Personvernerklæring kurs

Happy apping 1 - innføringskurs

Øvingsbasert iPadkurs for nybegynnere - rettet mot fagpersoner som jobber med barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker.

Dato: Torsdag 19. april 2018 kl. 0930 - 1500
Påmeldingsfrist: 04.04.2018
Målgruppe: Kurset er rettet mot pedagoger, pp-rådgivere og andre fagpersoner som jobber innen vanskeområdet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er rettet mot pedagoger og pp-rådgivere som vil bli kjent med iPad som et godt læringsbrett, noen utvalgte apper og tips til gode arbeidsmåter.

Kursdeltakerne må møte til kurset med egen iPad og følgende apper installert før de kommer: 

  • BookCreator
  • Inspiration Maps VPP  
  •  Explain Everything (Classic)  

 

Installer kjøpeversjonene som har større bruksmulighet og flere funksjoner.

På kurset vil vi også demonstrere noen utvalgte apper til bruk i læringsarbeidet, ut over det som er nevnt over.

Ta med høretelefoner.

Vi holder kurset på det nyeste operativsystemet iOS.

Program:

  1. Oppsett av iPad og smarte innstillinger
  2. Produksjon av fagbøker og oppgavebøker med bruk av bilder, video, lyd og tekst i BookCreator
  3. Bruk av tankekart i læringsarbeidet Inspiration Maps
  4. Bruk av Explain Everything i læringsarbeidet 
  5. Demonstrasjon av andre apper det kan være relevant å bruke

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner:

Bjørgulv Høigaard, Gitte Gjersdal, Stian B. Valand og Anne Helene Strand-Andersen

For praktisk informasjon: kursadministrator Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no