Personvernerklæring kurs

Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet.

Dato: Torsdag 3. mai 2018 kl. 1000 - 1600 og fredag 4. mai 2018 kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 26.04.2018
Målgruppe: Lærere, PP-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuelle synsvansker. Kurset er også åpent for foresatte.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for foresatte eller personale som arbeider med elever tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kr 1.200,-.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Synsvansker kan være knyttet til oppfattelse av form, bilder, bevegelse, gjenkjenning av ansikter og orientering. Utfordringer kan vise seg i lese- og skriveopplæringen, i matematikk og i andre skolefag som krever godt samarbeid mellom det å se og utføre. Mange strever også med rom- og retningsvansker som bl.a. gjør det vanskelig å finne frem. 

Sentrale tema vil være:

  • Synsfunksjon - et samarbeid mellom øyet og hjernen
  • Kjennetegn på visuelle persepsjonsvansker
  • Kompenserende strategier
  • Tilrettelegging og tiltak i skolehverdagen
  • Praktiske øvelser og erfaringsutveksling

SE PROGRAMMET VED Å KLIKKE PÅ LENKEN NEDERST PÅ SIDEN.

Kurset holdes i Statpeds lokaler på Hovseter i Oslo og overføres på video til Statpeds lokasjoner i alle fire regioner. For å delta må du melde deg på ved å klikke på rød påmeldingsknapp lenger ned på siden.

Du kan delta på ett av følgende steder:

  • Statped sørøst, Hovseter i Oslo (Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo)
  • Statped midt, Heimdal i Trondheim (Søbstadveien 65, 7088 Heimdal)
  • Stataped vest, Paradis i Bergen (Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis)
  • Statped nord, Bodø (Haakon VII's gate 98, 8001 Bodø

                            Tromsø (Gimleveien 68, 9019 Tromsø)

                            Alta (Follumsvei 43, 9510 Alta)

                            Kautokeino (SEAD, Hannoluohkká 45, 9529 Kautokeino

 

Kontaktinformasjon

For praktiske informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd: tlf 90245092, e-post: karen.somhovd@statped.no

Kursledere: Tove Gulliksen Borch, tlf. 414 58058, e-post: tove.g.borch@statped.no og Kari Opsal, tlf. 418 29 618, e-post: kari.opsal@statped.no

 

Andre merknader

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Nedlastinger

Aktuelle lenker
Hjernesynshemming
Statped.no
Sansetap.no