Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 1. trinn som bruker punktskrift

I kurset legges det til rette for læringsfelleskap og erfaringsutveksling omkring begynneropplæring i punktskrift. Inkluderende praksiser blir et sentral tema.

 

 

 

 

Dato: Tirsdag 5. juni 2018 kl. 1000 til torsdag 7. juni 2018 kl. 1400
Påmeldingsfrist: 10.04.2018
Målgruppe: Elever på 1. trinn i grunnskolen, foreldre/foresatte og skolens pedagogiske personale.

Dette kurset er et tilbud til elever i alle regioner i Statped.

 

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Statped dekker utgifter til kost og losji. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Overordnede målsettinger for Statpeds kurstilbud til synshemmede elever:

  • Stimulere elevens lærelyst og gi økt læringsutbytte. 
  • Motivere eleven til å utvikle hensiktsmessige arbeidsmåter, læringsstrategier og synskompenserende ferdigheter. 
  • Støtte skolens arbeid med å gi eleven et godt læringsutbytte i et inkluderende læringsmiljø. 
  • Styrke foresattes mulighet for å ta aktivt del i elevens opplæring.

Foreldre og skolens personale har delvis separate kursopplegg, og delvis program sammen med elevene. 

Blant temaene i kurset vil være: 

  • Vi bruker ulike hjelpemidler for å skrive punktskrift
  • Strategier for å orientere seg i punktskriftboka
  • Arbeid med tall, bokstaver og skilletegn
  • Arbeid med enkle taktile illustrasjoner
  • Arbeid med ulike typer konkretiseringsmateriell
  • Vi bruker nettbrett

Vi tar utgangspunkt i kompetansemål i norsk. Kurset vil også omfatte mobilitet, lek og fysisk aktivitet.

 

 

Kontaktinformasjon

Kursledere er Jorun hauge, tlf.: 41 22 08 95, epost: jorun.hauge@statped.no og Kirsti Rundmo, tlf.: 977 59 972, epost: kirsti.rundmo@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 902 45 092, e-post: karen.somhovd@statped.no