Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 6. trinn

Kurs for elever på 6.trinn skoleåret 2017/2018 med nedsatt hørsel. Temaene for kurset er hørseltekniske hjelpemidler, identitet, kommunikasjon, mestring og strategier. 

 

Dato: Onsdag 7.mars 2018 kl.10.00 til fredag 9.mars kl.14.00
Påmeldingsfrist: 02.02.2018
Målgruppe: Elever på 6. trinn med ensidig eller tosidig hørselstap, uten foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning der vi blant annet skal ha utprøving av tekniske hjelpemidler til bruk i skole og hverdag.

Elevene bor på Hovseter med sosialpedagogisk personell. Det er hvilende vakt om natten.

Kontaktinformasjon

Yngvild Rye tlf. 91325941 yngvild.rye@statped.no

Nina Jeanette Jahre tlf. 33099126/95051485 nina.jeanette.jahre@statped.no

Overnatting og botilbud: Beth Edvardsen tlf. 33099148 beth.edvardsen@statped.no

Andre merknader

Statped tar kontakt med foresatte i forkant av kurset slik at nødvendig annen informasjon blir utvekslet. Når påmeldingsfristen er gått ut vil informasjonsbrev bli sendt ut til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33099122/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

 

Nedlastinger