Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn

Kursholdere er Corinne Moffatt-Santos og Rosemarie Hayhow, med lang erfaring innen taleflytfeltet i Storbritannia. Kurset innebærer teoretisk forelesning, observasjon av videoklipp med etterfølgende diskusjon, gruppediskusjon og praktiske aktiviteter og skal gjøre logopeden selv i stand til å benytte metoden.  Merk at kurset holdes på engelsk og går over to dager.

Dato: Torsdag 24. - fredag 25. august 2017 kl. 0900 - 1600
Påmeldingsfrist: 01.04.2017
Målgruppe: Logopeder som jobber med tidlig stamming (barnehagealder og tidlig skolealder) og logopedstudenter.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 2.500 inkl. enkel lunsj
NB! Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Lidcombe programmet er et behandlingsprogram for tidlig stamming, og er en vel anerkjent metode innen fagfeltet. Foreldrene er hovedaktør i behandlingen, og oppfølgingen gjennomføres daglig i barnets egne omgivelser under veiledning fra logoped. Logopedens oppgave er å veilede og trene foreldrene til å ta i bruk de elementene som inngår i programmet.

Kontaktinformasjon

Karen Sømhovd, tlf. 23335618, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursavgiften inkluderer et arbeidshefte som benyttes gjennom kurset.

Vær oppmerksom på at kurset ikke avholdes ved for få deltakere.

Aktuelle lenker
 Les mer om Lidcombe programmet på Universitetet i Sydney sin nettside: https://sydney.edu.au/health-sciences/asrc/clinic/parents/lidcombe.shtml