Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 4. - 7. trinn som bruker punktskrift

Et sentralt tema i kurset er hvordan hjelpemidler og digitale læringsressurser kan bidra til å styrke elevens grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

Dato: Tirsdag 13. februar kl. 1200 - fredag 16. februar kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 27.10.2017
Målgruppe: Elever på 4. - 7. trinn, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Statped dekker utgifter til kost og losji for alle deltakere. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

 • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
 • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
 • Støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø. 
 • Styrke foresattes mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring. 

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Blant temaene i kurset vil være:

 • Vi bruker PC med skjermleser 
 • Touch og hurtigtaster 
 • Tabeller og tankekart 
 • Arbeid med matematiske tegn og spesialtegn 
 • Arbeid med taktile illustrasjoner 
 • Apper, nettbrett og smarttelefon 
 • Vi søker opp informasjon fra ulike medier 
 • Vi lager og fremfører egne presentasjoner  

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i naturfag og matematikk. Kurset vil også omfatte mobilitet og fysisk aktivitet.

 

I deler av kurset blir det lagt opp til egne tema for foresatte og pedagogisk personale. Blant temaene vil være

 • Bruk av hjelpemidler og læringsressurser 
 • Det psykososiale miljøet: Inkludering og samhandling 
 • Informasjon om tilrettelagte lærebøker 
 • Aktuelle rettigheter i opplæringsloven 
 • Arbeid med kompetansemål og vurdering 
 • Tilrettelegging ved prøver 
 • Overgang til ungdomsskole 
 • Mobilitet og selvstendighet 
 • Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

 

Det settes av tid til erfaringsutveksling og arbeid i grupper. 

Innholdet i kurset blir så langt det er mulig tilpasset elevenes, skolenes og foresattes behov. Vi tar forbehold om mindre endringer i kursprogram.

 

Før påmelding til kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs fra Statped. For brukere uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes. http://www.statped.no/Soknad/

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Jorun Hauge, tlf.: 41 22 08 95, e-post: jorun.hauge@statped.no og

Hilde Havsjømoen, tlf.: 90 60 54 15, epost: hilde.havsjomoen@statped.no

 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf.: 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Det avholdes to like kurs et i uke 49 - 2017 og et i uke 7- 2018. Hvis det er få påmeldte får alle tilbud om kurs i uke 49, og kurset i uke 7 avlyses.

Aktuelle lenker

Vi oppfordrer personale og foresatte til å gjøre seg kjent med de to veilederne som danner basis for innholdet i Statpeds kurs for elever som er synshemmet:

Veileder om opplæring i punktskrift

Veileder - kompetansemål for elever med synshemning

 
 Foresattes rettigheter når de deltar på kurs: Rettigheter ved deltakelse på kurs