Kurs i Lidcombeprogrammet - stammebehandling for førskolebarn

Kursholdere er Corinne Moffatt-Santos og Rosemarie Hayhow, med lang erfaring innen taleflytfeltet i Storbritannia. Kurset innebærer teoretisk forelesning, observasjon av videoklipp med etterfølgende diskusjon, gruppediskusjon og praktiske aktiviteter og skal gjøre logopeden selv i stand til å benytte metoden.  Merk at kurset holdes på engelsk og går over to dager.

Dato: Torsdag 24. - fredag 25. august 2017 kl. 09.00 - 16.00
Påmeldingsfrist: 22.04.2017
Målgruppe: Logopeder som jobber med tidlig stamming (barnehagealder og tidlig skolealder) og logopedstudenter.
Sted: Statped Hovedkontor, kursrom Galdhøpiggen, 1. etg., Sommerrogata 13-15, , 0255 Oslo
Pris: Kr 2.500 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Vi gjør oppmerksom på at det er ledige plasser på tilsvarende kurs i Trondheim  31. august - 1. september 2017. Se kursoversikten.

Lidcombe programmet er et behandlingsprogram for tidlig stamming, og er en vel anerkjent metode innen fagfeltet. Foreldrene er hovedaktør i behandlingen, og oppfølgingen gjennomføres daglig i barnets egne omgivelser under veiledning fra logoped. Logopedens oppgave er å veilede og trene foreldrene til å ta i bruk de elementene som inngår i programmet.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Andre merknader

Kursavgiften inkluderer et arbeidshefte som benyttes gjennom kurset.

Aktuelle lenker
Les mer om Lidcombe programmet på Universitetet i Sydney sin nettside: https://sydney.edu.au/health-sciences/asrc/clinic/parents/lidcombe.shtml