Personvernerklæring kurs

Elevkurs 3.-4. trinn for elever med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 3.-4.trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte. Tilsvarende kurs holdes i Kristiansand og på Gjøvik (1.-4.trinn).

Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

Dato: Torsdag 24.mai 2018 kl.10:00 til fredag 25.mai kl.14:00
Påmeldingsfrist: 20.04.2018
Målgruppe: Elever på 3. og 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset. Opplæringspenger søkes om på eget skjema fra NAV. Bekreftelse på deltagelse vil bli utlevert siste kursdag.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Foresatte deltar på egne forelesninger og elevene deles i grupper avhengig av antall. Det er mulig å delta som foresatt selv om eleven ikke deltar på kurset. Marker dette på påmeldingsskjema. Eleven må ha med foresatte på dette kurset.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre 33099126/95051485 Nina.Jeanette.Jahre@statped.no   

Sonja Bjørnbak 33099121 Sonja.Bjornbak@statped.no 

Overnatting: Beth Edvardsen 33 09 91 48, beth.edvardsen@statped.no

 

Andre merknader

Etter påmeldingsfristen er gått ut vil informasjonsbrev bli sendt ut til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33099122/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

 

Aktuelle lenker
Påmelding foresatte