M. Frank (dr.philos).

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Anne Merete Frank: anne.merete.frank@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
www.annette-fox-boyer.de
www.eufh-med.de