Personvernerklæring kurs

Fram mot skolestart (3 - 5 år) - Bergen

Kurs for foreldre til førskolebarn i alderen 4 - 5 år med nedsett høyrsel.

Dato: 08.03.2018 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 20.02.2018
Målgruppe: Foreldre til førskolebarn i alderen 4-5 år med nedsett høyrsel. Kurset er for foreldre som har deltatt på God start kurs tidligegare, men også for foreldre til barn med nyoppdaga høyretap og andre.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursa er eit tilbod for foreldre til førskolebarn i alderen 4 – 5 år med nedsett høyrsel. Det er primært fokus på forhold som fremmar talespråkleg utvikling hos barnet. I dette ligg tema knytta til samspill og kommunikasjon som basis for ein helheitleg språkleg utvikling for barn med høyretap. Målsettinga er at foreldre skal tileigna seg kompetanse slik at dei kan bidra til at barnet får ein god talespråkleg og sosial utvikling. Dette er del 2 av ein kursrekkje på 3. Det er tilbod om 1 kurs per år.

 Kursinnhald:

 DEL 2

 Kurs for foreldre til høyrslehemma barn i alderen 4 - 5 år 

  • Lyd og høyrsel (audiologi)
  • Lytteutvikling
  • Talespråkleg utvikling hos barn i alderen 4 - 5 år
  • Kartlegging av barnet sitt språk
  • Deltaking i læringsmiljø
  • Lese og skriftspråk stimulering
  • Matematikkbegrep

Kontaktinformasjon

Pat Pritchard, 95747098, pat.pritchard@statped.no

Andre merknader

Kurset vert video-overført til Stavanger. Ved påmelding der, sjå eiga utlysing og påmelding.