Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 1. - 4.trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT, uke 17-2018

Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 1. - 4. trinn

Målet er å gi kunnskap om hørsel og tilrettelegging samt å fremme identitet gjennom vennskap og relasjonsbygging.

Dato: Kursstart er tirsdag 24. april kl 12:00, og kurset avsluttes torsdag 26. april kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 11.04.2018
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT. Kurset varer i tre dager, fra tirsdag til torsdag.

Kurset for pedagoger og PPT er onsdag og torsdag

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Botilbud 

Deltakere som ønsker det kan få tilbud om overnatting på Quality hotell Panorama.                      
Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.                         

Kostnader og reiseutgifter                   

Reiseutgifter dekkes av den enkelte, eller etter inngått avtale om dekking av reiseutgifter med bostedskommunen før kursdeltakelse. Foresatte har rett på opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs i forbindelse med oppholdet.

Påmelding:

Påmelding via nett.

 

Program finner du under nedlastinger

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Hill Irene Remlo,  

Mobil: 984 26 111

Hill.Irene.Remlo@statped.no