Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-2. trinn. Oslo.

Kurs for elever på 1.-2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte. Tilsvarende kurs holdes i Kristiansand (1.-4.trinn) og på Gjøvik (1.-4.trinn).

Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

Dato: Torsdag 3.mai 2018 kl.10:00 til fredag 4.mai kl.14:00
Påmeldingsfrist: 03.04.2018
Målgruppe: Elever på 1. og 2. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte. Foresatte og elev meldes på hvert sitt påmeldingsskjema.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset. Opplæringspenger søkes om på eget skjema fra NAV. Bekreftelse på deltagelse vil bli utlevert siste kursdag.

Foresatte deltar på egne forelesninger. Det er mulig å delta som foresatt selv om eleven ikke deltar på kurset, men eleven må ha med foresatte begge dagene.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre 33099126/95051485 Nina.Jeanette.Jahre@statped.no   

Sonja Bjørnbak 33099121 Sonja.Bjornbak@statped.no 

Overnatting: Beth Edvardsen 33 09 91 48, beth.edvardsen@statped.no

 

 

Andre merknader

Etter påmeldingsfristen er gått ut vil informasjonsbrev bli sendt ut til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33099122/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

Aktuelle lenker
Påmelding for elev