PedPad - pedagogisk bruk av iPad i grunnskulen

Kurs og workshop i pedagogisk bruk av iPad i arbeidet med barn med spesielle behov. Kurset går over 2 dagar.

 

Dato: 31.03.17 og 05.05.17 - Begge dagar kl. 10-15
Påmeldingsfrist: 17.03.2017
Målgruppe: Kurset passar for PPT-tilsette, spesialpedagogar, tilsette i grunnskulen, og andre som vil ha innføring i pedagogisk bruk av iPad.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: 1200
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Program for dagane:

- Pedagogikk og teknologi

- Det 21. århundrets kompetanse

- Grunnleggande innstillingar i iOS

- Presentasjon av appar som stimulerer språkutvikling

- Presentasjon av appar til bruk i lese- og skriveopplæringa

- Praktisk arbeid med iPad

- Ressursar på nett

 

Forutsetningar:

- Deltakarane må ha med eigen iPad og høyretelefonar på dei to kursdagane

- iPaden må vere oppdatert til nyaste iOS-versjon

 

Følgjande appar må vere installerte:

- Skoleskrift 3

- IntoWords

- Claro ScanPen

- Book Creator

- iMovie

- Bitsboard PRO

- Mindomo

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Chris Lund: chris.lund@statped.no

Kurshaldere er Sølvi Ellefsen Brøgger og Chris Lund