Personvernerklæring kurs

Kurs for voksne med moderat og alvorlig synssvekkelse eller blindhet

Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.

 

 

 

 

 

Dato: Mandag 13. mars - fredag 17. mars 2018
Påmeldingsfrist: 22.01.2018
Målgruppe:

Voksne med moderat eller alvorlig synssvekkelse eller blindhet og som har behov for grunnleggende opplæring i de kompenserende områdene IKT, ADL, mobilitet og punktskrift.


Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Tjenester til voksne gis etter søknad fra PPT på bakgrunn av Opplæringslovens § 4A 2.

 

Innhold:

Innholdet er individuelt tilpasset.

 

Aktuelle temaer er:

•Innføring i bruk av IKT-hjelpemidler og opplæring i spesialprogramvare 

•Mobilitet

•ADL (aktiviteter i dagliglivet)

•Punktskrift

•Belysning

•Ulike hjelpemidler som for eksempel GPS, smarttelefon, ulike lesemedier

 

Det vil bli gjennomført et oppsummeringsmøte med kommunen etter kurset.

 

Kontaktinformasjon

Sjur Lindæck, tlf. 22 02 95 36, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Synøve Berg, tlf. 22 02 9719, e-post: synove.berg@statped.no

 

Andre merknader

For påmelding på kurs må det foreligge vedtak om rådgivning eller kurs for Statped.

For søker uten vedtak om tjenester må søknadsskjema om individbaserte tjenester benyttes. http://www.statped.no/soknad/

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator:

Karen Sømhovd, tlf. 23 33 56 18 / 907 87 782, e-post: karen.somhovd@statped.no