Personvernerklæring kurs

Matematikk i barnehage for høyrslehemma barn - Bergen

Kurset handler om korleis ein inkluderer matematikk i aktivitetane i barnehagen og tilretteleggjer for høyrslehemma barn slik at dei og kan delta og utvikle sine matematiske ferdigheiter.

Dato: 20.04.2018 kl. 08:30 - 15:00
Påmeldingsfrist: 04.04.2018
Målgruppe: Barnehagelærarar og assistentar til høyrslehemma barn, spesialpedagogar, lærare i småskole, PPT tilsatte.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: kr 600.- inkludert lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Anne Hjønnevåg Nakken frå Matematikksenteret fortel om arbeidsmåtar og strategier for utvikling av matematiske ferdigheiter i barnehage og korleis ein kan løfte det fram i kvardagen. Audiopedagog Patricia Pritchard fortel om utfordringar høyrslehemma barn møter ift matematikk og fortel om tilretteleggjing som kan gjere barna til aktive deltakarar.

Kurset passer og for PPT tilsatte og lærare i småskolen. Det er til stor fordel om deltakarane har deltatt på eit grunnleggjande kurs om høyrslehemming tildlegare. Gje melding om behov for teiknspråk tolk. Kurset vert overført til Stavanger. Bruk eige påmeldingskjema.

 

Kontaktinformasjon

Pat Pritchard: pat.pritchard@statped.no - tlf: 957 47 098