Personvernerklæring kurs

Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

Dato: 30.-31. mai 2018. Oppstart kl. 1000.
Påmeldingsfrist: 08.05.2018
Målgruppe: Elever i 1., 2., 3. og 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset. Opplæringspenger søkes om på eget skjema. Bekreftelse på deltagelse vil bli utlevert siste kursdag.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Foresatte deltar på egne forelesninger. Det er mulig å delta som foresatt selv om eleven ikke deltar på kurset, men eleven må ha med foresatte begge dagene.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre telefon 33 09 91 26/950 51 485, nina.jeanette.jahre@statped.no   

Sonja Bjørnbak telefon telefon 33 09 91 21, sonja.bjornbak@statped.no 

Praktiske spørsmål om påmelding og kurssted tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no, telefon 38 05 83 10.

Andre merknader

Etter påmeldingsfristen er gått ut, vil informasjonsbrev bli sendt til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33 09 91 22/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

 Husk påmelding av eleven i eget skjema.

 

Aktuelle lenker
Brosjyre for elevkurs
Rettigheter ved deltakelse på kurs
Påmeldingsskjema for elev