Kurs for elever som bruker punktskrift i opplæringen på 10. trinn i grunnskolen og vg1 i videregående skole

Målsettingen med kurset er at deltagerne skal få videreutvikle sine ferdigheter slik at de blir så selvstendige som mulig og at de kan samhandle godt med andre.

Dato: 21. mars - 24. mars. 2017
Påmeldingsfrist: 01.03.2017
Målgruppe: Elever på 10. trinn og vg1 i videregående skole som bruker punktskrift i opplæringen

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes av den enkelte skole/fylkeskommune. Praksis for dekning av utgifter kan variere, dette må derfor avklares med skolen/fylkeskommunen før det søkes om deltagelse på kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tittelen på kurset er Å ta ansvar for eget liv og bidra i andres.

Hovedtema for kurset vil være studieteknikk og kommunikasjon. I tillegg vil det bli økter med fysisk aktivitet, ADL og mobilitet. Kurset vil bestå av både felles samlinger og mer individuelt rettet arbeid.

I tillegg til program på dagtid legges det opp til noen felles sosiale aktiviteter på ettermiddag og kveldstid.

Elevene må ha med det IKT-utstyret som de bruker i skolehverdagen (pc med tilleggsprogramvare og eventuelt leselist). I bekreftelsesbrevet til de som melder seg på, blir det gitt detaljerte opplysninger om hva slags utstyr elevene må ha med seg på kurset.

Kursprogrammet begynner tirsdag 21. mars kl. 8.30. Vi anmoder deltakere om å komme til senteret i løpet av ettermiddag / kveld mandag 20. mars.

Deltagerne blir innkvartert i egne rom i Statpeds lokaler på Heimdal i Trondheim. Det er mulig å overnatte fra mandag 20. mars.

Det er ikke lagt opp til eget kurs for pedagogisk personale i dette kurset, men for elever som arbeider best sammen med sin kjente Iærer og som har behov for å ha med en person fra skolen for å kunne delta, er det ønskelig at Iærer kommer sammen med eleven på kurset. Ta kontakt med kursleder dersom dette er aktuelt.

 

 

Kontaktinformasjon

Kursledere er

Eli Krokstad, epost: eli.krokstad@statped.no, tlf 72 87 93 83

Ole Erik Jevne, epost: Ole.erik.jevne@statped.no,  tlf. 72 87 93 80

 

Andre merknader

Vi ber om at PPT, skolen og foresatte vurderer om det er aktuelt for eleven å delta på kurset og at de samarbeider om utfylling av påmeldingsskjemaet.


Påmeldingsskjemaet skrives ut og sendes per brev til

Statped postmottak, Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND, innen 1. mars 2017.