Kurs for foresatte til elever med nedsatt hørsel på 1.-4. trinn

Tema for dagene vil være inkludering, audiologi, mestring i skole og hverdag.

Dato: 30.-31. mai 2018. Oppstart kl. 1000.
Påmeldingsfrist: 27.04.2018
Målgruppe: Elever i 1., 2., 3. og 4. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kurs og opphold er gratis. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset. Opplæringspenger søkes om på eget skjema. Bekreftelse på deltagelse vil bli utlevert siste kursdag.

Foresatte deltar på egne forelesninger. Det er mulig å delta som foresatt selv om eleven ikke deltar på kurset, men eleven må ha med foresatte begge dagene.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre telefon 33 09 91 26/950 51 485, nina.jeanette.jahre@statped.no   

Sonja Bjørnbak telefon telefon 33 09 91 21, sonja.bjornbak@statped.no 

Praktiske spørsmål om påmelding og kurssted tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no, telefon 38 05 83 10.

Andre merknader

Etter påmeldingsfristen er gått ut, vil informasjonsbrev bli sendt til deltakerne.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med seksjonsleder Berit Fulsaas (33 09 91 22/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

Ta kontakt om påmeldingsfristen er gått ut, det kan være ledige plasser.

 Husk påmelding av eleven i eget skjema.

 

Aktuelle lenker
Brosjyre for elevkurs
Rettigheter ved deltakelse på kurs
Påmeldingsskjema for elev