Kurs for pedagoger som underviser elever i grunnskolen med visuelle persepsjonsvansker

Kurset omhandler synsvansker hos elever i grunnskolen som strever med å oppfatte, bearbeide og forholde seg til visuell informasjon og som trenger tilrettelegging i opplæringstilbudet.

Dato: Torsdag 3. mai 2018 kl. 1000 - fredag 4. mai 2018 kl. 1530
Påmeldingsfrist: 23.04.2018
Målgruppe: Foresatte, lærere, PPT-rådgivere og andre fagpersoner til elever med perseptuell synsvansker.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. lunsj begge dager

Synsvansker kan være knyttet til oppfattelse av form, bilder, bevegelse og/eller kan vise seg som vansker med å orientere seg, skrive, lese og andre oppgaver som krever godt samarbeid mellom det å se og det å utføre.

Sentrale tema vil være:

  • synsfunksjon som et samarbeid mellom øyet og hjernen
  • kompenserende strategier
  • tilrettelegging og tiltak
  • erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Kontaktinformasjon

For praktiske informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd: tlf 90245092, e-post: karen.somhovd@statped.no

Kursledere: Tove Gulliksen Borch, tlf. 414 58058, e-post: tove.g.borch@statped.no og Kari Opsal, tlf. 418 29 618, e-post: kari.opsal@statped.no

Andre merknader

For å holde et så godt kurs som mulig, vil vi gjerne på forhånd få vite hvilke vansker eleven strever med. Vennligst kontakt kursleder direkte på telefon for å informere om dette.

Aktuelle lenker
Hjernesynshemming