Kurs for voksne med alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Kurs for voksne med nyoppdaget synsvanske eller personer som har progredierende øyesykdommer som har behov for grunnleggende opplæring i de synskompenserende områdene IKT, ADL, Mobilitet og punktskrift.

 

Dato: Mandag 20. februar kl. 1300 - fredag 24. februar 2017 kl. 1515
Påmeldingsfrist: 01.02.2017
Målgruppe: Voksne med nyoppdaget moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet, eller voksne som har progredierende øyesykdommer som har nye opplæringsbehov.

 

Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo
Pris: Ingen kursavgift. Reiseutgifter må dekkes av skole/skoleadministrasjon i kommunen. Dette avklares på forhånd.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tjenester til voksne gis på bakgrunn av opplæringslovens § 4A 2.

Kursinnholdet er individuelt tilpasset. Aktuelle tema er: 

  • Innføring i IKT-hjelpemidler og opplæring i spesialprogramvare
  • Mobilitet
  • ADL (aktiviteter i dagliglivet)
  • Punktskrift
  • Belysning
  • Ulike hjelpemidler som for eksempel GPS, mobiltelefon, ulike lesemedier

Kommunen vil bli tilbudt et oppsummeringsmøte etter kurset

Kontaktinformasjon

Sjur Lindbæck, tlf. 22 02 95 36, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 22 02 97 19, e-post: synove.berg@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Før påmelding til kurs skal det foreligge en søknad om tjenester, fra kommunen til statped sørøst http://www.statped.no/Soknad/

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/soknad/