Kurs for personale til elever som er svaksynte/sterkt svaksynte på 8.-13. trinn

Kurs for Pedagigisk personale som underviser elever som er svaksynte/sterkt svaksynte. Kurset legger vekt på en kombinasjon av bruk av IKT-hjelpemidler i undervisningen og faget kroppsøving.

Dato: Kursstart er tirsdag 28. februar kl. 11.00 og avsluttes torsag 2. mars kl. 15.30
Påmeldingsfrist: 15.02.2017
Målgruppe: Pedagogisk personale til elever som er svaksynte/sterkt svaksynte.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetning for lærerne:

Målsettingen er å gi lærerne grunnlag for å videreføre arbeidsmetoder og ferdigheter som eleven er blitt kjent med i kurset. Kurset vil fokusere på bruk av IKT i undervisningen og gi en innføring i hvordan kroppsøvingsfaget kan tilrettelegges for elevene. Lærerne vil delvis følge det skolefaglige programmet.

 

Botilbud: 

Tilreisende lærere får tilbud om å bo på hotell dersom reisetid en vei er over 2 timer. Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig er:

Mari Skjesol Johansen, mari.skjesol.johansen@statped.no, mob. 41412477