Personvernerklæring kurs

Kommunikative relasjoner modul 2

Kurset gir en innføring i kommunikative relasjoner som omhandler hvordan mennesker med medfødt døvblindhet/kombinerte syns- og hørselsvansker kan utvikle seg kommunikativt og personlig i relasjon med seende og hørende partnere.

Dato: Tirsdag 4. april 2017 kl.10.00 - Onsdag 5. april 2017 kl.15.00
Påmeldingsfrist: 20.03.2017
Målgruppe: Foresatte, ansatte på avlastning/bolig, barnehage og skole, rådgivere samt andre interesserte
Sted: Statped sørøst, Vitaminveien 1A, Storo, 0485 Oslo
Pris: Kursavgiften er kr.1200. Kurset er gratis for personale som jobber med brukere som er tilmeldt et av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er andre modul i en kursrekke på tre moduler. Den siste modulen vil bli avholdt i juni 2017. 

Forelesere:
Anne Varran Nafstad, spesialpsykolog
Anni-Lise Ellefsen, seniorrådgiver
Kirsten Schou, seniorrådgiver

Kurset er et samarbeid mellom Statped sørøst, fagavdeling kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet og Signo skole og kompetansesenter som begge er del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og Nordisk nettverk for Kommunikative Relasjoner. Formålet er spredning av kunnskap nasjonalt om fagområdet og dannelse av nettverksgrupper.

Kontaktinformasjon

Anna Varran Nafstad, E-post anne.nafstad@statped.no

Andre merknader

Kurset er gratis for de som arbeider i forhold til brukere som er tilmeldt et av sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Det må spesifiseres i feltet for kommentarer at det ikke skal sendes faktura.

Aktuelle lenker
Litteratur/kursmateriale: Kommunikative relationer - innsatser der skaber kommunikasjon med mennesker med medfødt døvblindhed (Anne Varran Nafstad og Inger Rødbroe 2013). Boken kan bestilles hos http://www.matcen.dk/kommunikative-relationer.html