Språkvansker og dysleksi: Ulike vansker eller to sider av samme sak?

Er språkvansker og dysleksi ulike vanskeområder eller ulike symptomer på samme vanske? I hvilken grad overlapper symptomene og hva betyr dette for diagnostisering og tiltakstenkning?

 

Dato: Tirsdag 23. mai 2017, kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 12.05.2017
Målgruppe: Ansatte i PP tjenesten, logopeder og spesialpedagoger
Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset tar for seg teori om språk og leseutvikling, symptombildet ved språkvansker og dysleksi og presenterer resultater fra  forskning rundt forekomst og  overlappende symptomer innen dette  feltet.

Kurset presenterer også case, der vi ser på tolkning av utredningsresultater med utgangspunkt i vår egen praksis, og vi kommer litt inn på tiltak.

Kontaktinformasjon

Kursanvarlige er:Torun Einbu og Anne Cathrine Thurmann-Moe

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no