Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 5. - 7..trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 11-2018

Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5. - 7.. trinn

Målet er å gi kunnskap om hørsel og tilrettelegging samt å fremme identitet gjennom vennskap og relasjonsbygging.

Dato: Kursstart er tirsdag 13. mars kl 12:00, og kurset avsluttes torsdag 15. mars kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 05.03.2018
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT. Kurset varer i tre dager, fra tirsdag til torsdag.

Kurset for pedagoger og PPT er onsdag og torsdag

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Botilbud 

Deltakere med reisevei over to timer hver vei får dekket overnatting på Quality hotell Panorama.                      
Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.                         

Kostnader og reiseutgifter                   

Reiseutgifter dekkes av den enkelte, eller etter inngått avtale om dekking av reiseutgifter med bostedskommunen før kursdeltakelse. Foresatte har rett på opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs i forbindelse med oppholdet.

Påmelding:

Påmelding via nett.

 

Program vil bli lagt ut så snart dette er klart. 

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Hill Irene Remlo,  

Hill.Irene.Remlo@statped.no