Personvernerklæring kurs

ASK Basiskurs

En innføring i grunnleggende prinsipper i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 

Dato: Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 18.10.2017
Målgruppe: Ansatte i PPT, skole, barnehage og andre som jobber med tilrettelegging av ASK.
Sted: Statped, Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: 600,- inkl. enkel luns
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mennesker uten funksjonell tale, med behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) har behov for kommunikasjonspartnere med god partnerkompetanse. Basiskurset tar for seg grunnleggende kommunikasjon. Kurset gir en oversikt over feltet og hva en bør tenke på ved valg av kommunikasjonsløsning. Kurset vektlegger tilrettelegging, samtalepartnerkompetanse og utvikling av et godt språkmiljø rundt brukeren.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelse om kursinnhold: Svein Lillestølen, svein.lillestolen@statped.no

Praktisk informasjon om kurssted og påmelding fås ved henvendelse til Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no, telefon 02196

 

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/tjenester/tjenester-pr-fagomrade/tjenester-innen-alternativ-og-supplerende-kommunikasjon/